Opposisjonen stiller spørsmål ved at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

Ap og SV reagerer på at regjeringen ventet ni dager med å offentliggjøre rapporten som viser at overdrevne smitteverntiltak har rammet sårbare barn.

– Jeg må si jeg ble opprørt når jeg så hvor lenge rapporten om svikt i tjenestetilbudet til sårbare barn ble liggende på regjeringens bord, før det passet å ta det ut i en pressekonferanse sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Rapporten er utarbeidet av en koordineringsgruppe bestående av en rekke etater. Regjeringen mottok rapporten 20. april, og den påpekte at tjenester til barn var blitt kraftig redusert, og at mange etater hadde satt i verk strengere smitteverntiltak enn nødvendig. Men rapporten ble først offentliggjort 29. april.

– Her teller hver eneste dag og vi kan ikke ha en kjempeviktig informasjon for allmennheten, for kommuner og for opposisjonen, ikke kommer ut før det passer med regjeringens kommunikasjonsstrategi, sier Lysbakken.

Les også: Rapport: Overdrevne koronatiltak har rammet sårbare barn

– Helt normalt

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til at den mye omtalte rapporten var unntatt offentlighet i ni dager, og at en ny rapport med tiltak ennå ikke er offentlig.

– Er ikke dette tapt tid? spurte han.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier dette er normal saksgang.

– Når det er fem direktorater som leverer på oppdrag av meg som koordinerer dette i regjering, har vi et behov for å gå gjennom rapporten. Det er i hvert fall fire departement som direktoratene ligger under. At regjeringen får behandlet saken og har en felles kommunikasjon for oppfølging, det er helt normalt, sier han til NRKs Politisk kvarter.

Vil ikke gi innsyn

Regjeringen mottok en ny rapport fra koordineringsgruppa før helgen, der blant annet tiltak for å bøte på situasjonen for sårbare barn er tema. NTB ba om innsyn i denne mandag.

– Barne- og familiedepartementet vil nå gå gjennom rapporten og forankre den sammen med de andre departementene før den offentliggjøres, lød svaret fra departementet.

Rapporten var onsdag ennå ikke offentliggjort, men Ropstad varslet en egen tiltakspakke for sårbare barn i revidert nasjonalbudsjett.

Barneombudet reagerer

Barneombud Inga Bejer Engh er kritisk til at de foreslåtte tiltakene nå ser ut til å bli vedtatt uten at noen har fått se hva som er grunnlaget for de prioriteringene som regjeringen gjør.

Ropstad vil ikke gi innsyn til barneombudet eller andre før tiltakene er ferdig vurdert i departementet. Det mener Bejer Engh er så problematisk at hun vurderer å sende en innsynsbegjæring til regjeringens koordineringsgruppe, skriver Dagbladet.

– Min jobb er å overvåke at myndighetene etterlever barns rettigheter etter barnekonvensjonen og grunnloven. Det blir tyngre når jeg ikke får lest rapporten på forhånd. Dette er snakk om så inngripende tiltak at det er viktig å ha åpne faglige diskusjoner om videre tiltak, sier hun til avisen.