Drammen

Brannvesenet førte ingen tilsyn med blokka som brant i Drammen

Bygg der brann kan medføre store tap av menneskeliv skal registreres som «særskilte brannobjekter», men det gjaldt ikke for blokka som brant i Drammen.

Derfor førte brannvesenet heller ikke tilsyn der, opplyser seksjonsleder Cecilie Aali Hornstuen hos Drammensregionen Brannvesen til Drammens Tidende.

300 personer er folkeregistrert i blokka der det brant onsdag, og etter ferdigstilt evakuering kalte politiets innsatsleder Arne Guddal det «utrolig» at brannen ikke medførte personskader.

Hornstuen forteller at årsaken til definisjonen av blokka, er at leilighetene er å anse som egne «brannceller». Kjøpesentre og sykehus er eksempler på særskilte brannobjekter, der mange mennesker samles i én branncelle.

Dersom blokka var ansett som et særskilt brannobjekt, ville det medført omfattende tilsyn, med kontroll av alle forhold som har noe å si for brannsikkerheten. De siste ti årene er det ikke ført noen slike tilsyn. Hornstuen sier til avisa at de følger opp med andre virkemidler, slik som øvelser og opplæring.

Brannsjef Torgeir Andersen sier til Drammens Tidende at det er god brannsikkerhet i det store og hele, og at brannen onsdag var et unntakstilfelle. Han peker blant annet på at det er installert brannvarsling som gjør at de fleste branner fanges opp tidlig.

Se video fra brannen her: