Drammen

Slik svarer Nav-lederen i Drammen på kritikken

– At mange lever i korte eller lengre perioder av livet med sykdom, og alt det dette kan medføre, har jeg stor forståelse for kan kjennes tungt, skriver leder Katrine Christiansen i Nav Drammen.

Navleder Katrine Christiansen kommenterer intervjuet med ME-syke Anette Gilje via e-post til Dagsavisen Fremtiden:

Først av alt: Jeg har stor respekt for hva den enkelte måtte stå over for av utfordringer, både av sykdom og sosiale utfordringer. Livet kan by på mye, og som navleder er jeg opptatt av at vi som jobber i Nav alltid har en ydmykhet og forståelse med oss, i møte med enkeltbrukere, og at mange av våre brukere opplever hverdagen som vanskelig.

Jeg vet hvor viktig aktivitet og arbeid er for ens egen identitet, og tror på at de aller aller fleste ønsker å klare seg selv.  Derfor er arbeid og inkludering viktige elementer i den nye storkommunen Drammen.

Nav har sine rammer fra sittende regjering, og innenfor dette lov- og rammeverk skal vi utøve skjønn og sikre økonomisk trygghet samtidig som vi skal bidra til hjelp til selvhjelp med å sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

Det er viktig å presisere at Nav ikke stiller diagnoser, eller har en formening om funksjonsevne, men på bakgrunn av hva lege og behandlere uttaler seg om nettopp funksjonsevne, så gjør Nav en vurdering av arbeidsevne. I mange saker henter vi også bistand fra rådgivende leger, for å være sikre på at tolkning av uttalelser fra leger og behandlere blir riktig opp imot en eventuelt nedsatt arbeidsevne og inntektsevne. Veiledere i Nav har ikke medisinsk kompetanse og gjør derfor heller ikke medisinskfaglige vurderinger.

Det er ikke Nav som bestemmer om en enkeltperson ønsker å søke uførepensjon, alle står fritt til å gjøre dette. Samtidig er det viktig å være bevisst på at en del dokumentasjon må ligge til grunn i saken, for å få en relevant vurdering på hvorvidt inntektsevnen er varig nedsatt eller ikke, på grunn av sykdom, skade eller lyte. Derfor kan det være lurt å gjøre det i samråd med Nav.

Videre kan jeg dementere påstander om at man som gift ikke har rett til sosialhjelp. Det er ikke sivilstand som påvirker dette, men husstandens samlede inntekt. Det samme med enslige og at de får beskjed om å selge alt de eier, for å eventuelt kunne motta sosialhjelp, dette medfører ikke riktighet. Det er individuelle vurderinger som ligger til grunn, og Husbanken har gode virkemidler som kan være aktuelle når man eventuelt har behov for lån til bolig.

Ut i hva det fremkommer av saken her, så høres det ut som Gilje er i en krevende situasjon, noe jeg har stor ydmykhet for, og jeg har forståelse for hennes situasjon.