Drammen

– AAP-kutt tar knekken på folk

For å gjøre flere klar over hva regjeringens innstramming av ordningen for arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til, stiller Elisabeth Thoresen opp i årets 1. mai-tog i Drammen.

– Jeg anonymiserer og legger ut noen av de mest graverende historiene. For jeg vet ikke egentlig hvor jeg skal gå med alt dette. En familiefar skriver for eksempel at han har vært så oppgitt at han vurderte å hoppe i elva - og avslutter med: «Vennlig hilsen en som aldri har slitt mer med selvmordstanker enn etter møtet med Nav». En annen skriver: «Når skal politikerne våkne og innse at avgjørelsene deres tar liv?» Disse meldingene burde jo gått direkte til arbeids- og sosialministeren og resten av regjeringen, sier Elisabeth Thoresen, fra Åssiden i Drammen.

Hun er selv uføretrygdet og vedgår at hennes engasjement for saken har begynt å gå på helsa løs. Hun blir bare så fortvilet over det folk gjennomgår, når de blir fratatt all inntekt, mer eller mindre over natten, og blir sittende i personlig og økonomisk ruin.

Rød støtte

Etter at regjeringen innførte AAP-endringene, 1. januar 2018, er man nødt til å søke uføretrygd eller komme ut i jobb igjen innen tre år - og ikke fire - slik det var før. Selv om det er Nav selv som har unnlatt å gjøre noen avklaring, eller man lider av en skade eller sykdom som ikke lar seg diagnostisere på bare tre år, har ikke noe å si. Det har også blitt strammet kraftig inn på mulighetene for å få noen forlengelse av ytelsen. Dermed har mange tidligere AAP-mottakere, måttet søke økonomisk sosialhjelp.

«Vi ser nå konturene av en ny, mer restriktiv form for velferdspolitikk. Dette rammer i første rekke sårbare og underpriviligerte grupper i befolkningen, og gir i seg selv et bidrag til økt ulikhet. Dette er en samfunnsutvikling LO vil bekjempe», uttalte LO-sekretær Kristin Sæther til lo.no, etter at hun hadde deltatt på høringen om AAP-innstrammingene i Stortingets Arbeids- og sosialkomiteen 2. april.

Nå får motstanderne av AAP-endringene egen parole i 1. mai-toget i Drammen, og flere har varslet at de vil slå følge med Thoresen under parolen «Reverser regjeringens AAP-kutt».

Også SV, Rødt og ikke minst Lise Christofferen, stortingsrepresentant for Ap, støtter aksjonen.

Angår alle

– Jeg tror det nytter å demonstrere, for hver gang man går ut kan man få flere til å forstå hva regjeringen faktisk har gjort. Som bosatte i Norge betaler vi alle 8,2 prosent skatt til Folketrygden, som skal gi oss en inntektssikring når vi blir syke og ikke kan jobbe. Det skulle jo gått ut et varsel til hele befolkningen, om at du fort kan miste denne sikkerheten. Ikke kan du forsikre deg på annet vis heller, siden andre forsikringer følger ytelsene fra Nav. Dette må folk skjønne.

Thoresen forteller at det er liknende - og verre - tilstander i flere europeiske land nå, og advarer folk mot å være naive.

– Det er lett å tenke at dette ikke angår deg - så lenge du er frisk, men dette kan gjelde deg selv fortere enn du aner - eller dine barn eller andre du er glad i. Dette sorteringssamfunnet vi nærmer oss er skremmende. Når jeg begynner å tenke på dette, er jeg glad jeg er så gammel som jeg er, sier Thoresen, som uansett ikke gir opp kampen ennå.

Mer fra Dagsavisen