Drammen

Regnvær skyller kloakken i elva

DRAMMEN: Regnvær kan gjøre badevannet helsefarlig, advarer Drammens Sportsfiskere. Underdimensjonert kloakksystem gjør at mye nedbør skyller tarmbakterier, medisinrester og miljøgifter rett i Drammenselva.

- Her ville ikke jeg badet etter de store regnskyllene som har vært nylig, sier Borgar Pedersen og ser utover vannet på Sota badeplass ved Slippen i Drammen.

Han er sekretær i vannmiljøutvalget til Drammens Sportsfiskere, og advarer mot vannkvaliteten i Drammenselva og de indre delene av Drammensfjorden. Der kan vannet bli langt mer skittent enn de fleste tror.

- Ved store nedbørsmengder går det aller meste av kloakken rett i Drammenselva, sier Pedersen.

Tarmbakterier

Han forklarer at ved mye regn er ikke avløpssystemet dimensjonert for å håndtere både regnvann og kloakk. Dermed skylles det meste av kloakken urenset ut i elva.

Sammen med kloakkvannet kommer tarmbakterier som kan gi diaré og oppkast om de svelges eller kommer inn i åpne sår.

- Medisinrester og miljøgifter skylles også ut i elva. Dette er ikke så farlig for bading, men kan være en fare for fisken og økosystemet. Vi er skeptiske til at antibiotika, hormonpreparater og narkotiske stoffer går rett gjennom avløpssystemet. Hva skjer når alt dette blandes i vannet? Hvis ikke vannkvaliteten er i orden har vi ikke noe sted å fiske. Og enda verre: økosystemene i vannet vil ta skade og kan kollapse, sier Pedersen.

Flere målinger

I badesesongen gjør Drammen kommune målinger av vannet ved de mest besøkte badestedene. Målingene gjøres på onsdager og publiseres på fredager. Pedersen mener det ikke er godt nok.

- Målingene kan være verdiløse etter noen dager. Hvis det kommer et regnskyll rett etter at prøvene er tatt, risikerer vi at folk tror bakterieverdiene er lave, og blir lurt til å bade når det er helsefarlig. Derfor mener vi at kommunen burde ta ekstra prøver av vannet etter store regnskyll, i tillegg til de ordinære målingene, sier han.

Drammens Sportsfiskere krever mer omfattende undersøkelser.

- Vi krever skikkelige undersøkelser gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), så vi får fakta på bordet. Deretter må vi få gjort noe med avløpssystemet. Vi vil ha separate løp for kloakk og overløpsvann, og fordrøyningsmagasiner som kan ta av for store nedbørsmengder, sier Pedersen.

Han mener det bør være mulig å øke vann- og avløpsavgiftene for å finansiere bedre rensing.

Oksygenfattig

- Sportsfiskerne skal lyttes til. De er i daglig kontakt med vannet og har god peiling på vannforurensning, sier Eirik Fjeld som forsker på akvatiske miljøgifter ved NIVA.

Han forteller at i tillegg til tarmbakterier og medisinrester, kan regnskyll føre fosfat og nitrogen ut i bade- og fiskevannet.

- Det vil gi økt organisk belastning og algevekst. Når algene dør vil det føre til større oksygenfattige områder i Drammensfjorden, hvor det allerede er stedvis oksygenfritt. Da forsvinner småreker, mark og lignende, mens bakterier og sopp blir igjen. Det er ingen gunstig situasjon, sier Fjeld.

- Har vi en tendens til å tro at vannet er renere enn det er?

- Vannet i Norge er generelt bra, men en miks av overflatevann og kloakk fører til problemer, sier forskeren.

Fjeld mener Drammenselva og Drammensfjorden er perler som må ivaretas på skikkelig måte, og han gir kommunen ros for oppryddingen som er gjort.

NIVA kan ikke undersøke vannkvaliteten på eget initiativ, men er avhengig av å få det som et oppdrag med bevilgninger.

- Får vi det, så er vi på saken, sier Fjeld.

- Det vil vi hjelpe til med, sier Borgar Pedersen i Sportsfiskerne.

Generell advarsel

Tom Hartz Nilsen er fagkoordinator for miljørettet helsevern i Drammen kommune, og tar ukentlig prøver av badevannet. Han sier at NIVA gjerne må ta prøver, og at Drammens Sportsfiskere har et poeng.

- Vi advarer mot akkurat det samme. Sånn som kloakken er dimensjonert i dag, fører store regnskyll til en del overløpsvann.

- Hva vil du gjøre med sportsfiskernes ønske om ekstra målinger etter store regnskyll?

- Det er noen praktiske hindringer som gjør det vanskelig. Men vi har en generell advarsel ute om at badevannet kan være dårlig etter at det har regnet, sier Nilsen.

endre.stangeby@dagsavisen.no