Drammen

Sammen om feiringen

DRAMMEN: På Fjell feires grunnlovsjubileet på flerkulturelt vis. Her deltar barn og voksne fra vidt forskjellige religioner og kulturer på festen i kirken.

- Vi har i mange år feiret nabolaget vårt her på Fjell med en kulturell kveld når det nærmer seg nasjonaldagen. Dette er noe skolene, kirken og moskeen samarbeider om - og oftest handler det en del om hva det vil si å være norsk. I år syntes vi det var naturlig å koble dette opp mot grunnlovsjubileet, forteller sogneprest i Fjell menighet Ivar Flaten, som sammen med imam Noor Ahmad Noor i den lokale muslimske menigheten er initiativtaker til feiringen.

Samfunn i endring

Flaten mener befolkningen på Fjell, der andelen flerkulturelle er svært stor, vet bedre enn de fleste hvordan «det norske» er i stadig utvikling og forandring.

- Nettopp derfor er det også ekstra spennende å se på grunnlovsjubileet - med «Fjell-brillene» på, synes Flaten.

Han ser det som en god metafor for utviklingen på Fjell at også grunnloven selv nå blir ikledd en mer moderne og forståelig språkdrakt.

Bredt program

Blant innslagene i kulturkirken torsdag kveld kan nevnes saksofonspill med den høyst kompetente, unge kvartetten Aquador, solosang ved Galterud-eleven Sara Thu, en presentasjon av MOT-prosjektet ved samme skole, pianospill ved kirkens organist og pianist Galina Trintsoukova, og bidrag fra barn tilknyttet Minhaj Ul Qurans koranskole. Det blir både internasjonal mat, fra kvinnene som deltar på treningsprosjektet i kirken, og kaffe, te og kaker fra Fjell kirkes bevertningskomité.

Viser vei

Dessuten kommer Unni Helland med 25 tredjeklassinger fra Fjell skole. De skal forklare publikum om bakgrunnen for grunnlovsjubileet - helt uten bruk av jukselapper.

- Dette blir en blanding av både foredrag, dramatisering og sang. Disse åtte-ni år gamle elevene forteller blant annet om gruppene som ikke fikk komme inn i Norge på grunn av den såkalte «jødeparagrafen» i Grunnloven fra 1814, som forbød adgang til landet for jøder, jesuitter og munkeordener. De vil vise vei mot det flerkulturelle samfunnet, blant annet gjennom sanger av Ivar Skippervold og Wergelands «Vi ere en Nation vi med».

- Via dramatiseringer viser de hvordan man fint kan leve side om side, selv om man har forskjellige meninger og religiøs tilhørighet, forteller Helland, merkbart stolt av sine unge brubyggere.

Helt unikt

Av de 25 barna kommer 21 fra muslimske hjem, tre fra kristne hjem og én er buddhist, men alle har fått lov til å delta på feiringen i kirken. Veldig mange av foreldrene vil også være til stede.

- Jeg opplever at vi har et unikt samarbeid mellom skole, kirke og moské her oppe, og det er blant annet dette man får en smakebit av under vår helt spesielle grunnlovsfeiring torsdag, reklamerer Helland.

pernille.vestengen@dagsavisen.no