Drammen

Havnearbeiderne vant i retten

DRAMMEN: Havnearbeiderne vant over Holship i Drammen tingrett. Det betyr at den varslede boikotten av spedisjonsselskapet er lovlig.

Varselet om boikott kom etter at Holship avviste et krav om å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

- Dommen er som seg hør og bør. Høyesterett har slått fast at det er anledning til å bruke boikott for å understøtte et krav om tariffavtale. Vi valgte å prøve boikottens lovlighet og har fått medhold. Det gir et bedre grunnlag for å iverksette boikotten, sier NTFs advokat, Christopher Hansteen, til NTB.

Holship har anket dommen, som de mener er i strid med EØS-avtalen.

- Vi mener Drammen tingrett tar feil og ikke har lagt nok vekt på EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett. Dommen vil derfor bli anket, sier Holships advokat, Nicolay Skarning, til NTB.

Holship har siden januar i fjor nektet å anerkjenne det NTF mener er de lokale bryggearbeidernes eksklusive rett til å stå for all lossing og lasting. Holship har i stedet brukt egne ansatte på skipene eller på land.

I april i fjor toppen konflikten seg da et av skipene til det danske spedisjonsselskapet ikke bestilte lasting og lossing av arbeiderne i havna. Det endte med at havnearbeiderne aksjonerte ved å blokkere kranene som var nødvendige for å få losset skipet for varer. Lignende aksjoner er tidligere blitt gjennomført i flere andre havner langs norskekysten, av de samme årsakene.

Da tariffavtalen til NTF ikke ble godkjent av Holship og også de øvrige kravene fra forbundet ble avvist, endte saken i tingretten i januar i år.

Saken er også klaget inn for Europarådet av Bedriftsforbundet som mener man tvinger arbeidere til å melde seg inn i NTF for å få lov til å arbeide.

Dommen fra Drammen tingrett, som altså ikke er rettskraftig i og med Holships anke, innebærer ikke bare at bruken av boikott er lovlig. Holship er også dømt til å betale NTF et betydelig beløp.

«Holship Norge AS dømmes til innen 14 dager å betale til Norsk Transportarbeiderforbund kr 513.725 kroner i saksomkostninger med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.»

Les også: Havna i retten

- Rettferdig dom

Tillitsvalgt for havnearbeiderne i Drammen, Tommy Mangrud, sier at alt annet enn seier i denne saken ville ha vært det samme som bryggearbeidernes «død».

- Det ville vært fritt fram for de fleste ikke å bruke oss og det er klart at vi da hadde vært redd for arbeidsplassen vår, sier Mangrud til Dagsavisen Fremtiden.

- Alle skal følge de lover og regler som er bestemt i forhold til sikkerhet og effektivitet, fortsetter han.

- De utenlandske arbeiderne har ikke de samme forutsetningene som oss til å ivareta sikkerheten på en god måte. Ganske enkelt betyr det at jeg ikke kan laste og losse på den måten som disse arbeiderne gjør, uten å bryte norske lover og regler for sikkerhetshensyn.

Er veldig fornøyd med dommen

Leder i NTF, Lars M. Johnsen, er svært fornøyd med dommen. Han hadde en god følelse på at det ville gå den rette veien for forbundet.

- Jeg er veldig glad for at vi vant saken, men noe annet hadde overrasket meg. Vi har høyesterettsdommer som har vurdert samme problemstillingen. Dette er en omfattende dom som gir konsekvenser, sier Johnsen.

- På hvilken måte da?

- Forhåpentligvis er det sånn at Holship nå forstår at de må undertegne denne tariffavtalen. De prøver å stikke fra tariffavtaler mens retten nok en gang bekrefter at våre boikotter er lovlige, svarer Johnsen.

Etter som Holship har varslet at dommen blir anket, vil ikke Johnsen få oppfylt sitt ønske om tariffavtale med det første. Det vil trolig få konsekvenser for spedisjonsselskapet. Johnsen varsler boikott og aksjoner ved første anledning.

- Vi vil varsle Drammen om at det skal boikottes dersom Holship ikke undertegner tariffavtalen, sier han.

- Jeg håper og tror at de forstår at de ikke kommer unna vår tariffavtale og tar det til etterretning. Interessen for rettssaken har vært stor, forteller Johnsen.

- Telefonen har ikke stått stille i dag og de som har ringt har vært veldig spente. Nå blir seieren allment kjent og det blir et godt løft for havnearbeiderne, sier han.

Har verdens øyne på seg

Saken har vakt oppsikt over hele verden, og NTF vil i sakens anledning samle sine kollegaer til en stor konferanse i hovedstaden om ikke lenge.

- 5. april har vi en stor mønstring i Oslo der det kommer folk fra hele verden for å støtte havnearbeiderne. Dette er et tungt arbeid å ha over seg, men desto bedre er det å kjenne på at vi nok en gang vant i retten.

Nå håper vi også at NHO tar konsekvensene av denne dommen og slutter med sine stadige angrep på havnearbeiderne, sier Johnsen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

Dette er saken

Norsk Transportarbeiderforbund mener at lasting og lossing av skip skal utføres av havnearbeidere som er omfattet av en tariffavtale.

I Drammen ble det konflikt da det danske spedisjonsselskapet Holship ikke bestilte lasting og lossing fordi de ville gjøre jobben selv.

Havnearbeiderne aksjonerte ved å blokkere kraner og utstyr slik at skipet som la til kai ikke fikk losset godset de hadde om bord. Først etter at Holship kapitulerte og ringte inn bestillingen, startet lossingen - av lokale havnearbeidere.

NHO mener avtalene NTF vil skal gjelde er utdaterte og at havnearbeidernes krav innebærer et monopol i bransjen.