Drammen

Vestre Viken velger Brakerøya

DRAMMEN: En ny milepæl i sykehusdebatten er nådd. Vestre Viken HF har vurdert faglig hvilket alternativ som er best egnet for nytt sykehus. Brakerøya er svaret.

Etter svært mange år med uvisshet om hvor et eventuelt nytt sykehus skal lokaliseres, har Vestre Viken HF tatt sin avgjørelse. Og det med stor tyngde. Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff ved Vestre Viken HF mener nå at alt ligger til rette for at Brakerøya også blir det endelige resultatet når alle har fått sagt sitt.

- Dette har vært en lang prosess. I fjor var vi ferdige med utviklingsplanen for nytt sykehus, og det er denne planen vi nå følger opp. Når avgjørelsen nå kommer, så har det vært flere parter som skal ha æren for at vi har kommet dit vi er i dag. I styringsgruppen er det flere tillitsvalgte, brukerrepresentanter og kommunen. Vi er veldig fornøyd med arbeidet som er lagt til grunn for at valget nå har falt på Brakerøya, sier Wisløff.

- Hvor tungtveiende blir den anmodningen dere nå kommer med?

- Nå er det opp til samfunnet. Alle andre instanser stiller seg bak denne rapporten, så nå er det opp til lokale politikere å bli enige om at dette alternativet innfrir. Det har jeg stor tro på, og det gjør at jeg har store forventninger til at Brakerøya blir plassen vi bygger nytt sykehus på, sier Wisløff til Dagsavisen Fremtiden.

Finansieringen i orden

Tidligere denne uka ble det sådd tvil om hvorvidt finaniseringen av et nytt sykehus i Drammen ville være mulig. Helse Sør-Øst var ikke sikre på om de kunne stille de samme garantiene for nedbetaling av sykehuset som tidligere kjent, men det skal nå være avklart, ifølge direktøren.

- Ja, så sent som torsdag ettermiddag hadde vi møte med Helse Sør-Øst og vi kan bekrefte at det er en finansieringsmodell på plass. Også dette er en grunn til at vi ser svært lyst på at vårt alternativ, Brakerøya, kan bli stående.

Det har også vært diskutert hvorvidt man skal kunne få til å legge psykiatri sammen med det nye sykehuset. Spesielt har det vært utfordringer når det kommer til tomtearealer - dersom Drammen skulle ses på som et fullverdig alternativ.

Wisløff kan bekrefte at også psykiatri vil bli en del av det nye gigantsykehuset i Drammen.

- På Brakerøya er det nok plass til å inkludere psykiatri. Vi har vært avhengig av å finne løsninger som også passer psykiatrien best. Én av de tingene vi har måttet fokusere på, er at psykiatri krever en del lave bygninger, til forskjell fra et vanlig sykehus. Dermed måtte vi være sikre på at vårt alternativ hadde nok plass til dette, og det vet vi nå at Brakerøya har, sier han.

- Veldig fornøyd

Mediefokuset på ordfører Tore Opdal Hansen og Høyre har omhandlet noen få hundre tusen kroner til ekstern hjelp for å få gode råd når det kommer til arbeidet med ny sykehustomt i Drammen. Nå er ordføreren strålende fornøyd og mener dette er en seier for Drammen, innbyggerne og alle de involverte partene.

- Jeg synes det er veldig positivt at alternativene i Drammen kom inn igjen i sin fulle bredde i Vestre Vikens faglige utredning og at den nå peker på Brakerøya som det beste alternativet. Det er også i overenstemmelse med hva den bredt faglig sammensatte gruppen hos oss i kommunen har kommet fram til. Så ja, dette er jeg veldig fornøyd med, sier Tore Opdal Hansen.

- Hva tenker du om at et av de alternativene Drammen kommune har kommet fram til, også ble valget til Vestre Viken HF?

- Vi i Drammen har greid å få fram et alternativ som Vestre Viken HFs gruppe har foretrukket som plassering for et nytt områdesykehus. Jeg føler at vi fra Drammen kommunes side har gjort en veldig grundig jobb. Vi har brukt mye tid og krefter på å sette sammen en bred gruppe som har sett på hvor vi skal ha nytt sykehus. Dessverre så har mediefokuset vært på helt andre ting. Vi føler selv at det arbeidet vi nå har gjort har båret frukter.

- Vi har hatt fagfolk i arbeid, det har også Vestre Viken HF hatt, og når da dette sammenfaller, så har vi gjort en god jobb alle sammen.

- Hva gjenstår nå for at dette skal bli vedtatt?

- Det er mye jobb som står igjen, og det er viktig i arbeidet framover at vi nå legger til rette for at Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst kan komme i gang med byggingen. Nå skal dette ut på høring før det skal i en ny styrebehandling før Helse Sør-Øst tar saken videre til statlige organer. Men jeg vil si at den beslutningen som nå har kommet ivaretar så mange hensyn utover det rent sykehusmessige, at jeg har god tro på at den videre framdriften i saken også blir god.

Valget til Vestre Viken HF om å plassere nytt områdesykehus på Brakerøya i Drammen vil få stor betydning for blant annet Kongsberg sykehus, der store deler av driften vil måtte avlsuttes og legges ned. Debatten har vist at kommunene vest for Drammen ikke har sett på byen som det beste alternativet, men nå er altså Drammen nærmere nytt sykehus enn noen gang tidligere.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

Nytt sykehus

Nytt sykehus i Drammen ble torpedert av tidligere helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap), da han før valget pekte på Ytterkollen og sa at det var uaktuellt å få et nytt områdesykehus i Drammen.

Bent Høie (H), nåværende helse- og omsorgsminister, åpnet for at Drammen burde være et godt alternativ, og dermed måtte Vestre Viken HF utsette behandlingen av nytt tomteforslag fram til i går.

Om sykehuset kommer til Drammen og Brakerøya, vil det bli det mest moderne sykehuset i Norge, der psykiatri også blir en stor del av sykehuset.

Det gjenstår fortsatt mye praktisk arbeid før forslaget når statlige organer, men håpet er at Stortinget skal vedta Brakerøya som nytt områdesykehus og at byggestarten blir så tidlig som 2016.

Mer fra Dagsavisen