Drammen

På Fjell feirer man forskjellene

FORBILLEDLIG: - Klart kristne og muslimer kan leve side om side - og være venner. Det er da ikke noe problem, mener sogneprest Ivar Flaten (58), som samarbeider tett med imam Noor Ahmad Noor.

Presten i Fjell menighet er ikke akkurat A4, men det er da heller ikke bydelen han virker i. Mer enn halvparten av Fjells omtrent 7.000 beboere har innvandrerbakgrunn, og på Fjell skole er bare om lag 15 prosent av elevene av såkalt etnisk norsk opprinnelse. De resterende 85 prosentene kommer fra mer enn 30 ulike nasjoner. Dette er et av Norges mest flerkulturelle samfunn, men det oppleves ikke særlig problematisk - i hvert fall ikke om man sammenligner med tilsvarende bydeler i Oslo. Senest i sommer skrøt daværende utenriksminister Espen Barth Eide, som var på drammensbesøk i anledning valgkampen, av hvordan integreringen hadde kommet så mye lenger i Drammen enn i hovedstaden.

Én av årsakene til dette heter Ivar Flaten.

Velvoksen student

-Det er en utrolig trivelig og dynamisk bydel. Jeg synes det å være sogneprest på Fjell er verdens beste jobb, sier Flaten.

Han kommer fra Oppdal, og har tidligere blant annet jobbet som pedagog, flere år innen det private næringsliv - som selger av IT-løsninger, og som seniorrådgiver i Kirke- og undervisningsdepartementet.

- Først som godt voksen ble det klart for meg at jeg ville trives bedre i et helt annet yrke, og jeg må si jeg stortrivdes med å kunne studere teologi - i en alder av godt over 40. Som 50-åring var jeg klar til å begynne å jobbe som prest, forteller Flaten, som - til tross for en kraftig lønnsnedgang - nå stortrives med tilværelsen.

Han har tatt med Dagsavisen Fremtidens utsendte til feiring av FN-dagen på Fjell skole, og hjemmevant skjenker han opp kaffe fra kjøkkenet i personalfløyen. Både Flaten og den lokale imamen, Noor Ahmad Noor, har samarbeidet mye med skolen, og er hjertelig til stede hver 24. oktober. Skolen har for øvrig feiret FN-dagen på storslått vis siden 1985.

Travel brobygger

- Jeg tror virkelig ikke ungene her på skolen ser hverandres farge i det hele tatt. Hudfarge blir fullstendig irrelevant når dette er deres hverdag. Fjell har vært en pionerskole i så måte helt siden arbeidsinnvandringen til Drammen skjøt fart, på 70- og 80-tallet. Ikke minst så har jeg selv lært mye av samarbeidet med skolen, om hvordan forskjellighet bør feires - og anses som viktige ressurser. Jeg var ikke forberedt på hva som ventet meg jeg heller da jeg ble tildelt denne menigheten. Men det skal sies; jeg ble så godt mottatt fra dag én, og tidlig invitert til å bli kjent med det muslimske miljøet.

Siden den gang har Ivar Flaten jobbet mye for å skape gode relasjoner og vennskap - på tvers av trosretninger og kulturell bakgrunn. Han er sentral i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) og det årlige Gjestebudet på Union Scene - der sentrale personer fra lokalsamfunnet møter representanter for forskjellige religioner samt inspirerende gjester. Og så er det Drammen Sacred Music Festival da. Sistnevnte er en årlig festival - for musikere fra hele verden, som sysler med religiøs, åndelig eller spirituell musikk av alle slag. Flaten var en av initiativtakerne til festivalen.

Jesus i Koranen

-Det er på tide vi alle erkjenner at verden - og Norge - er forandret. Forskning viser at den norske identiteten fortsatt er mye basert på hudfarge. Det er jo litt forbausende i en tid der en kullsvart fyr fra Drammen kan være norsk som noen. Men det hele vanskeliggjøres dog av at mediene alltid bare slår opp konfliktene og problemene forbundet med religion - og spesielt islam. Det er jo deres jobb, men det er likevel viktig ikke å glemme alle de som lever i fred og fordragelighet. Selv har jeg lest Koranen - og besøkt moskeen flere ganger. Det fungerer helt fint for meg å be til gud i moskeen, eller si «Allahu akbar» - som betyr Gud er stor, sier Flaten.

- Jeg tror Gud snakker gjennom Koranen også, selv om teologien er forskjellig. Jesus får mye anerkjennelse og respekt i Koranen, men da som profet - ikke som Guds sønn. Likeledes har jeg ikke noe problem med at muslimer kommer til julefeiring i kirken, det er jo bare en anerkjennelse, sier Flaten, som stadig knipser flere bilder fra FN-feiringen.

Noen av bildene havner nok snart på Facebook, og kanskje også på Flatens hjemmeside (www.ivarflaten.wordpress.com). Han er opptatt av å vise fram samholdet og gleden i et multinasjonalt samfunn, som til tross for mange forskjeller - egentlig har vel så mye til felles.

Vil utfordre fordommene

Sognepresten mener disse likhetene tross alt må veie tyngst.

- Grunnlaget for de fleste religioner er jo nettopp nestekjærlighet og godhet. De har et felles orienteringspunkt som handler om hvordan du lever. Og hvem er egentlig «min neste»? Det er vel alle rundt meg det? Det er så viktig å utfordre fordommene - og heller se nærmere etter. En må spørre seg selv om det man tenker egentlig stemmer med fakta. De aller fleste skulle jo ønske at verden var en enkel plass - men sånn er det bare ikke. Ved å si imot noens fordommer kan du nok lett gjøre deg upopulær, men husk at det bare skyldes at du kompliserer verdensbildet for dem.

For Flaten er det ikke forskjellene fra en religion til en annen som skaper fiendskap og problemer, men derimot enkeltindivider innen trossamfunnene.

- Oftest ligger det politikk i bunnen et sted, men noen har tolket religionen til inntekt for sitt syn - for på den måten å legitimere sine meninger, mener sognepresten på Fjell.

pernille.vestengen@dagsavisen.no