Nyheter

Nei til å sende utgåtte skuddsikre vester til Ukraina

– Å si nei til å sende vester som dette, samtidig som frivillige produserer skuddsikre vester i Oslo, som ikke testes eller godkjennes av noen, er å gjøre ukrainerne en bjørnetjeneste, mener stortingsrepresentant Erlend Larsen (H).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Petter Aronsen, som er pensjonert politimann og medlem av den humanitære stiftelsen Rotary, ønsket å sende lette skuddsikre vernevester til Ukraina.

Ifølge ham er det ikke bare organisasjonen Rotary som har ønsket dette, men flere frivillige organisasjoner har hatt samme ønske.

Alle operative politimenn har en slik vest, og derfor spurte Aronsen politidirektoratet om å sende de utgåtte vestene til norske politimenn ned til Ukraina.

– Om mat sier vi gjerne «best før, men fullt brukbart etter». Skuddsikre vester slutter ikke å virke når det går ut på dato. Det er fabrikantens garanti som opphører på den datoen, sier han og legger til at skuddsikre vester står nå øverst på ønskelista til Ukrainerne.

– Vi vet at russiske styrker har gått etter sykehusene i Ukraina, og mange i helsevesenet har dessverre mistet livet sitt. Ved å sende ned vestene vil det bety at vi kan bidra med å beskytte de menneskene som er med på å redde liv, sier han.

Petter Aronsen, som er medlem av den humanitære stiftelsen, Rotary håper nå at norsk stat kan hjelpe med å sende skuddsikre vester ned til Ukraina.

Fikk nei

Men politidirektoratet sa nei til ønsket. Seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet sa da at politiet ikke vil sende vester som de ikke er sikre på fungerer som de skal, til et krigsrammet område.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) engasjerte seg også i saken. Han har selv tjenestegjort et år i en krigssone.

– Dersom jeg skulle komme i en situasjon igjen hvor det blir behov for skuddsikre vester, ville jeg brukt vesten selv om den er gått ut på dato, sier han.

Han sendte derfor inn et skriftlig spørsmål til justisministeren og spurte om hun kan gripe inn her.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier i et skriftlig svar til representanten at Norge mottar mange ulike anmodninger om bistand til Ukraina gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Norge har tilbudt og levert et bredt spekter av bistand, blant annet legemidler og medisinsk utstyr.

– Når det gjelder spørsmålet om skuddsikre vester som er gått ut på dato skal oversendes Ukraina, har jeg fått opplyst fra Politidirektoratet (POD) at norsk politi bruker verneutstyr som er sammensatt til forskjellige tjenester avhengig av oppdrag og trussel. Alt skuddbeskyttende verneutstyr har datostempling hvor leverandør går god for at produktene ivaretar de krav politiet har stilt i forbindelse med anskaffelsen. Etter utløpsdato er ikke produktene godkjent til operativ bruk og blir destruert. Verneutstyr blir også destruert hvis det har blitt utsatt for skader eller annen påkjenning som kan påvirke egenskapene. POD har opplyst at de i utgangspunktet ikke ønsker å sende materiell til Ukraina hvor det ikke er kontroll på om de har de egenskaper som er forespeilet, sier hun.

Med bakgrunn i ovennevnte, støtter hun vurderingen fra POD ut fra hensynet til ambulansepersonellet i Ukraina, og vil på det grunnlag ikke ta initiativ til å oversende skuddsikre vester og annet materiell som er gått ut på dato til Ukraina.

Erlend Larsen (H) er stortingsrepresentant, for Vestfold og Telemark. Han er også medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Lager vester i kjellerfabrikker

Verken Petter Aronsen eller Erlend Larsen er særlig imponert av svaret til justisministeren.

– Svaret var ikke uventet, men det var veldig skuffende at hun ikke erkjente utfordringen med ubeskyttede sivile helse- og ambulansearbeidere. Jeg hadde forventet at hun hadde funnet en alternativ løsning, hvor hun trakk inn de lette vestene fra politiet for eksempel 6–12 måneder før fabrikkgarantien gikk ut, eller at hun ville jobbe for å kjøpe inn nye vester. Vi vet de jobber ubeskyttet og vi vet at ukrainerne i fortvilelsen over mangelen og lager egne vester i kjellerfabrikker, sier han og viser til flere filmer om dette på YouTube. Han er rimelig sikker på at politiets utgåtte vester holder en bedre standard enn de «hjemmelagde».

Larsen sier at han er enig i at Norge ikke skal sende søppel eller produkter som gir falsk trygghet.

– Vester som er slitte eller skadde skal naturligvis ikke sendes. Samtidig er jeg informert om at en rekke ansatte i politiet er utrustet med vester som aldri blir brukt. De er verken slitte eller skadde, for de har knapt blitt brukt. Å si nei til å sende vester som dette, samtidig som frivillige produserer skuddsikre vester i Oslo, vester som ikke testes eller godkjennes av noen, er å gjøre ukrainerne som trenger beskyttelse en bjørnetjeneste, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen