Nyheter

Vil sende utgåtte skuddsikre politivester til Ukraina: – Bedre enn ingenting

Politiet avslo forespørselen om å sende vester som ikke lenger er godkjent til krigen i Ukraina. Nå er det opp til justisministeren.

Tidligere politimann, Petter Aronsen håper  at Norge kan sende ned skuddsikre vester til Ukraina.

Den pensjonerte politimannen, Petter Aronsen, som også er medlem av den humanitære stiftelsen Rotary, ønsker å sende lette skuddsikre vernevester til Ukraina.

Rotary har klubber i hele verden og mange har vennskapsklubber i ulike land. Lviv Rotary klubb i Ukraina sendte raskt et sos-varsel til alle sine vennskapsklubber, og flere stilte opp med å sende inn medisiner og akuttmedisinsk utstyr. Utstyret som sendes, er utstyr fra en behovsliste som sykehusene i Lviv i samarbeid med ukrainske helsemyndigheter utarbeider.

Ifølge Aronsen står skuddsikre lettvester til sivile ambulansearbeidere og sanitetspersonell øverst på lista. De arbeider stort sett ubeskyttet.

– Alle norske operative polititjenestemenn skal ha en slik vest. Disse blir byttet ut og destruert når produsentenes garantitid på fem år utløper. Jeg mente da at istedenfor å destruere vestene, burde de sendes til de sivile ambulansearbeiderne i Ukraina, sier Aronsen.

Han forteller at til tross for at vestenes produsentgaranti er utgått, har de fremdeles stor bruksverdi.

– Om mat sier vi gjerne best før, men fullt brukbart etter. Mat utgått på dato kan være fullt spiselig. Skuddsikre vester slutter ikke å virke når det går ut på dato. Det er fabrikantens garanti som opphører på den datoen.

Petter Aronsen, som er medlem av den humanitære stiftelsen, Rotary håper nå at norsk stat kan hjelpe med å sende skuddsikre vester ned til Ukraina.

Angrep på helsepersonell

Derfor ønsker han at Norge skal sende vestene til Ukraina.

– Vi vet at russiske styrker har gått etter sykehusene i Ukraina, og mange i helsevesenet har dessverre mistet livet sitt, ved å sende ned vestene vil det bety at vi kan bidra med å beskytte de menneskene som er med på å redde liv, sier han.

Allerede mars i år meldte WHO at helsepersonell i Ukraina er under press. De bekreftet da at det har vært minst 16 angrep på helsetjenesten, og at tallet stiger.

– Jeg skjønner at noen blir skeptiske når de hører at det er snakk om utgåtte vester, men mange av vestene kan være fullt brukbare når de blir byttet inn og mange er heller ikke mye brukt. Disse vestene vil uansett gi bedre beskyttelse for brukerne enn alternativet, som er å gå uten noe som helst, sier han.

Nei fra politiet

Aronsen kontaktet først sin tidligere arbeidsgiver, Sør- Øst politidistrikt, men ble henvist videre til Politidirektoratet. Direktoratet ønsket ikke å sende utgåtte og ikke lenger godkjente vester til et krigsområde.

– Det svaret har jeg full forståelse for. Derfor kontaktet jeg stortingspolitikerne våre, forteller han.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H) fra Vestfold bestemte seg for å ta saken videre, og sendte et skriftlig spørsmål til justisministeren, der han spurte om hun ville ta initiativ til at vestene oversendes til Ukraina.

Dette har justisminister Emilie Enger Mehl foreløpig ikke svart på.

Erlend Larsen (H) er stortingsrepresentant, for Vestfold og Telemark. Han er også medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Hadde selv brukt vesten

Stortingsrepresentant fra Høyre, Erlend Larsen, mener Aronsen har en god sak. Han forstår skepsisen til Politidirektorat, spesielt etter det som skjedde sist gang Norge sendte godt brukt utstyr til krigsrammede områder.

Det var i en TV 2-dokumentar det ble avdekket at de fleste av forsvarets M6-lastebiler, som Røde Kors sendte til Afrika i 2002, ble stående uvirksomme.

Norges Røde Kors hadde med 100 millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet sendt 367 militære, førti år gamle lastebiler til Afrika som norsk nødhjelp.

Bilene fungerte ikke som det ble sagt og lovet, var dobbelt så dyre som transport med moderne biler, og viste seg å være miljøbomber som etter kort tid endte på bilkirkegårder.

– Derfor er det nok mer skepsis til å sende godt brukt eller utgått utstyr til utlandet, fordi ingen i direktoratet vil forsvare dette, men den støyten tar jeg gjerne som politiker, sier han og legger til:

– Jeg hadde ikke hatt noen betenkelighet med å ta på meg disse utgåtte vestene selv, om jeg skulle til et krigsherjet sted.

Larsen sier videre at han ikke vet hvor mange vester det er snakk om, men mener at om vi klarer å gi bort bare ti vester så er det også bra.

– Det vil bety at for eksempel ti ambulansepersonell vil være beskyttet, som igjen betyr at ti familier kan holde på sine egne litt lenger, sier han.

Seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet

Ønsker ikke å sende

Seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet sier at politiet ikke vil sende vester som de ikke er sikre på fungerer som de skal, til et krigsrammet område.

– Alt skuddbeskyttende verneutstyr har datostempling hvor leverandør går god for at produktene ivaretar de krav politiet har stilt i forbindelse med anskaffelsen. Etter utløpsdato er ikke produktene godkjent til operativ bruk og blir destruert. Verneutstyr blir også destruert hvis det har blitt utsatt for skader eller annen påkjenning som kan påvirke egenskapene. Det er ikke ønskelig å sende materiell hvor det ikke er kontroll på om de har de egenskaper som er forespeilet, det er bakgrunnen for at det ikke er gitt anledning til å sende utrangert verneutstyr til Ukraina, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen