Nyheter

Oppdaget at mange ble alene på julaften – da kastet gjengen seg rundt

Flere juletilbud for vanskeligstilte har måttet avlyse ettersom regjeringen la frem nye korona-tiltak. Da Blå Kors i Drammen ble klar over at mange ble alene på julaften, tok de grep.

Blå Kors Drammen kaster seg rundt for å redde julekvelden!

Jula er en tid med mye forventninger. Det er en tid mange gleder seg til, men også mange gruer seg til. Vanligvis pleier hjelpeorganisasjoner å åpne dørene for vanskeligstilte på julaften. Men i år sto mange i Drammen plutselig uten noe sted å være.

– Jeg fant ut at på selve kvelden, på julaften, er det ikke noe tilbud i Drammen. Da ringte jeg Kamilla og sa at vi trengte frivillige, sier Tanja Vatnås til Dagsavisen Fremtiden. Hun er virksomhetsleder i Blå Kors Steg for Steg, og skal selv jobbe frivillig på julaften.

Blå Kors Drammen. Camilla Auke Iversen (39), Tanja Vatnås (47), Anna Larsdotter Liden (52), Connie Vatnås (73), Magnus Angletveit (73).

Det er ingen tilbud til vanskeligstilte på julaften

Vatnås ble overrasket da hun oppdaget at ingen skulle arrangere julaften for voksne rusavhengige og vanskeligstilte i byen.

Det har tidligere vært en del tilbud, men ifølge Vatnås har disse tilbudene sakte, men sikkert, blitt borte. Vatnås forklarer at hun tror dette skyldes at det tidligere har vært noen ildsjeler som har stått i bresjen, og når de har gitt seg har også arrangementene blitt borte.

– Hvis du er ensom på julaften, er det en brutal kveld. Det er derfor det er viktig for å favne om disse menneskene, sier Vatnås.

I tillegg til dette, har arrangementer blitt avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner. I Oslo måtte de, for eksempel, avlyse Alternativ Jul. Dette er et arrangement for rusmisbrukere, bostedsløse, ensomme og alle andre som faller utenfor den tradisjonelle familiejulen. Det er akkurat disse Blå Kors håper de kan hjelpe på en så forventningsfull dag som julaften.

– Nå i korona generelt, er det mye mer ensomhet, isolasjon, og psykiske utfordringer i samfunnet. Ingen fortjener den ensomheten. Alle fortjener at noen ønsker dem vel. Derfor er det desto viktigere med et tilbud i år, sier frivillig Camilla Auke Iversen.

Blå Kors Drammen m Slagord. Anna Larsdotter Liden (52), Tanja Vatnås (47), Camilla Auke Iversen (39).

Utfordringer med smittevern og økonomisk støtte

Drammen topper den dystre statistikken over barnefattigdom. Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt.

– I Drammen har vi mye ensomhet, nød og fattigdom. De som har vært sårbare har blitt mye mer sårbare. Vi ser at mange av de som har hatt ruslidelser, og har klart seg uten rusen, har sprukket i pandemien. Det er viktig at vi hjelper disse nå, sier Vatnås.

De legger vekt på at alle smittevern-regler vil bli ivaretatt under arrangementet. Det vil bli bordservering og god avstand mellom gjestene, forteller frivillig Magnus Angletveit. De vil ikke gå på akkord med noen smitteversrestriksjoner.

Det er økonomisk vanskelig for mange hjelpeorganisasjoner, spesielt nå i pandemien. Regjeringens strøm-tiltak som skulle hjelpe «alle», gagner heller ikke frivillige organisasjoner. Vatnås mener det er et hull i de statlige støtteordningene.

– Jeg tror mange flere hadde arrangert noe om de hadde fått støtte til å gjøre det. Organisasjoner som dette lever fra hånd til munn på aktivitetsbasert støtte.

Arrangementet på julaften er støttet av næringslivet. Vatnås forteller at det har vært mye velvilje. De har også organisert en Spleis for julegavene til arrangementet.