Nyheter

Mehl: Politi og helsetjenester ser på ansvarsfordeling om psykisk syke

Arbeidet er i gang med å se på fordeling av ansvar og oppgaver mellom politi og helsetjenester for oppfølging av psykisk syke, ifølge justisministeren.

Justisminister Emilie Enger Mehl deltar på sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke i forbindelse med drapene på fem personer.

I etterkant av drapene på Kongsberg har debatten blusset opp om hvordan samfunnet tar hånd om psykisk syke personer, spesielt dem som kan skade seg selv eller andre.

– Det er hevet over tvil at økningen i antall politioppdrag relatert til psykiatrilidelser er krevende, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen har lagt opp til en gjennomgang av hvordan ansvaret skal fordeles når det gjelder oppfølging av personer med rus- og psykiatrilidelser. Arbeidet er i gang, ifølge Mehl.

– Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet jobber derfor med å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordelingen mellom helse- og omsorgstjenestene og politiet for å sikre at politiets ressurser blir brukt på riktig måte, sier hun.

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har fått beskjed om å revidere et felles rundskriv om helsetjenester og politiets ansvar for psykisk syke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen