Nyheter

Viken – fylket som aldri lærte å gå: – Vi fikk ikke penger til å betale lønn

Hvorfor funka det ikke med storfylket på tvers av Oslofjorden, og hvorfor er det så viktig å oppløse det?

Kathy Lie (SV)

– Jeg har alltid ment at Viken er et stort monster som må oppløses, sier Kathy Lie (SV).

På grunn av sin nye stilling som stortingsrepresentant, er hun i permisjon fra jobben som fylkesvaraordfører i Viken. I forrige uke ble det klart at regjeringspartiene med SV vil godkjenne oppsplitting av Viken, så lenge fylkestinget søker om dette selv. Buskerud, Akershus og Østfold ble tvangssammenslått i fjor, og fylkesrådsleder Tonje Brenna har opplyst om at de allerede er i gang med å forberede en sak for fylkestinget om oppløsning av Viken.

Da skal Kathy Lie være med på å oppløse sin egen arbeidsplass.

– Jeg har jo gått fra den synkende Viken-båten, men i mine to år som fylkesvaraordfører har jeg alltid ment at det er riktig med oppløsning. Akkurat nå er det viktig for meg at mine kolleger skal få en god prosess, sier hun.

For stort

Mens Senterpartiet har klokkertro på at løftet om fylkesoppløsning var utslagsgivende for det gode valgresultatet, taler mye for at folk flest ikke bryr seg om fylket heter Viken, Buskerud, Østfold eller Akershus. Eller, som Hellbillies Aslag Haugen sa under fredagens Nytt på nytt, «Ærlig talt: I couldn’t care less.»

Men for de rundt 1200 ansatte i fylkeskommunen, har det å jobbe på en arbeidsplass med en utløpsdato reelle konsekvenser. De tillitsvalgte Dagsavisen Fremtiden har snakket med har fortalt at flere av de ansatte frykter for jobbene sine.

– Jeg har jobbet tett med flere av dem og vet at mange av er urolige nå, istemmer Kathy Lie.

Men hva skyldes den store motstanden mot å la Viken være Viken?

– Det er jo så stort. Selv vi folkevalgte har hatt vanskeligheter med å holde en oversikt, og det samme gjelder innbyggerne, sier hun.

Viken har langt flere innbyggere enn de andre fylkene. Med 1,2 millioner er befolkningen nesten dobbelt så stor som i Oslo, det nest mest folkerike fylket etter regionreformen.

Manglet penger

Økonomien ble også et problem etter sammenslåingen.

– Vi fikk nye oppgaver, men pengene fulgte ikke med, forklarer Lie.

Blant annet overtok fylkeskommunen ansvaret for fylkesveiene.

– Vi fikk flere stillinger overført fra Statens vegvesen, men ikke penger til å betale lønna deres.

– Det samme gjelder kulturfeltet. Der fikk vi fem stillinger fra Riksantikvaren som skulle jobbe med kulturarv, for den nette sum av 263.000 kroner. Hvordan kunne vi klare oss med så lite penger fordelt på fem stillinger? spør hun.

– Hvordan løste dere det?

– Det ble jo krevende, og aldri løst egentlig.

Fylkesrådet skal nå kartlegge konsekvensene en oppløsing vil ha knyttet til økonomi, organisasjon, ansattes vilkår og innbyggernes tjenester. Denne utredningen skal danne grunnlaget for søknaden om oppløsing, som skal behandles i fylkestinget, opplyser fylkesdirektør Bente Bjerknes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen