Nyheter

I denne byen har de sluppet unna elsparkesykkel-ulykkene

Flere og tidlige tiltak har ført til at Drammen har sluppet unna elsparkesykkel-ulykkene Oslo har slitt med.

Elsparkesykkel, Drammen

I Drammen har det vært så få elsparkesykkel-ulykker, at man ikke har hatt behov for å føre skadestatistikk. Dette står i sterk kontrast til Oslos erfaring med sparkesyklene.

I sommer meldte NRK at ulykker med elsparkesykkel har skutt i været etter gjenåpningen av Oslo.

Bare i august i år ble 301 personer behandlet på Oslo legevakt for skader i forbindelse med elsparkesykkelkjøring. Det er en nedgang fra månedene før.

Totalt har legevakta i Oslo hatt 1.579 tilfeller av skader i forbindelse med kjøring av elsparkesykkel.

Denne utviklingen har også bekymret tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide. Derfor har regjeringen besluttet at det skal settes i gang et arbeid med lov- og forskriftsendringer for å stramme inn på reglene for bruk av elsparkesykler.

– Vi foreslår nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide i august.

Gert Myhren fra Samferdsel, vei - og parkforvaltning i Drammen kommune.

Har ikke behov for å føre skadestatistikk

I motsetningen til Oslo kommune var Drammen kommune tidlig ute med strengere vilkår for bruk av elsparkesykler. Det har gitt resultater.

– Utleie-elsparkesyklene kom til Drammen i 2019. Den første tiden hadde vi en økning i antall ulykker og hendelser, men dette ga seg fort, og ved utgangen av sesongen meldte legevakten om svært få ulykker, sier Gert Myhren fra Samferdsel, vei- og parkforvaltning i Drammen kommune.

Han peker videre på at kommunens regulering av utleie-elsparkesyklene, med nattestenging og tider med nedsatt hastighet, har hatt avgjørende betydning for det lille skadeomfanget i Drammen. Antallet sykler har også stor betydning.

– For det første er antallet utleie-elsparkesykler mye lavere i Drammen enn i Oslo. Antallet sparkesykler aktørene setter ut varierer fra dag til dag etter blant annet vær og ukedag, men i september var det rundt 700 elsparkesykler til leie, forteller han.

----

Reglene i Oslo

Maks 8.000 elsparkesykler kan leies ut i byen.

Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen.

Tilbudet må stenges om natten mellom klokka 23 – 05.

Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning.

«Stilletid» for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20 og 07 natt til hverdager, og mellom kl. 20 og 09 natt til lørdager, søndager og helligdager.

---

Dette har virket i Drammen

I Drammen har det hele tiden vært slik at elsparkesyklene er stengt for bruk på nattetid. Nå er det slik at det er stengt for bruk alle dager kl. 00–05. Formålet her er å unngå kombinasjonen elsparkesykkel og alkohol.

Men i Oslo kom ikke denne reguleringen før i september i år og mange av ulykkene i Oslo er forårsaket av nettopp kjøring i påvirket tilstand.

I Drammen finnes det også soner med særlig lav hastighet, der hastigheten er satt ned til 6 km/t, i motsetning til 20 km/t, som er vanlig. Dette skal gjøre at man unngår konflikt der det er mange gående.

Samtidig er det ikke tillatt å tilby utleie-elsparkesykler når det er is eller snø på veiene.

God dialog med innbyggere og aktører

I Drammen har man også et annet vilkår som man ikke ser i Oslo, og det er at hastigheten er satt ned fredag og lørdag kveld til 12 km/t.

– Bakgrunnen for denne reguleringen er at det er mange som er ute og koser seg med alkohol på dette tidspunktet i byen, og så begynner kollektivtilbudet å bli redusert, slik det er behov for et tilbud. Samtidig fikk vi innspill om at flere kvinner føler seg mye tryggere med å bruke en elsparkesykkel enn å gå når det blir mørkere, sier Myhren.

– Har Oslo noe å lære av Drammen?

– Vi har gjort noen gode erfaringer og om det kan inspirere andre så er det jo veldig positivt, sier han.

Elsparkesykkel, Drammen

Nye vilkår innføres

Selv om Drammen ikke har hatt mange ulykker så har man hatt utfordringer med feilparkeringer som har vært hinder for både gående og for svaksynte.

– Vi har løpende dialog med aktørene for å holde så god ryddighet som mulig for å unngå at blinde og svaksynte skal gå på feilparkerte eller veltede elsparkesykler. En annen gjenganger er parkering på ledelinjer for blinde og svaksynte. Der skal det ikke parkeres, forteller han.

Som et resultat av denne dialogen har kommunen blant annet merket opp 20 parkeringsplasser for elsparkesykler i og nær Drammen sentrum, mens aktørene har bemannet opp ryddemannskapene.

– I tillegg har vi i samarbeid med aktørene blitt enige om at de innførte obligatorisk fotografering i appen hver gang man parkerer, slik at aktørene kan følge opp brukere som feilparkerer, sier han.

Nå etter sommeren har kommunen også innført ferdselsforbud i noen skolegårder der skolene har rapportert om utfordringer knyttet til elsparkesyklene.

– Vi vurderer om dette skal gjøres gjeldende for alle skolegårder til neste år, sier han.