Nyheter

Kongsberg har opprettet pårørendesenter

Kommunen har satt krisestab og opprettet pårørendesenter på Gyldenløve hotell.

Gyldenløve hotell i Kongsberg er opprettet som pårørendesenter etter at fem personer ble drept i sentrum onsdag kveld.

Dette forteller rådmann i Kongsberg, Wenche Nedberg Grinderud, til Dagsavisen Fremtiden.

– Dette er en surrealistisk, uvirkelig og forferdelig hendelse. Nå har vi har opprettet et pårørendesenter på Gyldenløve hotell, og en pårørendetelefon. Vår rolle nå er å ivareta de som trenger det, og spesielt de direkte berørte. Nå vet vi lite om de som er drept, men etter hvert som vi vet mer vil vi vurdere ytterligere tiltak, sier hun.

Rådmann i Kongsberg, Wenche Nedberg Grinderud.jpg

Krisestaben består av ordfører, varaordfører, rådmann, kommunalsjefene som er involvert, en beredskapskoordinator, informasjonskoordinator og kommuneledelsen.

Nummeret til pårørendetelefonen er 32866611.

Det blir lagt ut informasjon til befolkningen på kommunens nettside.