Nyheter

Oppløsning av Viken splitter de ansatte: – Det er svært krevende å jobbe i en organisasjon med en utløpsdato

Med rødgrønt flertall på Stortinget ligger det an til at Viken blir splittet opp. Dagsavisen Fremtiden har snakket med flere av de ansatte i fylkeskommunene om hvordan de opplever at storfylket fungerer, og hva de mener det er viktig å ta hensyn til hvis Viken oppløses.

– Det er svært krevende å jobbe i en organisasjon med en utløpsdato, uavhengig av hva man mener personlig, sier Liv Maren Bjørnstad, hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Viken fylkeskommune. Hun er opptatt av at det ikke blir stadige omkamper om Viken, og at prosessen som blir satt i gang nå ikke drar ut.

Som Dagsavisen Fremtiden har skrevet tidligere skal fylkesrådet i Viken utrede hvordan fylket kan deles inn hvis det blir oppløst.

De rødgrønne partiene i Viken har nemlig gått til valg på å oppløse storfylket. Onsdag ble det klart at tilbakeføringen av Buskerud, Akershus og Østfold er en del av regjeringsplattformen, der Ap og Sp skriver at de vil sette i gang en prosess for å oppløse Viken, hvis fylkestinget søker om dette. Høyst sannsynlig kommer SV også til å gi sin støtte, og dermed ligger det an til flertall i Stortinget.

I fylkestingsmøtet 22. september understreket fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) at selv om fylkesrådet kommer til å gå inn for at Viken oppløses, er det viktig med en grundig utredning av hva slags konsekvenser det skal få og hvordan prosessen skal gjennomføres.

– Ingen av oss er tjent med at prosessen trekkes i tvil. Jeg håper vi kan være enige om å gjøre dette på en skikkelig måte, slik at vi slipper å diskutere fylkesgrenser og organisering hver gang et nytt storting trer sammen, sa hun.

Blant fagforeningene for de ansatte i Viken er det delte meninger om hvor godt sammenslåingen har fungert.

Ingen av de tillitsvalgte Dagsavisen Fremtiden har snakket med vil konkludere når det gjelder hvordan områdene som nå utgjør Viken helst bør deles inn, og om en oppsplitting er riktig. Meningene blant de ansatte er ulike, gjør alle klart, men de forventer å bli hørt i den prosessen som er satt i gang.

Slitsom prosess

Rønnaug Nordby Smørås, hovedtillitsvalgt i fagforeningen Delta i Viken fylkeskommune, sier at meningene om oppsplittingen blant deres fagmiljøer er delte.

– Noen syns det er bra med større og mer profesjonelle fagmiljøer, mens noen syns veien opp blir for lang og byråkratisk, men alle er nok enige om at prosessen med å bli til Viken fylkeskommune har vært slitsom, sier hun.

Etter to år mener hun imidlertid det er vel tidlig å konkludere om hvor godt storfylket fungerer.

– Dette er det første året vi har et budsjett som er laget for Viken, og vi kan ikke se klare resultater etter så kort tid.

– Betyr det at du mener det er vel tidlig å splitte opp fylket nå?

Det er et politisk spørsmål og noe politikerne må ta stilling til. Vår oppgave er å bidra til at prosessen skal bli ryddig, og vi har fått en lovnad om at vi får være med i arbeidet med å utrede en eventuell oppløsning.

Ingen angreknapp

Nordby Smørås understreker at det er gjort store endringer, og at det ikke går å få tilbake akkurat de samme organisasjonene som før sammenslåingen.

– Det er ikke bare å trykke på en angreknapp, og få tilbake tidligere versjon. Vi har fått nye kollegaer, og sett nye måter å gjøre ting på. Mange av dem som jobbet i de gamle fylkene er borte. Noen har gått av med pensjon, og noen har fått andre jobber. Dessuten er det gjort store datainvesteringer, og datasystemer er slått sammen. Så skal vi splitte opp må organisasjonene bygges på nytt, påpeker hun.

Basert på hva fylkesrådet har sagt om prosessen, har imidlertid Smørås tro på at det blir en ryddig prosess.

– Vi har jo hatt en veldig god medvirkning i byggingen av Viken, og har også fått en lovnad om at vi skal få være med i utredningsarbeidet nå. Så det forventer vi, og vi har en god dialog, sier hun.

– Større fagmiljøer

Liv Maren Bjørnstad, hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Viken fylkeskommune, kan også fortelle om forskjellige opplevelser av oppsplittingen blant de ansatte.

– De har kommet inn i større fagmiljøer, og det anser mange som en styrke. Samtidig kan det være utfordrende med et større virkeområde og flere aktører vi må forholde oss til, sier hun, og understreker dessuten at konsekvensene av det som blir bestemt er ulike for ansatte i forskjellige deler av organisasjonen.

– Våre medlemmer jobber primært i fylkesadministrasjonen. Mange av medlemmene er sterke bidragsytere i den kommende utredningen, og også de som i sterkest grad får en endret arbeidshverdag ved en eventuell oppløsning. Så har vi også medlemmer blant annet i PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste, red.anm.) og videregående skole.

– Krevende

Som tillitsvalgt er Bjørnstad først og fremst opptatt av at de ansatte blir hørt i prosessen videre, og at konsekvensene blir grundig undersøkt.

– Jeg tenker egentlig at Tonje Brenna har framhevet det vi mener er viktig. Man må ta for seg både konsekvenser for økonomi, ansattes trygghet og bærekraft. Jeg får tilbakemelding fra ansatte om at det er størst behov for en trygghet i prosessen, og at man får klarhet i hva som kan skje.

Hun påpeker imidlertid at alle store endringer i organisasjoner, og prosessene før de skjer, krever mye av de ansatte.

– Det er svært krevende å jobbe i en organisasjon med en utløpsdato, uavhengig av hva man mener personlig. Både en sammenslåing og en oppløsning legger beslag på veldig mye ressurser.

Derfor mener hun det er svært viktig at prosessen ikke drar ut.

– Det viktigste, uansett hva som skjer nå framover, er å skape trygghet og ro, at prosesser ikke stopper opp, og at vi ikke får gjentatte omkamper, sånn som det var før vi ble Viken. Vi skal jo levere gode tjenester til innbyggerne og drive god samfunnsutvikling, konstaterer hun.

– Brukt lang tid på å finne sin plass

Åsmund Hanevik er hovedtillitsvalgt for Tekna, som organiserer personer med mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Han forteller at mange ansatte bekymret for hva som vil skje med arbeidsplassene deres.

– Det første jeg som tillitsvalgt er opptatt av er at man har en god prosess rundt arbeidsplassene i Viken, og tar de ansatte med på råd. Det er stor uro blant våre medlemmer om hva som skjer med arbeidsplassene. Nå har vi brukt lang lang tid på å finne vår plass i systemet, og så er det skapt en ganske stor usikkerhet om hva som kommer til å skje det neste året, sier han.

Selv om det er delte meninger om sammenslåingen, gjør Hanevik det klart at den har ført til noen utfordringer.

– Det har jo vært utfordringer selvfølgelig med at vi har blitt så store og at vi skal spare penger, så det har til tider vært litt tungt å være hovedtillitsvalgt i et så stort fylke i en sammenslåingsprosess. Man føler ikke alltid at man er nær nok beslutningsprosessen, sier han.

Åsmund Hanevik, hovedtillitsvalgt for Nito i viken fylkeskommune, forteller at det er uro blant deres medlemmer om hva som skjer med arbeidsplassene deres hvis Viken blir oppløst.

Utsetter ansettelser

Dessuten er det vanskelig å rekruttere nye ansatte, ifølge ham, fordi det ikke er klart hva som skjer med organisasjonen.

– Mange ønsker ikke å gå fra en trygg jobb til en fylkeskommune som kanskje skal splittes opp. Det er noen rekrutteringsprosesser vi rett og slett har vært nødt til å sette på vent.

Som de andre fagforeningslederne er han imidlertid fornøyd med prosessen så langt.

– Vi har allerede hatt en del korte møter med ledelsen i Viken, og det er et oppriktig ønske om å ha med de tillitsvalgte. Det setter vi veldig pris på, konstaterer han.