Nyheter

Fjell kirke: – Vi får jo lov til å ringe med kirkeklokkene, hvorfor skal det da være annerledes for muslimene?

Menighetsrådsleder Eilin Ekeland i Fjell kirke reagerer på de negative reaksjonene rundt moskeens ønsket om bønnerop, og mener bønnerop bør likestilles med kirkeklokkene.

mandag ble det kjent at styreleder ved Drammen moské ønsker å kalle inn til fredagsbønnen med bønnerop.

Han forklarte videre at i tiden framover skal styret i moskeen undersøke om de kan få tillatelse til å kalle inn til fredagsbønn på denne måten.

– Bønnerop er et viktig element i det å være moské. Mens kirken kaller inn til gudstjeneste med kirkeklokker på søndager, kaller vi inn til fredagsbønn med bønnerop. Hvis det er lov og vi får den nødvendige tillatelsen, kommer vi til å gjennomføre bønnerop på fredager, sier Sajid Mukhtar, styreleder i Drammen Moské.

.

Bør være likt for alle

Eilin Ekeland er leder i menighetsrådet i Fjell Kirke, som er en av de nærmeste naboene til moskeen på Fjell. Hun sier at hun blir lei seg over alle de negative reaksjoner som har kommet i media og på sosiale medier etter at det ble kjent at moskeen på Fjell ønsker å ha bønnerop hver fredag.

– Dette er jo foreløpig bare en tanke, og så har det blitt så mye oppstyr rundt dette. Moskeen skal jo gjennom alle de formalitetene som er før noe blir avklart, sier hun.

Hun har ikke ønsket å følge med på alle kommentarene som har kommet på sosiale medier, men sier at det er synd at det har blitt slik.

– Vi i den norske kirken får jo lov til å ringe med kirkeklokkene hver søndag klokken 11, hvorfor skal det da være annerledes for muslimene på Fjell? Det er mange muslimer i vårt nærmiljø, og det er viktig at også deres tro blir tatt på alvor. Selv om kirkeklokkene har en lang tradisjon i Norge, så ser samfunnet annerledes ut i dag. Vi må være et livssynsåpent samfunn.

– For å si det sånn, så lager vi ikke styr når folk går jublende ut av en SIF- kamp. Hvorfor skal vi det når det er bønnerop, noe som betyr mye for et troende menneske? spør hun.

Tore Einar Hansen er styreleder i Fjellhagen borettslag på Fjell.

Skal opp i styret til borettslagene

En av de nærmeste naboene til moskeen er blokk nummer 164, som ligger rett over gata til moskeen.

Fjellheim borettslags styreleder, Anne- Karin Riise, forteller at den gang moskeen skulle bygges, var avtalen at det ikke skulle være bønnerop fra moskeen.

– Men de som protesterte var noen eldre damer som har nå har gått bort, forteller hun og legger til at hun selv verken er for eller imot.

– Hvordan vi i styret kommer til å stille oss til forslaget kan jeg ikke uttale meg om, sier hun.

Hun bor selv i blokk nr. 115 og sier at hun ikke hører kirkeklokkene heller, på grunn av gode isolerte vinduer.

Men det er ikke uvanlig at folk på Fjell hører bønnerop eller andre religiøse tekster.

– For et par år siden fikk jeg klager på at noen resiterte religiøse tekster høyt på balkongen eller med åpne vinduer, men etter det har jeg ikke fått noen klager, sier hun.

Tore Einar Hansen, som er styreleder i Fjellhagen borettslag, en av de største borettslagene på Fjell sier at de ikke har fått noen reaksjoner fra beboerne på forslaget.

– Vi diskuterer det nok i styret når saken kommer videre i systemet, sier han og legger til at han ikke ønsker å kommentere dette ytterligere på nåværende tidspunkt.

Anette Trulsen, som bor i Fjellvang borettslag, sier at hun kan høre kirkeklokkene godt, og ser ikke forskjell på kirkeklokkene eller bønnerop.

Leder ved Fjellvang borettslag, Grete Frøiland, sier at hun ikke synes at det er så farlig å høre et bønnerop to minutter hver fredag, så lenge dette er på dagtid.

– Våre blokker ligger jo litt lenger unna så vi kommer nok ikke til å merke det like mye som andre beboere som bor nærmere, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: