Nyheter

Giftig, men ikke den farligste soppen i skogen

For mange er høsten sopptid, men det er ikke den velkjente røde soppen med hvite prikker som er farligst å putte i munnen. Flere av disse er langt vanskeligere å kjenne igjen.

Rød fluesopp er en av de mest kjente giftige soppen i verden, men gir sjelden alvorlige forgiftninger.

Av Tom Helgesen

Høsten er sopptid, og hver søndag i september har Buskerud Sopp- og Nyttevekstforening hatt soppkontroll på Friluftsmuseet i Drammen.

– Vi mener kunnskap om sopp er viktig, og vi er ivrige etter å formidle den videre slik at folk føler seg trygge når de plukker sopp, sier Aga Aasekjær, en av de soppsakkyndige.

Buskerud Sopp- og Nyttevekstforening hadde egen stand med informasjon og soppkontroll på Friluftsmuseet på søndag. Fra v. Elizabeth Sørenssen, Aga Aasekjær og Steinar Weseth.

For det er noen fallgruver, selv om de ikke er så mange. Omtrent 200 mennesker blir forgiftet av sopp i Norge hvert år.

– Vi har fem virkelig farlige sopper i Norge. Disse er det viktig å lære seg å gjenkjenne når man er ute og plukker sopp. Det gjelder flatklokkehatt, hvit fluesopp, grønn fluesopp, spissgiftslørsopp og butt giftslørsopp, altså to fluesopper, to giftslørsopper og flatklokkehatten. Alle fem er meget giftige, og de kan i verste fall forårsake nyre- eller leversvikt, forteller Aasekjær.

Rød fluesopp, med sine gjenkjennelige hvite prikker, er en av de mest kjente giftige soppen i verden, men gir sjelden alvorlige forgiftninger, og havner derfor ikke på lista over de farligste soppene i skogen. Denne skal likevel ikke puttes i munnen, og kan gi symptomer som svimmelhet, forvirring, muskelrykninger, kvalme, oppkast og magesmerter.

---

Ved mistanke om soppforgiftning

  • Kontakt Giftinformasjonen på telefonnummer 22 59 13 00
  • Ta vare på rester av soppen, eventuelt soppmåltidet eller oppkast
  • Prøv å beskrive soppen og området soppen ble plukket i (hage, park, beitemark, granskog, under løvtrær, på stubber eller barkrester, på bakken o.l). Det er en fordel å ha et eksemplar av soppen tilgjengelig
  • Generelt frarådes det å fremkalle brekninger hjemme
  • Ved mistanke om alvorlig soppforgiftning blir personen lagt inn på sykehus hvor magen tømmes. Alle som har spist samme mat, må undersøkes av lege og eventuelt legges inn på sykehus.
  • Kilde: NHI

---

De giftigste soppene i skogen.

Både på soppkontrollene på Friluftsmuseet, via e-post og på Facebook merker Buskerud Sopp- og Nyttevekstforening tydelig at folk vil lære seg å gjenkjenne gode og spiselige sopper. Men de vil også vite hvilke sopper som er giftige.

– Vi deler ut flere forskjellige brosjyrer om sopp gratis på våre soppkontroller og selger sopp-bøker. Vi håper dette vil utbre kunnskapen om hvilke sopper man kan ta med seg hjem til et velsmakende måltid, og ikke minst hvilke typer man skal holde seg unna, sier hun. Blant de mange fra den yngre garde som oppsøkte bordene med soppkontrollører, falt nok de gratis lupene best i smak. Da kunne du leke sopp-detektiv etterpå.

Mange utrolig gode matsopper

I Norge er vi så heldige å finne mange utrolig gode matsopper.

– De fleste kjenner kantarell og steinsopp, men vi har kremler, matrisker, musseronger, trompetsopp og mange flere. Og alle er de noen fantastisk matsopper. Flere sopper som vokser i Norge er ettertraktet i utlandet, som for eksempel kransmusserong som japanerne elsker. Ja, det betaler gladelig rundt 15.000 kroner pr. kilo for denne lekkerbisken. I Japan selges denne soppen i en tre-eske, og den ligger innrullet i silkepapir, forteller en entusiastisk Aasekjær.

Vi har mange matsopper i landet vårt. Hva med å prøve en sopp-risotto i høst?

På soppkontrollen i Drammen hadde Buskerud Sopp- og Nyttevekstforening imponerende 186 voksne og 56 barn innom på én av søndagene. Flere markatravere hadde med seg soppkurver de fikk kontrollert soppen i, og kunne dra hjem trygge på at middagen ikke ville ende med sykehusopphold.

– Ellers driver vi ikke bare med soppkontroller i denne foreningen, men organiserer soppkurs og soppturer også. Vi har blant annet en traktkantarelltur i Røyken lørdag 9. oktober og to kjempespennende kurs om skoghagedesign på Neperudjordet ved Sturlahuset lørdagene 16. og 23. oktober, sier Aga Aasekjær.