Nyheter

Viken skal utrede oppløsning. Fylkesrådslederen håper å slippe omkamper

Nå går Viken fylkeskommune i gang med å utrede hvordan fylket kan deles inn, og hva slags konsekvenser en oppløsning vil få.

Tonje Brenna.

Både Ap, Sp og SV har tidligere gjort det klart at de ønsker å oppløse Viken. Dermed ligger det an til at storfylket blir opplyst nå når disse tre partiene får flertall på stortinget.

I et fylkestingsmøte onsdag denne uken orienterte fylkesrådsleder Tonje Brenna om at fylkesrådet nå går i gang med en utredning av hva slags konsekvenser en oppløsning av Viken vil få, og hvordan prosessen kan gjennomføres.

Deretter skal fylkestinget ta stilling til om de vil be Stortinget oppløse Viken, etter planen i februar 2022, og til hvordan de ønsker at oppsplittingen skal gjennomføres.

Vil unngå omkamper

Brenna understreket at selv om fylkesrådet kommer til å gå inn for at Viken oppløses, er det viktig med en grundig utredning av hva slags konsekvenser det skal få og hvordan prosessen skal gjennomføres.

– Ingen av oss er tjent med at prosessen trekkes i tvil. Jeg håper vi kan være enige om å gjøre dette på en skikkelig måte, slik at vi slipper å diskutere fylkesgrenser og organisering hver gang et nytt storting trer sammen, sa hun.

– En slik utredning må ta for seg forslag til prosess, nye grenser og konsekvenser for blant annet økonomi, ansattes trygghet, bærekraft, lokaldemokrati, oppgaveløsning og at man fremdeles sikrer gode tjenester til innbyggerne, poengterte hun videre.

Det som er helt klart er at når utredningen er ferdig skal fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget, hvor de går inn for at Viken blir oppløst.

Delte meninger

I fylkestinget var det delte meninger om hvorvidt det er rett å oppløse Viken, og om hva det er viktig legge vekt på hvis det skal skje.

Kristin Antun (MDG) gjorde det klart at partiet aldri har vært for Viken, men er likevel usikker på om det er lurt å oppløse det nye fylket når Buskerud, Akershus og Østfold først er slått sammen.

– Uansett hva vi mener er den riktige fylkesinndelinga mener vi det er andre ting det er viktigere å bruke ressurser, tid og penger på enn å legge ned og bygge opp nye fylkesorganisasjoner annethvert år, sa hun.

Hun er dessuten redd for at en oppsplittingsprosess vil forsinke viktig arbeid.

– I det øyeblikket en oppløsning er vedtatt vil sannsynligvis politikerne på dette fylkestinget være mye mer motvillige til å ta beslutninger, rett og slett fordi vi ikke kan binde eventuelle framtidige fylker, argumenterte hun.

Antun understreket også at store omorganiseringer sliter på de ansatte, og mener det er viktig å høre på hva de har å si.

Hvorvidt MDG går inn for en ny inndeling kommer an på resultatet av utredning, og hun mener også andre alternative inndelinger enn de tre gamle fylkene, som for eksempel Østviken og Vestviken, må vurderes.

Vil ha de gamle fylkene

Magnus Weggesrud (Sp) fortalte engasjert om hvorfor han er for å gjenopprette de tre gamle fylkene.

– De rødgrønne partiene leverer på det vi lovte i forkant av valget både i 2019 og nå i 21. Viken skal oppløses, Akershus, Buskerud og Østfold skal bli egne fylker igjen. Og fram mot det skal vi ha en god og ryddig prosess, hvor vi skal inkludere og ta vare på de ansatte gjennom den prosessen, sa han.

Sammmenslåingen av de tre fylkene kostet i overkant av 300 millioner, ifølge Brenna, men Weggesrud tror ikke det nødvendigvis blir like dyrt å splitte opp storfylket. Dessuten tror han det vil innebære større kostnader på lang sikt å beholde Viken enn å etablere Buskerud, Akershus og Østfold på nytt.

– Vår analyser er at Viken hadde blir dyrere hvis vi lar det fortsette enn hvis vi løser det opp, sa han.

Vil vite hvem som betaler

Anette Solli (H) er også redd at oppsplitting av fylket kommer til å koste mye penger og ressurser.

– Alle vet at det før eller siden er skattebetalerne, men vi må vite om det er fra Viken sin pott, de tre fylkene sin pott eller om det kommer fra nasjonale myndigheter, sa Solli.

Hun vil også ha svar på hvilke tjenester som i dag er dårligere enn de burde være, på grunn av fylkessammenslåingen.

Samtidig roste hun Brenna for en grundig redegjørelse, og for at hun legger opp til en grundig prosess.

Uenig med Weggesrud

I motsetning til Weggesrud i Sp mener ikke Brenna det er gitt at de tre gamle fylkene skal gjenopprettes.

– Det som står i fylkesrådets plattform er at når et nytt storting kommer på plass skal vi legge fram en sak hvor vi anmoder om at Viken skal oppløses. Det er det de rødgrønne partiene er enige om, sa hun til Dagsavisen Fremtiden.

– Det er jo også forskjellige oppfatninger om hvor dyrt det vil bli å oppløse Viken. Har du noen formening om hvor dyrt det kommer til å bli å oppløse Viken?

– Jeg tørr ikke spekulere i hva prislappen blir, men jeg tenker noe av det viktigste tingene som må belyses er de økonomiske konsekvensene, i tillegg til tjenesten vi yter til befolkningen og arbeidsvilkår. Det er en stor og komplisert prosess som krever at vi bruker tid og er grundige.