Nyheter

Kommuner risikerer å måtte kaste vaksiner. Smitteoverlege i Drammen: – Leit om vi sløser

Mange avbestiller vaksinetimen sin eller lar være å møte opp. Derfor risikerer både Drammen og flere andre kommuner å måtte kaste vaksiner. Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier særlig unge nøler med å ta vaksinen.

Einar Sagberg

Torsdag skrev VG om at mange vaksiner kan bli kastet i norske kommuner, primært fordi folk som har blitt tilbudt andre dose enten avbestiller eller ikke møter opp.

Drammen er blant de kommunene som raskt må få satt et stort antall vaksiner, for at de ikke skal gå til spille. Fredag hadde kommune cirka 1000 vaksiner som går ut på dato 22. september, fortaller smittevernlege i Drammen Einar Sagberg til Dagsavisen Fremtiden.

Sagberg sier det har vist seg vanskeligere enn forventet å få satt andre dose.

– Vi har hatt langt over 1300 avbestillinger, så hadde alle kommet hadde vi fått brukt dem opp med stor margin, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Har begynt med tredje dose

I tillegg kommer det at en del ikke møter opp til timen de har fått, og ikke sier fra på forhånd.

– Noen oppgir at de glemte timen, og noen er studenter som har reist til et annet studiested og kanskje glemte å avbestille, sier Sagberg.

Noen er skeptiske til å ta imot andre vaksinedose fra produsenten Moderna, hvis de fikk Pfizer-vaksinen som første dose, eller omvendt.

– Medisinsk er det ingen grunn til å la være å blande, for man er minst like godt beskyttet etter en av hver type som to doser av samme produsent, sier han.

Sagberg påpeker at folk med visse sykdommer eller som tar medisiner som svekker immunforsvaret kan få en tredje dose, og at både de og personer som ikke har fått første eller andre dose kan møte opp til dropp in vaksinering.

– Jeg håper det kommer mange som skal ha tredje dose, sier han, og forklarer at nasjonale myndigheter nylig har gjort det enklere å få en tredje vaksinedose.

– Ved en del tilstander holder det at man tar med enten medikamentesken med ens eget navn eller resepten, enten elektronisk eller på papir, og så ser de om det stemmer at man skal ha en tredje dose. Ellers kan man få et skriv fra behandlende spesialist eller et journalnotat som dokumenterer en av disse diagnosene.

– Leit om vi sløser

Smittevernoverlege Einar Sagberg påpeker at vi i Norge er svært heldige som får vaksine, og mener det er en mulighet som alle bør benytte seg av.

– Det er kun en liten andel i verden som har dette tilbudet, så det er veldig leit om vi sløser bort vaksiner fordi folk ikke kommer til vaksinering, sier han.

Så langt har imidlertid knapt noen vaksiner blitt kastet i Drammen.

– Det har vært noen enkelthendelser, med spørsmål om det har vært noe feil med glass for eksempel, men vi har ikke kastet doser fordi de har gått ut på dato. Mange kommuner sitter med store lagre, men vi klarte å stoppe levering i uke 35. Likevel ser det ut som vi blir sittende igjen med noen, sier han.

Bildet er av Espen Nakstad. Han står foran en grå vegg. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Går tregt med yngre voksne

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, skriver i en e-post til Dagsavisen Fremtiden at særlig en del voksne nøler med å ta vaksinen.

– Det rapporteres fra kommunene om at det har gått tregere med førstedose-vaksinering blant de yngste voksne. Det kan ha mange årsaker, men gjør det vanskelig for kommunene å planlegge forbruket av vaksiner, skriver han.

På spørsmål om hvor mange vaksiner som har blitt kastet, og om det er et utbredt problem at vaksiner går til spille, svarer Nakstad at det er Helsedirektoratet som har oversikt over dette.

Han skriver at blant de over 18 år har ca. 80 prosent fått do doser, og 90 prosent har fått en dose. Hvis man tar med hele befolkningen, inkludert barn, er vaksinedekningen 65 og 75 prosent for første og andre dose.

Da VG skrev om kasting av vaksiner sist tirsdag, var det også mange andre kommuner som hadde like store eller større lagre med vaksiner som sto i fare for å gå ut på dato.