Nyheter

Dette vil de rødgrønne gjøre for Buskerud

Dagsavisen fremtiden har spurt Ap, SV og Sp om hva de vil forandre på som angår Buskerud og norske kommuner, når deres partier ligger an til å havne i regjering.

Kathy Lie (SV)

Både Kathy Lie i SV, Ap og Sp lover større bevilgninger til kommunene, når det nå blir rødgrønt stortingsflertall.

Lie påpeker at under dagens regjering har kommunene fått flere oppgaver, som det koster penger å gjøre, og mener kommunale tjenester har stort behov for større statlige bevilgninger.

– Jeg er jo sykepleier, og er veldig opptatt av at vi skal styrke det offentlige helsevesenet. I hele landet er det et problem med mange deltidsstillinger, og det er en veldig viktig sak for meg, sier hun.

Vil lovfeste heltid

Hvis SV får det som det vil kan det bli snakk om mange milliarder.

– I det alternative budsjettet vi la fram i fjor styrket vi kommunene med 10 milliarder, sier hun.

– Vil dere også at kommunene skal ha færre oppgaver, er hovedsaken at kommunene skal få mer penger til å gjennomføre dem?

Det siste er det viktigste. Vi har ikke noe i programmet om at staten skal overta oppgaver. Det ligger jo i kortene at man må ha en dialog med KS (Kommunenes Sentralforbund, red.anm.), men det handler først og fremst om finansiering.

Kathy Lie (SV)

Hun vil også at det skal innføres minimumskrav til bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

– Vi har en lærernorm i skolen, og en bemanningsnorm i barnehagen, men ikke i helse og omsorg. Derfor blir det ofte salderingsposter som man kan sjonglere med når kommunene har dårlig råd, sier Lie.

På sikt vil hun lovfeste rett til heltid.

– Det har vi i programmet, og det er noe vi skal jobbe for.

Tror du dere får med Ap og Sp på en sånn lov?

Jeg tror vi kan få med de andre på rødgrønn side på det.

Prioriterer Ringeriksbanen

Lie er også opptatt av at klimapolitikken må styrkes.

– Vi er nødt til å bygge opp grønne næringer ved å støtte opp under teknologiutvikling og det grønne næringslivet. Da er jo kongsbergregionen veldig viktig, og også landbruket i store deler av Buskerud. Vi vil støtte opp under landbrukets klimaplan, hvor de har mange gode ideer for hvordan landbruket skal bli klimavennlig.

Dessuten ønsker hun seg fortgang i bygging av Ringeriksbanen.

– Vi vil bygge ringeriksbanen uten for mye utsettelser. Det er tre togsaker vi har frontet, og det er ringeriksbanen. Vi trenger også mer persontransport mot Modum og den delen av fylket, sier hun.

– Viken skal nedlegges

For Per Olaf Lundteigen (Sp) er hovedsaken å få nedlagt Viken.

– Det viktigste er å få inn i regjeringserklæringen at Viken skal nedlegges, og at Drammen blir fylkeshovedstaden i Buskerud, sier han.

Han vil også kjempe for at NAV skal være tilgjengelig for folk, og ha åpne kontorer.

– Poenget med NAV var jo at det skulle være ei dør inn, men i dag er døra låst. Døra må åpnes, og de må ha samme åpningstider som på rådhuset.

Dessuten er også Lundteigen opptatt av å styrke helsetjenestene, som han mener er under sterkt press, gjennom større bevilgninger til kommunene.

– Veldig mange pasienter utskrives altfor tidlig fra sykehus, og kommunen er ikke økonomisk satt i stand til å håndtere den kjempestore oppgaven. Helsestellet i kommunene må styrkes, både kvalitativt og med flere ansatte, konstaterer han.

Vil bygge ringeriksbanen

Lise Christoffersen, gjenvalgt stortingsrepresentant for Ap, sier førsteprioritet blant de sakene som angår Buskerud spesielt, er å starte byggingen av Ringeriksbanen.

– Nå må vi i gang, og det kan ikke bli mer somling. Regjeringen har flyttet prosjektet til Nye Veier, og da må vi sørge for at de er rustet til å gå i gang, sier hun.

Hun lover en politikk som skaper vekst i det lokale næringslivet.

– Vi har jo lagt fram en vekstplan for Buskerud, fordi vi trenger mange nye arbeidsplasser i løpet av kort tid. Vi må satse på det som er fortrinnene i ulike deler av fylket. Vi har mange ting på blokka, men det handler om å legge til rette for arbeidsplasser, og vi har sagt at staten må mye sterkere inn.

Hun understreker at det trengs virkemidler som hjelper både industrien og mindre bedrifter.

– Vi tenker ofte på store industrilokomotiver, men de fleste av bedriftene er små og mellomstore. Vi må i gang fort og få på plass virkemidlene de trenger for å utvikle seg.

Ap-politikeren lover også at kommunene vil få mer penger, til å bruke som de vil.

– Vi får jo et statsbudsjett fra Solberg-regjeringen som vi i løpet av få uker må gjøre tilpassinger i, så det er vel kanskje revidert budsjett 22 hvor vi skal gjøre de store tingene. Men det kommer til å bli milliardbeløp i økninger til kommunene, lover hun.

Lise Christoffersen (Ap) sier at partiet vil stemme mot forslaget om lovendringen rundt Navs virkningstidspunkt for uføretrygd. Foto: Lise Åserud / NTB