Nyheter

Kathy Lie (SV) fikk plass på Stortinget: – Kjempegøy

SV Buskerud klarte å beholde mandatet sitt på Stortinget, men de neste fire årene vil vi likevel se en annen side av SVs politikk med listetopp Kathy Lie, enn med ringrev Arne Nævra.

Kathy Lie (SV)

Jubelen sto i taket under SVs valgvake i Drammen. SV har gjort et godt valg nasjonalt, og vi kan vente oss en flertallsregjering bestående av Ap, SV og Sp de neste fire årene, forutsett at partiene blir enige under forhandlingene.

Etter at stemmene ble talt opp, var det klart at Arbeiderpartiet beholder sine tre mandater i Buskerud, Høyre har to, mens Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV har ett mandat hver. Sistnevnte måtte vente lengst på svaret, da utjevningsmandatet ikke var klart før alle stemmene i landet var talt opp på morgenkvisten.

– Det er kjempegøy, sier SVs listetopp i Buskerud, Kathy Lie, som kan vente seg en ny jobb fra i høst av.

Kathy Lie (SV)

Store sko å fylle

Det er Kathy Lies første periode på Stortinget. Hun er 57 år, bor i Lier og startet på sykepleierutdannelsen den dagen hun ble 40. Hun er spesialsykepleier på medisinsk intensiv avdeling på Drammen sykehus, og har tatt videreutdanning innen lungesykepleie. I 2019 ble hun valgt inn på fylkestinget i Viken, der hun er varaordfører.

Nå begynner regjeringsforhandlingene, før Stortinget konstitueres 1. oktober.

– Onsdag har vi møte i ny stortingsgruppe, men særlig mye mer om hva som skjer fremover vet jeg ikke. Det blir en kjempespennende tid med hvilken komitee jeg skal i, og om vi skal i regjering.

På Buskerudbenken har SV i denne perioden hatt Arne Nævra som eneste representant, men da Nævra ikke tok gjenvalg, var det Lie som tronet som listetopp i SV.

– Mange har spurt meg om det blir tøft å ta over etter Arne Nævra. Han har vært i samferdselskomiteen og jobbet med samferdselssaker i Buskerud i en årrekke. Men han har jo ikke funnet på politikken selv, det er noe vi har jobbet sammen om, så jeg kjenner prosjektene godt selv. Men når det er sagt så ser jeg ikke for meg å sitte i transport- og kommunikasjonskomiteen. Det er ikke mitt fagfelt. Jeg ser heller for meg helse- og omsorgskomiteen eller arbeids- og sosialkomiteen. Men uansett hvilken komité det blir, så vil jeg alltid jobbe for Buskerud.

Kathy Lie (SV) og Arne Nævra (SV)

Gode råd

– Har du fått noen tips og råd fra Nævra?

– Da jeg skulle i debatt med lastebilforbundet, fikk jeg gode tips og råd i forkant av Arne. Han har også vært med på å lage vår alternative transportplan, så det tok jeg med meg og brukte i debatten.

Arne Nævra selv legger ikke skjul på at han ikke kommer til å sitte helt stille i båten selv om han ikke lenger sitter på Stortinget.

– Kathy står godt på egne bein, så hun har sine egne ideer og krav og det er jeg overbevist om at hun får gjennom, men det kan hende jeg har noen hjertesaker som jeg prøver å pushe på Kathy, slik hun tar opp stafettpinnen på ting som naturmangfold og samferdselssaker.

Som tidligere sykepleier er det kanskje ikke overraskende at Kathy Lie har kampen for faste heltidsstillinger tett til hjertet.

– Jeg har sett det så veldig tydelig innenfor helse. Det er så altfor mange som jobber deltid. Det er et stort likestillingsproblem i et land hvor vi sier vi er så likestilte, men så er det en så stor majoritet av kvinner som jobber deltid. Det er ikke bra.