Nyheter

Drammen leter etter tomt til nytt Oslo-fengsel: – Dette skal vi jobbe for!

Mens innbyggerne i Oslo vil ha bort fengselet i byen, møter Drammen ideen med åpne armer.

Oslo fengsel på Grønland i Oslo skal flytte. Nå etterlyser Statsbygg tomter. Foto: Vidar Ruud / NTB

På regjeringen sin egen nettside står det at de ønsker å lytte til Oslo sine innbyggere og dermed vurderer å finne et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen. Fengselet, som ligger på Grønland, er nedslitt og lite funksjonelt, og det er behov for en erstatning.

– Situasjonen i Oslo fengsel er alvorlig og har et svært stort vedlikeholdsbehov. Nytt Oslo fengsel er derfor en viktig prioritering for regjeringen. Vi har jobbet med alternativer på Bredtveit og Grønland. Når signalene fra Oslo kommune er tydelige på at de ikke ønsker dette, så lytter vi og legger vekk Grønlands-alternativet, slik at vi tar en ny runde på hvor fengselet bør ligge, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ministeren har derfor sendt ballen i retning av Oslos omkringliggende kommuner, blant annet Drammen.

– Jeg håper at politikere i de omkringliggende kommunene vil gå konstruktivt til verks, slik at vi kan få en best mulig løsning for kriminalomsorgen i årene som kommer, sa Mæland.

Fungerende rådmann i Drammen kommune, Einar Jørstad.

Positiv

Da politikerne i formannskapet ble orientert om regjeringens ønske for nytt fengsel, var ordfører Monica Myrvold Berg svært positiv.

– Dette skal vi jobbe for, fordi fengselet skal til Drammen! Det er ikke en tomt vi ikke skal se på, sa hun under møtet.

Det nye fengselet skal etableres som høysikkerhetsfengsel, det vil si omgitt av høy mur eller dobbelt gjerde. Det skal dimensjoneres for 200 – 300 fengselsplasser, og vil ha et behov for omtrent like mange ansatte som det vil være innsatte.

Leter på spreng

Staten har lagt til grunn en svært stram fremdriftsplan, der Statsbygg har til hensikt å overlevere rapport til departementet med anbefaling av tomt eller tomter innen utgangen av 2021. Det er videre en ambisjon fra statens side om å ha ferdig reguleringsplan innen 2024.

På grunn av den stramme fremdriftsplanen, blir det også gitt en svært kort frist for å levere forslag til tomter. Kommunene må sende inn tomteforslag innen 16. september.

Direktør for samfunn i Drammen kommune, Einar Jørstad, forteller at kommunen nå jobber på spreng for å finne aktuelle tomter som kan egne seg for et nytt fengsel.

På spørsmålet om hvorfor Drammen tar imot forlaget med åpne armer, når Oslo ikke vil ha fengsel i sin egen kommune, sier han at dette er et politisk spørsmål.

– Et fengsel vil jo bidra til flere arbeidsplasser i kommunen, og vi har fått beskjed om å se etter egnede tomter og det er vi i full i gang med. Det er en bred prosess der vi ser etter alle aktuelle lokaliteter som er store nok til å bygge et fengsel, sier han.

– Kan det bety at et stort fengsel kan havne tett opp til et nabolag?

– Det kan jeg ikke svare på dette tidspunktet, sier han, og legger til at det er for tidlig i prosessen til å peke ut noen lokasjoner.

– Men et av kravene er jo at det skal være et godt kollektivtilbud ved tomten man leter etter, og det kan jo bety at fengselet må ligge ganske sentralt?

– Ja, det er jo noe av de vurderingene vi nå gjør. Det er snakk om stor tomt og det er jo begrenset med tomter som er så store og ligger sentralt, sier han.

Simon Nordanger (Sp), tidligere gruppeleder for posisjon.

Vil erstatte Drammens fengsel

Rådmannen håper det nye fengselet også kan romme fanger fra Drammen, slik dagens fengsel fra Drammen også kan legges ned.

Dagens fengsel i Drammen ligger i de to øverste etasjene av Drammen tinghus, og har 54 plasser til innsatte. Fra 2025 vil domstolene som holder til i resten av bygget flytte til nytt bygg på Gamle Kirkeplass.

«Det vil etter dette være svært lite fremtidsrettet å videreføre dagens fengselsfunksjoner i eksisterende tinghus, både mht. fengselets egnethet og at dagens tinghusbygg opptar en sentral og verdifull tomt på Bragernes. Så langt rådmannen erfarer deler Statsbygg denne oppfatning omkring dagens bygg.» skriver rådmannen i sin innstilling til saken.

Positiv til nye arbeidsplasser

Simon Nordanger (Sp) forteller at han stiller seg positiv til å få et fengsel i Drammen kommune.

– Det vil skape flere arbeidsplasser, noe som er positivt for kommunen, men en annen side ved dette er behovet for en styrket kriminalomsorg i vår region og muligheten for en human straffegjennomføring.

Ifølge ham er dette større enn arbeidsplasser.

– Justisdepartementet har nedprioritert fengsler over lang tid. Her bygges det nytt, men det skaper ikke flere soneplasser. Folk har satt livet sitt på pause for å få mulighet til å sone straffen sin, dette er uansvarlig belastende og mot sin hensikt, sier han.

Et av kravene regjeringen har satt er at det ikke skal være mer en 45 minutters reisetid fra Oslo.

– Når de selv synes at å reise i 45 minutter er langt så er det påfallende at de ikke tenker på innsatte og ikke minst på deres familie. Dette skaper ekstra uønsket belastning, sier han.

Vi stiller også Nordanger spørsmål om departementets krav om godt kollektivtilbud til fengselet vil bety at det nødvendigvis havner sentralt i Drammen.

– Det blir ikke akkurat Strømsø torg, men det finnes jo arealer som ikke er så sentrale og har gode kollektivforbindelser, om tomten ikke har det bør man jo sørge for at man se potensialet i å få styrket kollektivtrafikken i det området, sier han.

Lavrans Kierulf i Frp håper at Drammen kommune kan melde sin interesse om å få fengselet dit så snart som mulig.

– Bør være på tilbudssiden

En annen som ønsker seg fengselet til Drammen er Frps Lavrans Kierulf. Han har også sendt et skriftlig spørsmål til rådmannen.

Der skriver han at Drammen er et godt egnet sted for lokalisering av nytt fengsel. Kommunen ligger sentralt plassert i nærheten av hovedstaden og at det vil skape arbeidsplasser og aktivitet i vårt område. Derfor bør Drammen kommune være proaktive og på tilbudssiden og snarest ta kontakt med sentrale myndigheter.

Rådmannen skal legge frem det endelige tomteforslaget for politikerne i et ekstraordinært formannskapsmøte 14. september.