Nyheter

Drammen: – Smittetrykket er betraktelig redusert

Kun én kohort i Drammens barnehager, skoler og helseinstitusjoner er rammet av nye smittetilfeller det siste døgnet.

15 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for ti av dem som nå har fått påvist smitte, mens smitteveien foreløpig er ukjent for de siste fem.

Ved Kjøsterud skole er en kohort berørt av smitte, og elever og lærere settes i karantene. Ingen av de øvrige skolene i kommunen er berørt av smittetilfellene som rapporteres i dag. Det samme gjelder barnehagene og helseinstitusjonene.

– De fire siste dagene har vi de laveste tallene som er registrert siden smitten steg kraftig tidlig i mars. Foreløpig tyder det på at smittetrykket i Drammen kommune er redusert betraktelig fra det høyeste nivået for to-tre uker siden, og det er veldig positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Fremdeles for høyt

Likevel er smittevernoverlegen tydelig på at smittetrykket fortsatt er for høyt. Over en periode på seks uker fra slutten av januar til begynnelsen av mars, hadde Drammen kommune i gjennomsnitt snaue fire rapporterte koronatilfeller per dag. Fra og med 24. januar og til med 8. mars ble det rapportert 165 nye smittetilfeller.

– De siste åtte dagene er det meldt om 163 nye smittetilfeller. Så vi har altså et smittetrykk nå som har gitt oss like mange smittetilfeller på en ukes tid, som vi hadde på seks uker tidligere i vinter. For å være trygge på at smittetrykket er lavt over tid og dermed at smittefaren er relativt liten, må vi ned mot det samme nivået som vi hadde i slutten av januar og fram til begynnelsen av mars, sier Sagberg.

Med god etterlevelse av smitteverntiltakene, flere vaksinerte og bedre vær har han tro på at dette skal være mulig. Det betyr også at vi etter hvert skal kunne håpe på mindre strenge smitteverntiltak enn vi har nå.

– De basale smitteverntiltakene må vi være forberedt på å leve med ganske lenge. Men de er i utgangspunktet ikke til noe særlig hinder for at vi skal kunne leve tilnærmet normalt. De fleste av oss klarer å holde litt avstand til andre enn dem vi bor sammen med, sørge for håndhygiene og holde oss hjemme når vi er syke. Forhåpentligvis skal disse tiltakene være tilstrekkelige når vi nærmer oss sommeren, sier Sagberg.

Mange uten kjent smittevei

Det er imidlertid én ting som bekymrer smittevernoverlegen, og det er at en nokså stor andel av dagens rapporterte smittetilfeller er uten kjent smittevei. Sagberg understreker at smittetilfeller hvor det ikke er mulig å spore en sikker smittevei betyr at det er smitte i samfunnet som ikke er kartlagt.

- Vi regner fortsatt med at det er en del smittetilfeller vi ikke fanger opp. Så det er smitte ute i samfunnet som kan ramme hvem som helst. Derfor er det viktig at alle fortsatt er flinke til å følge smittevernreglene selv om smittetallene generelt synker, sier Einar Sagberg.