Nyheter

Én smittet i Drammen

Etter flere dager med null nye smittetilfeller har nå én person fått påvist koronaviruset i Drammen.

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes.

– Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune i en pressemelding.

Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene, skriver kommunen. Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

Siden begynnelsen av mars har 2414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Flere dager med 0

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

De tre siste dagene har det ikke vært påvist noen - men på fredag ble det også påvist ett tilfelle. Da hadde det også gått to dager uten ny smitte.

Smittevernoverlegen sier at kommunen selvfølgelig er veldig oppmerksomme på smitteutviklingen og utbredelsen av den engelske virusvarianten. Han bekrefter at det er bekymrende at denne virusvarianten ser ut til å spre seg mye lettere enn andre varianter.

– Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Det vil uansett ikke være aktuelt med noen umiddelbare tiltak som følge av smittetilfellet som rapporteres i dag. Foreløpig er det heller ikke fastslått hvorvidt dagens rapporterte smittetilfelle skyldes den engelske virusmutasjonen eller ikke.

Her kan du teste deg

Smittevernoverlegen minner om at omfattende testing er den beste måten å overvåke smittesituasjonen og avdekke eventuelle smittetilfeller. Hvis alle som har symptomer på luftveissykdommer, lar seg teste tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, gjør det jobben med å fange opp sykdomstilfellet før det fører til spredning av sykdommen til andre personer, mye enklere. Da blir smittekjedene brutt tidlig, og færre utsettes for smittefare.

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen alle hverdager mellom klokka 08.00 og 18.00. Lørdager og søndager er telefonen åpen mellom klokka 10.00 og 17.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.