Nyheter

Kommunen holder på Ung11 også neste skoleår - men uten rektor Monica

Som en overgangsordning blir det Ung11 også neste skoleår - mens man jobber videre for å komme i havn med å samordne prosjektet med UngInvest. Men det blir et redusert tilbud med færre elever - og uten dagens rektor.

Hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune hadde mandag et møte der de blant annet bestemte seg for hva som skjer med Ung11 neste skoleår.

Før jul foreslo rådmannen å kutte Ung11 - noe som vekket sterke reaksjoner. I budsjettprosessen reddet flertallet Ung11 ved å foreslå at det skulle slås sammen med fylkets UngInest. De bevilget 1,6 millioner - halvparten av summen for et skoleår - i 2021.

Samtidig var det kjent at tilbudet var helt i det blå før neste skoleår - men politikerne lovet en avklaring så raskt som mulig. Og denne uka kom den.

Viderefører med kutt

Resultatet blir at man fortsatt jobber for å samordne Ung11 med fylkeskommunens UngInvest - men at man beholder Ung11 i en overgangsfase neste skoleår. Det betyr altså at man får mer tid til å forhandle med fylkesmannen.

– Vi blir der vi holder til nå, med to årsverk neste skoleår også. Jeg tenker det er en smart måte å gjøre det på. Tilbudet reduseres ned til 15 deltagere. Og parallelt må man ha en god prosess med fylket for å få til samordning med UngInvest, sier Ung11-rektor Monica Søhus.

Rådmannen foreslo opprinnelig at Ung11 skulle underlegges en ungdomsskole og flyttes fysisk dit neste skoleår - men hovedutvalget ønsket i stedet at Ung11 får bli i dagens lokaler. Men det blir uten Søhus - som fra høsten av går inn i jobben som rektor ved Kjøsterud.

– Jeg har visst lenge at jeg ikke skulle drive Ung11 for alltid, for Ung11 var i utgangspunktet et toårig prosjekt. Men jeg har likevel gått inn med hud og hår. Jeg blir veldig engasjert i disse ungdommene som vi prøver å hjelpe gjennom året. Så det er med vemod jeg ikke skal være med lenger neste år, sier hun. 

– Jeg håper virkelig at tilbudet vil leve videre i en eller annen form for ungdom også etter neste skoleår. At det er behov er det ingen tvil om.

Ikke avklart med fylket

Da budsjettet skulle behandles før jul, kritiserte opposisjonspartiene forslaget fordi de mente det ikke var forankret i fylkeskommunen. Man hadde ikke blitt enige om noe med fylket, selv om UngInvest selv har vært ivrig på å få tilbudet.

Slik er statusen fortsatt, ifølge hovedutvalgsleder Cathrin Janøy i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning.

– Det er et budsjettspørsmål, som må klareres i Viken fylkeskommune. Vi jobber for å få Viken med. Men det som ligger til grunn, at vi er opptatt av at Ung11 og tilbudet de representerer må ivaretas, sier hun.

Drammenstilbud

Janøy sier partiene i posisjon i Drammen jobber opp mot partiene sine i fylket for å få dette på plass. Arbeiderpartiet har fylkesråden for utdanning i Viken, og ordfører Monica Myrvold Berg sier dialogen er god, men at man er på et tidlig stadium.

– Vi har et godt samarbeid med fylket og tett dialog med våre partier som sitter i posisjon. Dialogen er god. Men fylket er organisert etter parlamentarisk modell og ikke formannskapsmodell som oss, der vi gjør politiske vedtak som administrasjonen følger opp. Så mye av arbeidet må gjøres opp mot administrasjonen, sier hun.

Berg sier drammenspolitikerne fastholder at det skal være et drammenstilbud, også i den nye piloten.

– Vi putter penger i dette for at det skal være et tilbud for drammensungdom, vi putter ikke penger inn et tilbud for hele fylket. Men vi ønsker et tett samarbeid mellom Fylket og kommunen som sørger for at flere av våre ungdommer får mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp. For å få til det, så må vi ha et godt og tett samarbeid om løsningen.

Berg har tro på at piloten vil bli en suksess og noe også nasjonale myndigheter vil se til.

På plass før sommeren

Det er altså fremdeles uklart om den ønskende samordningen mellom Ung11 og UngInvest blir noe av, eller i hvilken form. Men det som er klart, er at det blir et tilbud neste skoleår. I disse dager får Drammens ungdomsskoler beskjed om at tilbudet er der neste år også - med de samme fagene og de samme ansatte - planen er at de fortsetter som før, men med litt færre «prosent» for å holde seg til to årsverk.

Fram mot sommeren jobbes det med å finne ut av hvem som administrativt skal lede Ung11 neste skoleår, opplyser Søhus.

– Fra høsten har vi ikke administrasjonen fra plass. Men vi har fram til sommeren for å finne. I desember så vi for oss at vi ble lagt ned, så når Ung11 reddes delvis er vi såklart lykkelige.

Hun er tilgjengelig som en ressurs for den nye lederen, men skal altså selv være rektor på Kjøsterud - hvor hun også jobbet før Ung11-prosjektet begynte.

– Jeg gleder meg veldig til å starte på Kjøsterud, jeg har vært heldig som har fått den muligheten. Så det blir fint å komme «hjem». Skolen har gått videre og utvikla seg, og jeg har gått videre og utvikla meg… vi må bli kjent med hverandre på nytt, sier hun.

Lært å lytte

Og Søhus sier hun vil ta med seg mye av det hun har lært med årene i Ung11:

– Jeg har alltid vært opptatt av relasjon mellom lærer og elev. Å se og anerkjenne barn og ungdom, være med og bygge gode flokker – den styrken som ligger i den fellesskapet må vi passe ekstremt godt på. Når vi klarer å bygge flokkene forebygger vi enormt. Da trenger man kanskje ikke et tilbud som Ung11 heller, på sikt, sier hun.

Hun sier nærheten og én-til-én-arbeidet med ungdommene har vært sentralt, og hvor viktig det er å ta seg tid til å lytte:

– Vi har ikke råd til å miste noen. Spesielt nå i koronatiden har vi sett at det er vanskelig for mange ungdommer å ikke være en del av noe.