Nyheter

Nå kan kulturinstitusjonene åpne igjen - men teateret holder stengt til april

Drammen åpner trolig for at kulturinstitusjonene kan åpne igjen fra fredag. Men svært mange velger likevel å holde stengt.

Fredag 12. februar skal formannskapet vedta ny koronaforskrift for Drammen. Rådmannen har kommet med sine anbefalinger.

I korte trekk anbefaler rådmannen å oppheve store deler av forskriften i Drammen. Det betyr blant annet at religiøse forsamlingshus og kulturinstitusjoner kan åpne igjen, og at alkoholservering igjen vil være tillatt. De nasjonale reglene tilsier akkurat nå skjenkestopp kl. 24.

Nasjonale regler

Noen lokale regler - som påbud om hjemmekontor, munnbindbruk i taxi og kollektivtrafikk, opprettholdes.

Men de nasjonale reglene gjelder fremdeles for Drammen. Det er altså for eksempel slik at det anbefales at alle arrangementer avlyses, og fremdeles slik at personer over 20 år ikke kan trene innendørs. Det er fortsatt et maxantall på hvor mange som kan møtes.

Og det er ikke alle som velger å åpne selv om de får muligheten. Drammen teater bestemte seg alt tidligere i vinter for å avlyse alt fram til april.

Utsetter til april

De skulle egentlig ha premiere på et show i morgen, og ha flere arrangementer utover måneden.

– Alt fram til påske er avlyst. Det er vanskelig å planlegge når alt av regler gjelder inntil videre. Dessuten ser vi at publikum ikke vil på store arrangementer nå. Vi har møtt stor forståelse for at vi utsetter, sier Knut Harald Pleym ved teateret.

Håpet er at de kan drive som relativt normalt igjen fra 1. april.

– Vi prøver å finne ny dato på de arrangementene som er mulig å flytte, men vi vet jo heller ikke hvordan virussituasjonen vil utvikle seg. Vi håper det vil være mulig at det fra etter påske vil være mulig med et «mangfold av kulturopplevelser» igjen.

Rådmannen sier i sitt forslag til nye koronaregler at kommunen velger å holde sine virksomheter stengt for fritids- og idrettsaktiviteter for voksne over 20 år innendørs, som en oppfølging av den nasjonale anbefalingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: