Nyheter

Bare to nye smittede i Drammen - nå vil rådmannen åpne kranene

Det er bare fastslått to nye smittetilfeller i Drammen siste døgn. Etter et par uker med lave smittetall går det mot blant annet åpning av ølkranene.

To personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Den ene av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, mens smitteveien er ukjent for den andre, skriver kommunen i sin daglige pressemelding.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellene som rapporteres i dag. Siden begynnelsen av mars har 2401 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Åpner igjen

Fredag møtes formannskapet i Drammen kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte. Der skal politikerne ta stilling til hva som skal skje med den lokale forskriften som gjelder nå. Nå har smittetallene vært lave en stund, og det betyr også at man vil åpne opp litt mer.

Flere av tiltakene i nåværende forskrift er foreslått fjernet. Det foreslås å fjerne følgende paragrafer i dagens forskrift:

  • §1 om stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs
  • §2 om fritidsaktiviteter, idrett og trening for voksne
  • §3 om forbud mot idrettsarrangementer
  • §9 om serverings- og skjenkesteder

Dette innebærer ikke nødvendigvis at det er åpent for alt som i en normalsituasjon. Fortsatt gjelder nasjonale regler og anbefalinger.

Advarer mot å tro faren er over

Kommuneoverlege John David Johannessen uttrykker i pressemeldingen glede over at smittetallene holder seg relativt lave. Det ser fortsatt ikke ut til at de mer smittsomme tilfellene av muterte virus som er påvist i Drammen kommune, har ført til noen smitteøkning.

Men han minner om at efaringen fra andre kommuner er at økning i smitte kan komme raskt og kraftig, så kommuneoverlegen oppfordrer alle til å følge smittevernreglene nøye og ta vare på seg selv også fremover. Så håper han det blir bedre nærmere våren:

– Dess nærmere vi kommer våren og sommeren med varmere vær, jo dårligere forhold blir det for viruset. Det så vi også i fjor da smittespredningen stoppet opp og vi gikk mange uker gjennom sommeren uten ett eneste smittetilfelle, sier Johannessen.

Han advarer mot å trekke noen konklusjoner i retning av at koronaviruset ikke har spredt seg gjennom vinteren i Drammen kommune. Det er fortsatt en del uker igjen med kaldt og tørt vær, som i utgangspunktet er gode forhold for virus som sprer seg, og situasjonen kan endre seg raskt dersom virusspredningen skyter fart igjen. Det så vi i oktober og november i fjor.

– Vinteren kan fortsatt bli både hard og ubehagelig for mange. Nå er det lettet på noen av smitteverntiltakene som ble innført, og det ligger an til ytterligere lettelser i slutten av uka. Så vi må være forberedt på at smitten kan ta seg opp igjen når mer og mer av samfunnet gjenopptar aktiviteten, sier kommuneoverlegen.