Nyheter

Ordføreren med tydelig beskjed til Bane Nor etter betent konflikt

Kommunestyret gikk inn for Bane Nors kompromissforslag om togparkering. Men politikerne ga sin klare mening om togselskapets rolle i saken.

Forrige uke stemte formannskapet for å godta Bane Nors kompromissforslag om togparkering: at de kun bygger ut en del av området på Sundland, og legger byggetrinn to på is foreløpig. Formannskapet vedtok dette med en del krav, blant annet at alle båndlagte områder frigjøres.

Dermed var det litt gitt på forhånd at kommunestyret ville gå inn for det samme. Men det la ingen demper på debatten.

Krass tone

Det var en uvanlig koalisjon som gikk sammen i kommunestyremøtet tirsdag 9. februar: Frps Ulf Erik Knudsen og den uavhengige representanten Ståle Sørensen sto i bresjen for å sende saken til departementet for mekling, i stedet for å gå med på kompromissforslaget. De fikk med seg Sørensens gamle parti MDG og Nei til bomring - men totalt stemte bare 15 personer for dette.

Sørensen og Knudsen mente det var god sjanse for at regjeringen ville gi kommunen medhold i at det ikke bør være togparkering på Sundland i det hele tatt. Men det var det få andre som trodde.

LES OGSÅ: Skal nytt togparkeringsanlegg plasseres på verdifull matjord, eller midt i et attraktivt sentrumsområde?

– Vi gir fra oss alle garantier for hvordan resultatet blir. Alle innsigelser fra offentlige instanser som har kommet har fokus på jernbane og vern av matjord. Ingen av innsigelsene tar for seg lokal byutvikling. Jeg tror ikke vi kommer bedre ut av å sende det til departementet, sa Aps ´Lina Strandbråten.

– Jeg kan ikke se at vi ville fått like godt resultat om sendte dette til departementet, det er mest en slags teknikalitet. Nå åpner vi alle områdene som er båndlagt, på mange hundre mål. Vi vil ikke ta sjansen på en situasjon som Frp, uavhengige og MDG går for, sa Høyres Fredrik Haaning.

Ordføreren ut mot Bane Nor

Politikere i alle partier mente kommunen hadde forhandlet godt, og skrøt av administrasjonen og at de hadde kommet fram til et resultat som de fleste kunne stille seg bak. Det falt langt hardere ord om Bane Nor, og flere ga uttrykk for at de mente Bane Nor hadde overkjørt kommunen, og brutt den opprinnelige avtalen for Sundland.

Og da resultatet var klart kom ellers sindige ordfører Monica Myrvold Berg også med en salve mot Bane Nor, som hun visste fulgte med på møtet:

– Bane Nor har en tendens til å glemme de lokale behova. Vi forventer at de strekker seg langt for å sørge for at utbyggingen av parkeringen fører til minst mulig ulemper for de som bor der. Det syns jeg er på sin plass å be om, sa hun.