Nyheter

Ber kommunen ta grep i støy-konflikt: – Har kanskje litt for stor respekt for Vegvesenet

Beboerne som lever uten støyskjerming i Bjørnstjerne Bjørnsons gate krever at kommunen rydder opp. Ap-politiker mener siste utvei kan være å gå til retten.

4. februar sendte advokat Petter Holmen et brev til Drammen kommune. Han representerer beboere i Neumanns gate 16, som i flere år har kjempet for å få på plass støyskjerming mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

På formannskapsmøtet forrige uke spurte Ap-politiker Arve Vannebo om hva som var status i denne saken. Svaret var at det fremdeles er ganske likt: kommunen mener Vegvesenet har ansvar for skjermingen, Vegvesenet viser til at de ikke har penger og at det i så fall må vedtas gjennom Nasjonal Transportplan.

Hevder de fikk unntak

Saken har pågått i mange år - helt siden Bjørnstjerne Bjørnsons gate ble utvidet fra to til fire felter i 2006. Da ble det nemlig ikke bygd støyskjerming - selv om dette var et krav i reguleringsplanen.

Statens Vegvesen har overfor kommunen hevdet at man i 2006 ble enig om at dette var unødvendig - fordi man ønsket å få veien ferdig raskt. Det var et midlertidig hastetiltak, slik Vegvesenet ser det. Senere har de fått innvilget å gjøre veien permanent - selv om skjerming ikke er på plass.

Dagsavisen Fremtiden har bedt om dokumentasjon på at kommunen og Vegvesenet ble enige om at det ikke var behov for skjerming. Det har vi foreløpig ikke fått. Og det har heller ikke politikerne fått, ifølge Vannebo.

– Vi har ikke fått noen dokumentasjon på at man ble enige om at man ikke trengte skjerming. Jeg syns det virker rart. Og det er jo laget nytt veiprosjekt der etterpå, sier han.

Ber kommunen granske

Holmen gjør det i brevet klart at de mener det er ulovlig at veien ble bygget uten støyskjerming. Nå ber de kommunen starte ulovlighetsoppfølging. For kommunen har ifølge lovverket plikt til å forfølge ulovlige tiltak og brudd på for eksempel reguleringsplaner.

– Hvis kommunen ikke vil gjøre noe, så må vi ta det til Statsforvalteren. Jeg forventer at det kommer et ganske snarlig svar. Om det ikke gjør det vil saken bli oversendt  til statsforvalter, sier Holmen.

Petter Holmen er advokat for Neumanns gate 16 - en blokk som er uten støyskjerming, selv om både kommunen og Statens Vegvesen er enige om at veien skulle blitt bygd med støyskjerming. Foto: Advokatfirmaet Svensson Nøkleby

Statsforvalteren er det som tidligere het Fylkesmannen. I utgangspunktet kan man kun klage på konkrete vedtak kommunen har gjort. At kommunen IKKE har gjort noe vedtak om å gjøre noe med saken er derfor ikke noe som kan klages på. Men man kan be dem følge opp, ifølge Holmen:

– Vi har ikke noe vedtak å klage på til statsforvalteren, men vi vil be dem vurdere om kommunen har fulgt forvaltningslovens prinsipper.

Holmen sier klientene hans også reagerer ganske sterkt på at de ikke har fått noe informasjon av kommunen. Han sendte et brev i september som de ikke har svart på, og de har heller ikke fått noe referat fra møtet kommunen hadde med Statens Vegvesen i oktober, sier han.

Retten siste utvei?

Også Vannebo reagerer på at de har fått lite informasjon om saken. Han var ikke helt fornøyd med rådmannens svar forrige uke, som viste at kommunen ikke har gjort noe mer enn å ha et møte med Vegvesenet:

– Jeg er litt skuffa over det. Jeg mener vi bør forfølge dette. Det kan ikke være noen annen måte å gjøre det på enn rettslig, da, hvis man ikke kommer i mål med samtaler, sier han.

Vannebo påpeker at ut fra det han har sett av papirer, har kommuneadvokaten ikke vært involvert. Det er heller ikke utredet noe om hva det eventuelt koster å sette opp støyskjerming, slik at kommunen har noe konkret å gå videre med. Alt i alt mener han at man i for stor grad har godtatt Vegvesenets beskrivelse:

–Jeg tror vi har sovet litt i timen. Man har kanskje litt for stor respekt for Vegvesenet. Man burde sagt fra om dette veldig tydelig da den nye veien ble bygget. Det burde være et ufravikelig krav. Hele Drammen er så støyutsatt at vi har store behov, sier han.

Vannebo lover at han ikke er ferdig med saken.

– Jeg vil følge opp dette. Jeg har ikke diskutert det med partigruppa, men jeg skal gjøre det. Og med ordføreren. Vegvesenet sier jo at det skal være støyskjerm, men de har ikke penger. De mener det må legges inn i det nasjonale budsjettet. Det betyr at vi må presse på.

Vil ikke kommentere

Fred Mykland i Statens Vegvesen fastholder at de ble enige med kommunen om å ikke bygge støyskjerm. Han vil ikke kommentere tiltakets lovlighet nå.

– Når det gjelder spørsmålet om eventuell ulovlighet eller ulovlighetsoppfølging, så vil vi ta stilling til dette, og om det eventuelt er grunnlag for en ulovlighetsoppfølging, dersom vi mottar varsel fra Drammen kommune.

Han fastholder også at de ikke har råd til å byggestøyskjerming nå i ettertid, hvis det ikke kommer penger gjennom nasjonal transportplan.