Nyheter

Fire jordmødre ved sykehuset i Drammen kan bli tatt ut i streik

Berit Grimsrud Syversen i Den norske jordmorforening sier det lave lønnsnivået fører til at erfarne jordmødre slutter ved fødeavdelingene for å jobbe dagtid på helsestasjonene.

Åtte jordmødre ved tre helseforetak  kan bli tatt ut i streik fra torsdag dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren. Fire av disse jobber på sykehuset i Drammen og én i Bærum.

Det er frist i meklingen mellom arbeidssammenslutningen San og arbeidsgiveren Spekter ved midnatt. I første omgang blir totalt 32 medlemmer tatt ut streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Sammenslutningen SAN omfatter Den norske jordmorforening, Nito og Norges Farmaceutiske forening.

– Jordmødre må bli anerkjent lønnsmessig for sin kompetanse og ansvaret de har i et livsviktig yrke, sier forhandlingsleder Berit Grimsrud Syversen i Den norske jordmorforening.

Skjermer fødende

Ifølge Syversen vil ingen jordmødre som er i turnus på fødeavdelingen bli tatt ut i streik.

– En eventuell streik skal ikke være kritisk for verken kvinne eller arbeidsgiver. Vi tar ikke ut noen jordmødre som berører øyeblikkelig hjelp, som alle innleggelser er.

Blir det streik, er det med andre ord jordmødre som jobber med planlagte avtaler på dagtid, som poliklinikkene og fagutvikling som blir tatt ut i streik.

En streik vil omfatte helseforetakene Sykehuset Vestfold, Vestre Viken og Sykehuset Østfold. Ved Vestfold vil to jordmødre bli tatt ut i en eventuell streik, ved Østfold vil én jordmor bli tatt ut.

Totalt er det varslet plassoppsigelse for nesten 7.000 sykehusansatte.

Forsvinner fra sykehusene

Grimsrud mener jordmødre har for lav lønn i helseforetakene sett i forhold til utdanningslengde og ansvar i sitt yrke. Ifølge en lønnsundersøkelse gjennomført av Den norske jordmorforeningen i 2019, var median-grunnlønnen for jordmødre 537.500 kroner.

– Jordmødre har et seksårig utdanningsløp. I dag kan jordmødre tjene 50.000-70.000 mer ved å jobbe på en kommunal helsestasjon.

Det lave lønnsnivået ved sykehusene gjør ifølge Syversen at godt voksne jordmødre bytter jobb til kommunene, for å slippe å jobbe turnus.

– Dette gjelder en høy andel erfarne jordmødre.