Nyheter

Sa nei til vraking av pendlerparkering - enn så lenge

Drammenspolitikernes budskap til Bane Nor er at pendlerparkeringa ved stasjonen må bli - i hvert fall enn så lenge.

Under tirsdagens formannskapsmøte behandlet politikerne et høringsutkast om en Bane Nor-strategi som blant annet handler om parkering ved stasjonene.

Det vekket stor oppsikt da det i fjor ble klart at Bane Nor ønsker å fase ut pendlerparkeringa i Drammen - og heller fordele bilistene på andre innfartsparkeringer, for eksempel i Lier. Politikerne reagerte også på at de ikke hadde hørt noe om dette før.

Nå har formannskapet vedtatt en høringsuttalelse der de mener parkeringa i Drammen sentrum bør bevares.

«For Drammen stasjon legges det til grunn at pendlerparkering på godsterminalen/ Nettbusstomta beholdes, i det minste inntil IC-prosjektet er ferdig. Et visst pendlerparkeringstilbud består også senere, for å sikre parkeringsmulighet for de med størst behov,» står det i teksten.

Frp foreslo at man i stedet skulle kreve at parkeringa skulle bevares i uoverskuelig framtid, altså at man ikke åpner for å redusere tilbudet når InterCity-utbyggingen er ferdig. De fikk kun to stemmer - sine egne.

Samtidig slo formannskapet blant annet fast at det bør bygges ut flere parkeringsplasser ved Brakerøya stasjon, i frykt for at pendlere vil ta opp parkeringsplasser ved det nye sykehuset.