Nyheter

Politikerne gikk med på Bane Nor-planer om togparkering: – Det beste vi kunne håpe på å få

Formannskapet i Drammen går inn for å akseptere togparkering på Sundland. Men det er med flere forbehold.

I november skrev Dagsavisen Fremtiden om den betente debatten rundt hvor togene i Drammen skal parkere i framtiden: skal dagens parkering utvides, og dermed beslaglegge et attraktivt sentrumsområde like utenfor vinduene til folk? Eller skal det bygges ut like ved et jordbruksområde, slik at det må legges skinner og vei over matjord?

I slutten av november kom Bane Nor med forslag til en løsning: hvis de får deler av Sundland til parkeringa, skal de la resten være, og dermed oppgi planene om å bygge hele anlegget sitt på Sundland. 

Om det blir et byggetrinn to skal det bygges et annet sted.

Stiller krav til bygging

I formannskapet tirsdag behandlet politikerne et forslag fra rådmannen om å godta Bane Nors planer. Med flere forbehold:

  1. At flere av områdene rundt dagens anlegg, som Bane Nor har båndlagt i tilfelle bygging, frigjøres til byutvikling
  2. All annen båndlegging av arealer for alle andre alternativer oppheves
  3. At Bane Nor Eiendom snarest kommer med detaljeregulering for videre boligutbygging i området hvor de alt har planlagt boliger, men ikke kommet i gang
  4. Hvis det skal bygges en fase 2 av parkeringsanlegget må det tas utgangspunkt i arealene fra Ryghkollen og vestover.
  5. Detaljregulering for parkeringsanlegget sees i sammenheng med InterCity-utbyggingen mellom Drammen og Gulskogen.

Båndlegging vil si at et område er «holdt av» siden det er et alternativ i en plansak, og ikke kan bygges ut.

Kommunestyret skal gjøre det endelige vedtaket 9. februar, men formannskapet stemte altså for dette forslaget under tirsdagens formannskapsmøte.

– Beste vi kunne fått

Mange av poltikerne var veldig fornøyde med forslaget fra rådmannen. Høyres Fredrik Haaning var tydelig:

– Jeg tror dette er det beste vi kunne håpe på å få, sa han. Anlegget det åpnes for nå tar bare ti mål, områder som er båndlagt nå frigjøres til boligbygging og byutvikling, og det skal bygges hus som skjerming mot bebyggelsen på Sundland.

Haaning sto fast ved at om kommunen ikke ville gått med på noe hensetting på Sundland, ville saken trolig endt i departementet, og det kunne betydd at Bane Nor hadde fått medhold i å bygge hele hensettingsanlegget på Sundland.

Også Senterpartiet var fornøyde.

 Vi er såklart glade for at våre tanker og vår plan rundt hensetting gjennomføres slik vi ønsket. Så er tilleggspunktene positive. Noe av det mest gledelige er oppheving av båndlegging. Vi stemmer så klart ja til dette, sa partiets Simon Nordanger.

– Ikke en gladdag

Frp - med Ulf Erik Knudsen i spissen - og Ståle Sørensen (uavhengig) var mer skeptiske til løsningen. Men de erkjente at det kunne vært verre.

– Dette er ikke en gladdag for beboerne på Sundland. For det er ikke en full seier. Men det er vesentlig bedre enn det kunne ha vært, sa Sørensen.

– Det som ligger på bordet nå er ingen katastrofe, sa Knudsen, og omtalte det som en 60-80% seier.

Han foreslo likevel å sende hele saken tilbake til rådmannen med klar beskjed om at all hensetting på Sundland er uholdbart. Dette fikk kun Frps to stemmer, samt stemmer fra de to uavhengige representantene Rose Jahanfarah og Ståle Sørensen.

Dermed ble Sundland-hensettinga vedtatt, med forbeholdene nevnt øverst i saka.