Nyheter

Åpner treningssentrene - bevarer skjenkeforbudet

Politikerne i Drammen går inn for at blant annet museer og treningssentre kan åpne igjen. Men serveringsbransjen må vente minst ti dager til.

Formannskapet i Drammen vedtok tirsdag nye koronaregler for Drammen.

De åpner opp for blant annet private arrangementer med opp til ti personer, at treningssentre. svømmehaller og museer kan åpne og antallsbegrensning i tros- og livssynshus samt butikker. Den forrige forskriften sa at disse ikke kunne slippe inn flere enn at alle kan holde to meters avstand, dette oppheves nå.

Samtidig oppheves forbudet mot arrangementer innendørs. Endringene trer i kraft umiddelbart, altså fra ettermiddagen 2. februar.

Venter med skjenking

Formannskapet går ikke inn for å åpne ølkranene nå. Men ordfører Monica Myrvold Berg varsler allerede nå at det vil være temaet 12. februar, neste gang kommunens politikere skal vurdere koronareglene. Det gir forutsigbarhet, mener Berg.

Ståle Sørensen (uavhengig) foreslo å vrake skjenkeforbudet allerede nå, men fikk kun støtte fra tre andre reprentanter. Sørensen foreslo også å vrake hele den lokale forskriften, slik at folk kan tilpasse driften og at det kun vil være nasjonale anbefalinger som gjelder. Men flertallet av politikerne støttet administrasjonens ønske om å åpne litt etter litt.

– Jeg mener tilnærmingen med en gradvis åpning er riktig. Jeg er glad for at barn, trening og helse er det som legges til grunn nå. Så er jeg også glad for en viss forutsigbarhet for kulturbransjen og serveringsbransjen nå, og jeg håper vi kan åpne mer 12. februar, sa Kristin Surlien (H).

Flere politikere påpekte også at det ikke er gitt at smittetallene fortsetter å synke.

– Det er ikke sikkert situasjonen er så lys som den ser ut nå den 12. februar. Det er nok å minne om situasjonen i Halden, sa SVs Rune Kjeldsen.

Nasjonale regler

At kommunen myker opp eller fjerner sine regler på flere felter betyr at det er nasjonale regler som gjelder. Det vil blant annet si at kjøpesentrene kan åpne opp fra onsdag, siden kommunen ikke sier noe om dem i egen forskrift. Og det vil blant annet si at det nå gjelder nasjonale regler for besøk, for tros- og livssynsamfunn, med mer.

Trond Johansen (KrF) var glad for at Drammen åpner for mer aktivitet i trossamfunnshusene, men påpekte at de nasjonale reglene er forvirrende: det har vært mye forvirring rundt hva som regnes som fastmonterte seter. Kirkebenker har ikke blitt definert som fastmonterte seter. Hvor mange kan være i Bragernes kirke, spurte han.

Svaret fra rådmannen var at det vil gjelde det samme som andre sammenkomster innendørs: ti personer.

– Da er jo kirken i praksis stengt, påpekte Johansen. Men han støttet likevel at Drammen ikke sier noe om dette i sin forskrift, og dermed forholder seg til de nasjonale reglene.