Nyheter

Nå kan alle under 20 delta i fritidsaktiviteter i Drammen

Torsdag endret formannskapet i Drammen den lokale koronaforskriften. Den største endringen er at gatelaget i Drammen får spille, og at alle under 20 kan delta i fritidsaktiviteter både inne og ute.

Drammen kommune har sin egen koronaforskrift, som styrer hvilke tiltak som gjelder for kommunen for å bekjempe koronaviruset. Den kommer i tillegg til de nasjonale reglene - og praksisen er at det er det strengeste som gjelder. Det vil si at hvis staten strammer inn, vil det overkjøre den lokale forskriften. Og hvis Drammen strammer inn vil det overkjøre de nasjonale reglene.

Det betyr at kommunen for eksempel ikke kan bestemme at butikker i kjøpesentre får være åpne, så lenge regjeringa har sagt at de ikke kan være det.

Reglene er ganske like som de som var gjeldende fra midten av desember.

Fritidsaktiviteter for ungdom

Den viktigste endringen for hverdagen til veldig mange er at det åpnes for fritidsaktiviteter også innedørs for alle under 20 år. Det vil si både trening for idrettslag og for eksempel korpstreninger og lignende. Kamper og turneringer er fortsatt ikke lov.

Under formannskapsmøtet torsdag var det flere politikere som sa de hadde fått henvendelser om hva som gjaldt for korps og andre aktiviteter. Der var avklaringa fra rådmannen veldig klar. alle typer organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 er tillatt innendørs. Det vil si også kor, korps og lignende.

Én ting ble det likevel litt uenighet rundt: ridetrening innendørs. Frps Ulf Erik Knudsen sier han har fått henvendelser om dette:

– Jeg har fått tilbakemeld om at Drammen har strengere regler på hest i haller enn kommunene rundt, og at folk dermed flytter hesten sin til Lier, sa han.

Kommunens smittevernsadministrasjon bekrefter at de ser på ridehaller også som innendørs. Med de nye reglene vil også folk som rir og er under 20 kunne trene innendørs - men ikke voksne. Samtidig sa rådmann Elisabeth Enger at hun skal be om en avklaring rundt dette, hvis det er sånn at Lier og Drammen har tolket reglene forskjellig.

Aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper kan også organiseres, hvis det er max 10 personer. Dette gjelder uavhengig av alder.

Ville vrake reglene

Selv om det ble mindre debatt enn det tidligere har vært om tiltakene og nødvendigheten av dem, var det flere som uttrykte at de fant det forvirrende at det er så mange forskjellige regler.

Ståle Sørensen (MDG) stilte forslag om å rett og slett droppe den lokale forskriften.

– Om vi vedtar det jeg forslår, får vi bare statens uforutsigbarhet, ikke både lokal og statlig uforutsigbarhet. Jeg ser ingen problemer med for eksempel at treningssentre er åpne, så lenge de følger smittevernregler. Jeg foreslår å avvikle forskriften, og følge det nasjonale regelverket, sa Sørensen. Hans forslag var altså at Drammen ikke skal ha noen forskrift, men kun forholde seg til de nasjonale reglene.

Dette fikk ikke flertall, og flere uttrykte skepsis - blant annet Ap og Høyre som sa konsekvensen kunne bli at man sto uten noen koronaregler fra mandag av, da de nasjonale tiltakene går ut. Sørensen avviste dette.

– Jeg tror ikke statlige myndigheter vil droppe tiltakene fra mandag av, tvert imot tror jeg de vil vare lenge, sa han.