Nyheter

Idrettsklubb realiserer drømmen: – Vil lage et bydelshus for hele lokalmiljøet

Drammens ballklubb er i gang med å få bygget bydelshus på Øren. – Vi vil være der for lokalmiljøet og bydelen, sier klubbkoordinatoren - som har meråpent bibliotek som en inspirasjon.

Ønsket om å få til et slags bydelshus på Øren har vært snakket om og tenkt på i årevis i kretsen til Drammen ballklubb. Et klubbhus som er noe mer. Og nå er tegningene for påbygget på plass og anbudsfasen i gang. Klubben håper å finne en entreprenør innen en måneds tid.

Klubbkoordinator Ola Ekeberg Apenes sier de har store ambisjoner:

– Å få på plass en egen møteplass i klubbhuset, der folk kan komme når de selv ønsker, er drømmen. Jeg ser for meg noe á la meråpent bibliotek, sier han.

Bydelen og klubben har alt fått blant annet ny hall og kunstisbane av kommunen. Nå vil de gi noe tilbake til lokalsamfunnet gjennom bydelshuset. Foto: Drammen ballklubb

Et sted å være

Selv om de er en idrettsklubb mener de at de er mer enn det: at de også er en ideell organisasjon, noen som skal gjøre sitt for lokalmiljøet. Og derfor vil de lage et bydelshus der folk bare kan være, hvor det ikke er krav om noen organisert aktivitet, men hvor det er mulig å bare slappe av og være med venner og bekjente, uten å måtte kjøpe noe. Et hus for folk i alle aldre og livssituasjoner.

– Du har noe av det samme konseptet på biblioteket. Men det er nedi sentrum. Her i vår bydel har vi ikke noe sånt.

Apenes blir tydelig engasjert når han forteller om hva klubben ønsker å få til. De har blant annet samarbeidet med elevrådet på Børresen skole for å finne ut av hva ungdommene ønsker seg. Et sted å være, ble svaret. Samtidig ser de for seg at eldre kan møtes der, at det kan være en krok for å lese eller koble litt ut.

Men de vil også kunne ha flere klubbaktiviteter der. Blant annet løfte fram e-sporten (konkurransedataspilling, journ. anm):

– I andre etasje blir det et eget dedikert e-sportrom. Vi er idrettsklubben som har holdt på med e-sport lengst i landet, og er glade for å få på plass et dedikert rom, sier han.

Tegningene viser hvordan de ser for seg påbygget. Tegning: Halvorsen & Reine

Trenger mer penger

De har gjennom blant annet støtte fra DNB Sparebank-stiftelsen og Lychefondet sikret seg rundt fem millioner til byggingen. I tillegg får de konsulenthjelp gratis fra Prosperastiftelsen.

Men vi trenger mer penger for å få fullfinansiert. Vi trenger i hvert fall 3-4 millioner til, sier Apenes.

En stor utbygging er nemlig ikke noe som kan dekkes gjennom klubbudsjettet alene. Klubben håper å slippe å forsyne seg for grovt av egenkapitalen. De har hatt god dialog med kommunen: I tillegg til penger fra kommunen for å bygge brannmur mellom klubbhuset og hallen har de også fått rundt en meter med tomt av Drammen eiendom for å kunne bygge huset slik de ønsker. Og de håper de kan bli et samlingspunkt for flere enn bare egne medlemmer:

– Noen vil kanskje si det er litt utypisk idrettsklubb. Men de store idrettsklubbene i Drammen er gode på samfunnsansvar. Alle jobber godt med det. Men Bragernes har ikke fasilitetene på plass, og Drammen Strong er en liten klubb. Så vi vil hjelpe dem så mye vi kan.

De har allerede flere tilbud som brukes av mer enn bare klubben medlemmer, blant annet åpen hall og tilbud for eldre og skoleelever.

På dette området - mellom Ørenhallen og dagens klubbhus - skal de bygge bydelshuset, etter planen. Foto: Drammen ballklubb

Et samfunnsansvar

Apenes sier de også ser utbyggingen i sammenheng med den nye storkommunen og tankegangen om knutepunkter og lokale møteplasser.

– Dette blir på en måte vårt bidrag inn i det tankegodset. Jeg mener vi burde hatt et bydelshus på Bragernes også, og et knutepunkt på sykehustomta. At det blir en slags akse mellom de gamle bydelen. Vi forventer ikke at at Bragernes’ barn og ungdom syns det er naturlig å være her hver dag. Men når vi har arrangementer for barn og ungdom for skolene, så kommer de. De har ikke et sånt type anlegg der, sier han.

Apenes sier de opplever at det er behov for et lokalt samlingssted.

– Tilbakemeldingene fra foreldre er at ikke alle ville sende barna til sentrum, og opplever det kanskje som utrygt. Og mange ungdommer vil gjerne ikke være hjemme hele tiden, men være et sted hvor de kan være sammen uten foreldrene. Så er dette en arena hvor folk kan møtes på tvers av generasjoner, uformelt, sier han.