Nyheter

Bragernes kirke får innvendig makeover

Distriktets eneste katedral får innvendig makeover – på høy tid mener mange. Det er 67 år siden sist.

I disse dager er det full aktivitet inne i kirken, men ikke av det liturgiske slaget.

Det svinges malerkoster og klatres i stiger og både benker og gulv fargelegges på nytt, sist gang var i 1954. Det er i første rekke gulv og benker som får en sårt tiltrengt oppgradering.

– Det har ikke vært vanskelig å se at kirken har trengt litt ny maling, sier eiendomssjef for Drammen kirkelige fellesråd, Lars Olav Bøe.

Dette har publikum i Bragernes kirke blitt møtt med i årtier. Det er i første rekke gulv og benker som skal males. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

LES OGSÅ: Debuterer som MGP-artist: – Teksten traff meg noe voldsomt

Katedral i forfall

Kirkegjengere har snakket i årevis om at det har stått dårlig til med de grønne, røde og grå overflatene inne i kirken. «Når skal det pusses opp?», har vært et ofte stilt spørsmål.

Da det nylig ble kjent at malingsarbeidet inne i kirken omsider skulle settes i gang, var reaksjonene utelukkende positive, dog med hint om at det har tatt veldig lang tid.

En skriver på Facebook: «Det er sannelig på tide. Så vil man igjen kunne snakke om den vakre Bragernes kirke, og ikke om Norges mest shabby kirkerom».

– Det er jo storstua og brukes mye så det er supert med en oppgradering, sier Lars Olav Bøe, og fortsetter; Kirken er jo også vårt utstillingsvindu.

– Nå tar vi det mest i øyenfallende, men det er flere rom som ikke folk ser, hvor forfallet er enda mer tydelig. Vi jobber også med det, og de som går der ser det jo daglig. Det er nesten uendelig med jobber og istandsetting som må gjøres i en så gammel og stor bygning som dette.

– Siste prosjekt før malingsarbeidet, var tak og vinduer. Så kan man si at innvendig oppgradering kommer litt ut i rekka for hva som prioriteres, selv om det er det publikum kanskje legger mest merke til, redegjør Bøe.

Hvorfor har ikke dette blitt gjort før?

– Kirken flommer ikke over med penger, og innvendig forfall blir ofte nedprioritert når for eksempel tak eller vinduer lekker – det er mer akutt enn slitte gulv og benker. Vi gjorde noen utbedringer i taket i fjor og nå er altså turen kommet til innvendige utbedringer, forklarer eiendomsjef Bøe.

Nå har gulvet blitt slipt og fargeprøver står for tur. Første grønnfarge var for lys, som man kan se av bildet. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

LES OGSÅ: – Se til helvete å komme dere ned!

I samråd med Riksantikvaren

– For publikum er det om å gjøre at det skal være hyggelig å komme, og nå som Bragenes kirke feirer 150 år er det en gylden mulighet til å ta tak i noe. Og det passer godt med hensyn til korona. Men det var bestemt at januar/februar skulle brukes til malingsarbeid uansett. Det er jo uansett en stille periode i kirken.

– Normalt bruker vi linoljemaling utvendig, men på benker og gulv i kirken bruker vi moderne maling, på grunn av slitasje, svarer Lars Olav Bøe på spørsmål om det blir brukt miljøvennlig maling.

– Men alt gjøres i samråd med Riksantikvaren, slår han fast.

Det var den kjente arkitekten Arnstein Arneberg (1882-1961) som i sin tid fargesatte kirkerommet, da det ble gjort en omfattende oppussing i 1954. Han sto også for utformingen av de nye benkene som var nye for 67 år siden.

Inne i kirken er det dekket til med plast, og gulvene er slipt ned for å ta imot ny maling. Fargeprøver har blitt tatt, og maling prøves ut. Alt skal være så nært Arnebergs farger som mulig.

Slik har du aldri sett gulvet i Bragernes kirke tidligere. Her er det klargjort for maling. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

LES OGSÅ: Kulturlivet på vent i 2021: – Vi trenger klare datoer så det går an å planlegge

Flytting til Strømsø

Også sogneprest Per Erik Karlsson Brodal og hans stab har funnet midlertidige løsninger mens Bragernes kirke blir malt. De har flyttet over til den andre siden av elva i noen uker, og låner Strømsø kirke for strømming av gudstjenester derfra.

– I perioden frem til 13. februar, kan vi ikke bruke selve kirkerommet. Vi kan ikke gjennomføre gudstjenester, bryllup, gravferder, korøvelser eller konserter, informerer Karlsson Brodal og fortsetter;

– En del av dette kunne vi uansett ikke hatt nå på grunn av smittevernreglene, så sånn sett påvirker oppussingen oss mindre nå enn i en normalsituasjon.

– Ellers betyr jo oppgraderingen at vi kommer tilbake til et enda vakrere kirkerom med nymalte benker og gulv. Det er vi veldig glade for, for denne oppussingen var sårt tiltrengt, medgir Karlsson Brodal.

– Det er flott at vi får pusset opp før vi skal feire kirkens 150-årsjubileum til høsten.

LES OGSÅ: Johan Halvorsen Musikkfest flyttes til sommeren

Ingen ekstra bevilgninger

Det er altså benker og gulv i første omgang, når blir resten av interiøret oppgradert?

– Noen murskader på søylene vil også bli satt i stand i løpet av året. Men så er det ingen foreløpige flere planer for innvendig vedlikehold. Bragernes kirke står i konkurranse med alle de andre kirkene i kommunen, forklarer eiendomssjef Lars Olav Bøe.

Har det blitt gitt ekstra bevilgninger i forbindelse med oppgraderingen i Bragernes kirke?

– Nei, å male innvendig er en del av vedlikeholdet, og er ikke ekstra ordinært. Det ligger en årlig bevilgning der, og så er det opp til oss i Drammen kirkelige fellesråd å forvalte det, forteller Bøe.

Drammen kirkelige fellesråd forvalter en betydelig eiendomsmasse med 13 kirker, ni kapeller, 12 driftsbygninger samt krematorium. Flere av kirkene er vernede bygninger, to er fredet, hvorav en middelalderkirke, Skoger gamle.

Døpefonten er dekket til med plast. Marmorengelen er utført av Christopher Borch, gitt av broren trelasthandler Jacob Krog Borch. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

LES OGSÅ: Slik tar du bedre vinterbilder med mobilen

– Vi har et godt og nært samarbeid med Drammen kommune som har ansvaret for å følge opp investeringer til kirkelige formål i Drammen, forteller Kirkeverge i Drammen Svein Askekjær og fortsetter;

– Drammen kirkelige fellesråd har tilstandsrapporter over kirkebyggene i Drammen som gir grunnlag for vedlikeholdet av byens kirker. Disse inneholder også planer for utbedring av sikringstiltak som brann, vann og elektrisitet, som er basert på dagens standarder for bevaring av viktige bygg i kommunen.

– Det er estimert et behov for sikringsanlegg og rehabilitering for om lag 60 millioner innen de neste 8 -10 årene. Vi søker om tilskudd hvert år, og i 2021 har vi fått innvilget investeringer til 7.5 millioner kroner fra Drammen kommune, redegjør kirkeverge Askekjær.

Bragernes kirke fyller 150 år dette året. Det var 28 år gamle Ernst Norgrenn som til sist stakk av med seieren da anerkjente arkitekter fra fjærn og nær deltok i konkurransen om å tegne den nye Bragernes kirke. Den gamle strøk med i bybrannen i 1866, og arkitektkonkurransen ble utlyst allerede i 1867. Foto: Elisabeth Helgeland Wold