Nyheter

Kommunen snudde: her er kostnadene for sykehjemmet

Dagsavisen Fremtiden har fått innsyn i kostnadsberegningene for nye Krokstad sykehjem. Det er ingen umiddelbar forklaring i tallene på hvorfor prisen er langt høyere enn sammenlignbare prosjekter.

I desember skrev Dagsavisen Fremtiden om politisk misnøye med at prislappen for Krokstad sykehjem er så høy - og at ingen har en god forklaring på prisen, som ifølge kommunen har bikket én milliard kroner. Da nektet kommunen å gi innsyn i rapportene med kostnadsberegninger.

Dagsavisen Fremtiden klagde på avgjørelsen, og har nå fått dem tilsendt. Det er snakk om to rapporter utarbeidet av firmaet Bygganalyse.

Sykehjemmet skal ha 128 plasser, og det totale utbyggingsarealet er på rundt 18600 kvadratmeter.

Bygget inkluderer en stor parkeringskjeller.

– Det er flere slike krav i reguleringsplanen, sammen er de med på å drive kostnadene for byggeprosjektet oppover, sier utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen Eiendom KF.

Selve byggekostnaden størst

Kostnadsoversikten viser at det er selve byggekostnaden som utgjør mesteparten av summen. Grunnarbeidet utgjør over 50 millioner, oppføring av veggene over 105 millioner og dekket på bygget over 61,4 millioner. Tak og inventar utgjør sammen rundt 30 millioner. Dette sammen med andre kostnader rundt oppføring av selve bygget er på 273 millioner.

I tillegg til dette kommer felleskostnader på 61 millioner - det betyr blant annet drift og administrasjon av byggeplass, rigging - og alt av strøm, telefondekning, vann og anlegg og lignende. Når alle byggkostnadene er lagt sammen er prisen oppe i 481,3 millioner. På toppen av dette kommer bygging av utendørsområdet - det er blant annet planlagt sansehage og vannspeil - med nesten 47 millioner.

I tillegg kommer såkalte enterprisekostnader - blant annet prosjektering til 45 millioner og 20 millioner til administrasjon, pluss for eksempel forsikringer. Når alt dette også er tatt med, er man oppe i 610 millioner.

Dyrere enn lignende prosjekter

Det kommer også noen flere kostnader oppå her - blant annet inventar, kunst og finansiering - og moms på mer enn 167,5 millioner. Når alt dette er lagt sammen er prisen oppe i rundt 838 millioner. Det er 10 millioner under det kommunens politikere valgte å bevilge i budsjettet før jul.

Men det stopper ikke der - prisstigning, såkalte forventede tillegg, og lignende bikker prisen opp til 982 millioner. Så koster miljøtiltakene, som BREEAM-sertifisering, plusshusstandard, og fossilfri byggeplass til sammen rundt 100 millioner.

Totalsummen på nesten 1,1 milliarder betyr at hver kvadratmeter av sykehjemmet koster over 58450 kroner å bygge ut.

Totalkostnadene for sykehjemmet er langt høyere enn flere sammenlignbare sykehjem har kostet, for eksempel Lindelia omsorgsboliger i Bærum, som kostet ca. 450 millioner. Norsk prisbok, som brukes som eksempel for kostnader innenfor byggebransjen, har en priskalkyle på 42150 kroner per kvadratmeter.

Vil ikke svare om sammenligning

Og i prisbok-eksempelet er selve bygningsprisen rundt 15 prosent lavere enn den beregnede prisen for Krokstad sykehjem.

– «Standardprosjektet» er et kompakt bygg mens Krokstad sykehjem er planlagt med to separate tun og atriumsløsninger. Dette gir flere kvaliteter i driften og sikrer mer dagslys – men betyr at man har større fasade- og takarealer og et høyere kostnad per kvadratmeter, skriver prosjektleder Monika Pedersen i Drammen Eiendom.

Kommunen selv påpeker flere ting som gjør at du ikke direkte kan sammenligne hverken med norsk prisbok eller andre prosjekter, for eksempel utendørskostnadene og rekkefølgekrav. 

Rekkefølgekrav er blant annet utbygging av ting som sykkelvei, betaling for at naboer i området for endret veiadkomst, støyskjerming og lignende. Rapportene Dagsavisen Fremtiden har fått innsyn i viser likevel at disse kravene maksimalt vil koste 37 millioner kroner.

Mathiassen i Drammen Eiendom KF vil ikke besvare sammenligning med andre sykehjem nå, men sier de vil gjør rede for dette overfor politikerne.

– Da vil vi være tydelige på hva som sammenliknes, for eksempel om det er netto eller bruttotall, og om vi sammenligner kostnadene med og uten rekkefølgekostnader, blant annet.