Nyheter

– Ingen villet politikk at folk skal ende i en slik situasjon som det Lars Stenberg står i

Stortingspolitikerne Solfrid Lerbrekk (SV), Lise Christoffersen (Ap) og Kristin Ørmen Johnsen (H) reagerer på historien om Lars Stenberg fra Drammen, som har vært ufør i 20 år - men aldri blitt godkjent for uføretrygd.

– En tvers igjennom uverdig og lite human måte å behandle syke mennesker på. Det er helt uakseptabelt, kommenterer Solfrid Lerbrekk (SV), som sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Hun er en av de mange som har blitt provosert av å lese onsdagens artikkel i dagsavisen Fremtiden, om Lars Stenberg, som har vært ufør i 20 år - men fortsatt ikke får uføretrygd.

Lerbrekk mener det er på høy tid at leger og spesialisters konklusjoner angående pasienters helsesituasjon blir tatt på alvor i Nav-systemet.  Og ikke minst; pasienten selv.

Solfrid Lerbrekk (SV) ønsker at de lokale Nav-kontorene skal få mer å si. Foto: Vidar Ruud/NTB.

– Når folk som har deltatt i arbeidslivet og betalt skatt til fellesskapet, ikke får den hjelpa de trenger den dagen de blir syke, men heller blir kastet ut i fattigdom og en lang kamp mot Nav, så forsvinner hele meningen med velferdsstaten og sikkerhetsnettet. Slik kan vi ikke ha det. Nav skal være til for å hjelpe, ikke for å gjøre folk sykere, sier SV-politikeren.

Hun forteller at hennes parti flere ganger har foreslått endringer ved systemet, blant annet ved å slanke navs avdeling av rådgivende overleger (ROL).

– Slik vil de ikke ha den samme kapasiteten til å overstyre andre legers vurderinger av pasienter, pasienter som ROL ikke selv har møtt. Og vi ønsker en tillitsreform i Nav, hvor vi flytter avgjørelsene nedover i systemet slik at de ansatte som kjenner den enkelte bruker også er med på avgjørelsene. Vi trenger et system som gir sjuke folk noe å leve av, og som støtter og hjelper i de tilfellene der folk er friske nok til å komme tilbake i jobb. I dag har vi et system som fratar folk opparbeida rettigheter og i tillegg gjør folk sjukere, konstaterer Sofrid Lerbrekk.

Les også: – AAP-kutt tar knekken på folk

En villet politikk

– Problemstillingen med at Nav lokalt anbefaler uføretrygd, mens forvaltningsenheten avslår, er velkjent. Den som da klager på avslag, bli stående uten inntekt. Jeg har stilt en rekke spørsmål til statsråden om hvordan det er mulig at ett og samme Nav baserer sine vurderinger på så forskjellig grunnlag - for én og samme person, men så langt ikke fått noe tilfredsstillende svar, forteller Lise Christoffersen (Ap), stortingsrepresentant fra Drammen og medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Hun sendte senest inn et spørsmål om denne problemstillingen 21. desember, men dette er foreløpig ikke behandlet.

Christoffersen har i lengre tid engasjert seg for AAP-aksjonen, som jobber for å få reversert innstrammingene ved ordningen for arbeidsavklaringspenger. Før jul hadde hun og Jonas Gahr Støre et Teams-møte med medlemmer av AAP-aksjonen. Der var det så mange som ville ha ordet at de til slutt valgte å beramme et møte til.

Lise Christoffersen, Ap-politiker fra Drammen. Foto: Helle Svanevik.

– Blant det som går mest igjen er frustrasjoner over den såkalte karensperioden, som går ut på at man må gå uten inntekter i et helt år - før man kan søke om AAP på nytt, hvis man ikke får tilkjent uføretrygd etter endt makstid - eller ikke er ferdig avklart i Nav. Også er det nettopp dette med at rådgivende overleger i Nav tilsidesetter medisinske anbefalinger fra andre leger, uten at de har undersøkt pasienten selv.

Christoffersen mener det er Nav selv som må rydde opp, hvis førstelinja og forvaltningsenheten er uenige, slik at det ikke rammer den enkelte søker.

– Vi har fremmet forslag på forslag i Stortinget, om endringer ved Nav-systemet, men blir bare nedstemt. Og dette handler i bunn og grunn ikke om Nav. De gjør som de får beskjed om, og av svarene jeg har fått av statsråden så langt, går det tydelig fram at dette er en villet politikk. Alle ser hvilke konsekvenser AAP-instrammingene får for Nav-brukerne, men politisk er høyresida ikke engang villig til å evaluere, tordner Lise Christoffersen.

Les også: Elin mistet AAP-en etter 13 år: – Jeg måtte velge mellom medisiner og mat

Skal ikke måtte ofre så mye

– Jeg synes det er er en veldig trist historie - og har stor forståelse for at det må være en voldsom påkjenning å kjempe mot systemene på denne måten, sier Kristin Ørmen Johnsen (H), også stortingspolitiker fra Drammen.

Hun sitter ikke i arbeids- og sosialkomiteen, og understreker at hun ikke er ekspert på Nav-systemet, men uttaler seg på mer generelt grunnlag.

– Men dette kan jeg si; det er ikke noen villet politikk at folk skal ende i en slik situasjon som det Lars Stenberg står i. Selv om vel ingen er i tvil om at vi står for arbeidslinjen, at folk skal kunne stå lenger i arbeid, har utvidet aktivitetsplikten for folk over 30 år - og jobber for å få ned antallet unge uføre, så er det naturligvis ikke alltid noen vei utenom uføretrygd.  Det står klart i Granavollen-erklæringen at vi skal jobbe mot utenforskap og fattigdom. For meg ser dette ut til å handle om en person som har en fysisk sykdom, relatert til en yrkesskade, som har redusert ham totalt.

Heller ikke Johnsen kan se det hensiktsmessige ved at Nav arbeid og ytelser overprøver konklusjonen til Nav lokalt - og anbefalingene fra en hel rekke leger og spesialister

– Jeg synes jo det er spesielt, når Nav Drammen har ment han er ferdig utprøvd og flere leger og spesialister er enige om at han bør ha uførestønad, men dessverre har jeg ingen gode svar her og nå - på hvordan man kan få løst denne saken. Men jeg synes det er et tankekors, når folk ikke har krefter til å fortsette kampen med Nav..

Les også: – AAP-endringene rammer ME-syke hardt

Kristin Ørmen Johnsen, høyrepolitiker fra Drammen. Foto: Katrine Strøm.

Høyrepolitikeren mener det mye tyder på at slike prosesser overfor offentlige institusjoner, kan by på for store utfordringer for den enkelte. Selv kjenner hun godt til hva barnevernsbarn, som må søke om erstatning fra kommunene på egen hånd, står overfor. Hun er ikke i tvil om om hvor nyttig det er med et godt kontaktnett - og da gjerne med kjennskap til jus - i slike situasjoner.

– Det er godt mulig man må tenke nytt på dette feltet, for man skal ikke være nødt til å ofre så mye i kamp med det offentlige - og her snakker vi om mennesker som ligger nede. Det krever mye ressurser - og gjerne hjelp og bistand - for å komme seg gjennom sånt. Kanskje det hadde vært en idé med en egen ombudsperson? Det må i hvert fall finnes en mulighet for å få hjelp fra noen som kjenner systemene - enten det er via fri rettshjelp eller andre instanser. Jeg håper ikke Lars gir opp ennå. Selv vil jeg forfølge dette videre på generelt grunnlag, konstaterer Kristin Ørmen Johnsen.

Hun tror ikke siste ord er sagt i denne saken.

Les også: Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min