Nyheter

Fylkeslegen med tilsynssak mot laserklinikk: – Vi følger alle regler

Fylkeslegen har åpnet tilssynsak mot Drammen laserklinikk etter at tunge aktører i føflekkreftmiljøet har sendt inn en bekymringsmelding.

Det er Norsk Melanomgruppe som har sendt inn bekymringsmelding mot laserklinikken som ligger i Lier. De er en nasjonal faggruppe med valgte medlemmer fra alle spesialistgrupper som er involvert i behandling av melanom (føflekkreft).

De er blant annet ansvarlige for det nasjonale handlingsprogrammet mot føflekkreft, i regi av Helsedirektoratet.

Gruppas leder er Haukeland-overlege og medisinprofessor Oddbjørn Straume. Han kommenterer bekymringsmeldingen slik:

– Jeg kan bekrefte at vi har sendt inn en bekymringsmelding til fylkeslegen i Oslo og Viken. Vi vet ikke sikkert om praksisen bryter de nasjonale retningslinjene, men er bare bekymret i denne omgang. Derfor er det best å la Fylkeslegen undersøke dette før vi gir ytterligere kommentarer, sier han.

I meldingen som er sendt inn kommer det fram at det var et styremøte i Norsk Melanomgruppe som gjorde vedtak om å sende inn bekymringsmelding. Straume vil ikke kommentere hvorfor styret gjorde dette vedtaket eller hva som var grunnen til at de tok opp saken i utgangspunktet.

Kritiske til laserfjerning

Årsaken til bekymringen er at Drammen laserklinikk ifølge egne nettsider også fjerner føflekker ved hjelp av laser. Det vanlige er at dette gjøres kirurgisk hvis det er mistanke om at det er noe galt med føflekkene.

De er altså bekymret for at føflekker fjernes på en potensielt utrygg måte, og at det ikke fanges opp om føflekker er såkalt maligne - altså at de inneholder kreft. Det har vært flere eksempler på at hvis føflekker ikke fjernes på en skikkelig måte kan det føre til spredning av kreft og potensialt dødsfall, skriver de.

«Behandling av melanomer med laser er således malpraksis og vil medføre pasientskadeerstatning,» skriver de i meldingen.

De mener at det kun er spesialister som kan utelukke malignitet i føflekker sikkert.

Åpnet tilssynsak

I bekymringsmeldingen ber de fylkeslegen vurdere om praksisen er forsvarlig. Som et resultat av dette har fylkeslegen nå åpnet tilssynsak, opplyser de Dagsavisen Fremtiden om mandag.

– Jeg kan bekrefte at Fylkesmannen i Oslo og Viken den 11.12.2020 startet tilsynssak mot Drammen Laserklinikk. Vi har i den anledning bedt om redegjørelse fra virksomheten som de har frist på seg til 12. januar med å svare ut, sier fylkeslege Marinne Skjerven-Martinsen i en e-post.

Hun vil ikke gå inn i eller kommentere innholdet i meldingen siden det er snakk om en pågående tilssynsak.

– Følger alle regler

Drammen laserklinikk er opplyst om at vi vil lage denne saken og har fått tilbud om å kommentere tilsynssaken og bekymringsmeldingen fra melonomgruppa. Dette er deres svar:

– Fjerning av føflekker hos Drammen Laserklinikk blir utført av lege, og retningslinjene for slik behandling blir fulgt nøye. For øvrig vil vi si at vi setter pris på jobben som gjøres med å passe på at føflekker og melanomer behandles etter retningslinjene, skriver klinikkens daglige leder Herman Kilen Hermansen i en sms.

Klinikken har ikke besvart videre spørsmål fra Dagsavisen Fremtiden om tilsynet og metoden. På nettsidene sine skriver de at «metoden for å fjerne føflekker med laser er vesentlig mindre smertefull og omfattende enn tradisjonell metode.»

De skriver også at føflekkene undersøkes før laserbehandlingen og at hvis det er mistanke om malignitet tas det prøve av føflekken, som sendes inn til kontroll.