Nyheter

– Trodde kommunen kjøpte Nordby gård for å bygge ungdomsskole der

Fredrik Haaning (H) går hardt ut mot kommunestyrets vedtak om å stå fast ved at de vil bygge Åskollen ungdomsskole ved Nordbylia.

– Jeg kan virkelig ikke skjønne hvorfor man skulle bruke over 25 millioner kroner, av kommunens penger, på å kjøpe Nordby gård - hvis man likevel ikke vil bygge den nye ungdomsskolen der. Her er det så mye surr og rot - at jeg har ikke ord, tordner gruppenestlederen for Høyre i kommunestyret i Drammen.

Under møtet tirsdag 15. desember vedtok flertallet i kommunestyret å opprettholde bystyrets vedtak fra 2019. Det vil si at de fortsatt går inn for å bygge den nye ungdomsskolen på Åskollen øst for fotballbanene - i skråningen ned mot Norbylia. Det samme kom også flertallet i formannskapet fram til 1. desember.

Les også: To døde og 12 nye smittede i Drammen

Mener det haster

Debatten omkring bygging av en egen ungdomsskole på Åskollen er blant kommunens mest langvarige, og mange har nok flere ganger trodd at punktum var satt. I hvert fall trodde nok de fleste at et midlertidig punktum ble satt i høst, da rådmannen gjorde det klart at investeringsbudsjettet for de neste fire årene var for trangt til at skolen kunne realiseres.

Gjennom medvirkningsprosessen beboerne i området har tatt del i, ga de uansett tydelig uttrykk for at det er viktigere at skolen kommer på plass så fort som mulig - enn akkurat hvor den bygges. De synes ikke det er holdbart at unge fra Åskollen, Skoger og Tangen må busses til Marienlyst, Fjell eller Svelvik for å gå på ungdomsskolen.

Det var aksjonsgruppa «For ungdomsskole på Åskollen» som i mars 2019 lanserte forslaget om at kommunen skulle kjøpe Nordby gård. Ved å legge skolen her, ville ikke byggingen gå ut over grønt- og idrettsarealet mellom barneskolen, Nordby gård, Nordbylia  og Nordbyveien. Kommunen vedtok å kjøpe gården for 25 millioner, mot stemmene fra Høyre og KrF. Nå viser det seg altså at kommunestyret likevel ikke vil bygge på Nordby gård.

Les også: Kiwi-Inge gir seg som butikksjef i Mjøndalen likevel

Viktigere med skikkelig prosess

Under kommunestyremøtet tirsdag forsvarte Ståle Sørensen kjøpet av gården. Han mente det uansett var en god investering, og at man fint kunne ha aktivitet i bygningene på gården og eventuelt bygge en noe mindre skole, eller bruke eiendommen til å erstatte noe av grøntarealet som går tapt til skolebygget.

– Dette henger jo ikke på greip. Her har vi en eiendom, på rundt seks mål - med tre flotte boliger, en låve, en barnehage og et fredet stabbur - som det er brukt 25 millioner på - og så skal man jevne bygningene med jorden, uten å bygge noe der? Da bør vi i det minste spørre hvor innbyggerne mener Åskollen ungdomsskole skal ligge, sier Haaning. Han og hans parti gikk inn for det såkalte alternativ tre, som går ut på å gjennomføre en ny medvirkningsprosess om alle de totalt sju alternativene for lokalisering. Også SV og V stemte for dette alternativet.

Han presiserer at de ikke velger dette alternativet for å trenere, men fordi man har flere muligheter - nå som gården først er kjøpt.

– Uansett mener vi man først burde finne plass i budsjettet til å utbedre de helt håpløse arbeidsforholdene på Veiavangen skole i Mjøndalen, så kunne vi samtidig brukt bare litt mer tid på å avgjøre hva som er absolutt beste alternativ for Åskollen ungdomsskole - for å sikre riktig ressursbruk og større politisk enighet. Uansett er ikke elevgrunnlaget her stort nok til at behovet er så presserende, mens det sannsynligvis blir det om fire - fem år, påpeker Fredrik Haaning.

Les også: Krisepakke til næringslivet: 11 millioner til Drammen

Vant med å rydde opp

Han kan ikke la være å understreke at hvis Høyre i sin tid hadde fått det som de ville, og man aller først hadde prioritert å bygge ut kapasiteten ved Marienlyst skole - så ville mange av disse problemene allerede ha vært løst. Da ville det sannsynligvis heller ikke ha vært noe problem å vente litt til med skolebygging på Åskollen - som de ønsket skulle skje på Lolland.

– Men vi fikk det ikke som vi ville og det er fair. Nå gjelder det imidlertid å gjøre det beste ut av dette her - og da må man ha en plan. Her har vi fem partier i posisjon, som verken klarer å kutte i budsjettene eller å utsette investeringer. Dermed vil de framskynde både Åskollen og Veiavangen, og selv om det ikke vil utgjøre de helt store utslagene budsjettmessig de første årene - så vil nok dette vise seg å bli særdeles kostbart noen år fram i tid. For kostbart, advarer Fredrik Haaning (H).

Han minner også om at det ikke hjelper at posisjonspartiene sier de vil bygge billigere, da man ikke kan vedta politisk at noe skal koste mindre.

– Så mener posisjonen også at kommunen vil få høyere skatteinntekter i 2020 - 2021, mens vi mener det helt klart vil bli mindre - ikke minst på grunn av koronapandemien. Totalt sett vil alt dette medføre et skikkelig økonomisk uføre for kommunen - om noen år. Men vi i Høyre har ryddet opp før vi, og du skal ikke se bort ifra at vi må gjøre det igjen.

Les også: – Drammen kan bli blant de første som får vaksine

Nyeste fra Dagsavisen.no: