Nyheter

Posisjonens budsjettforslag: Vil minske skolekuttet

Posisjonen vil gjøre om rådmannens skolekutt-forslag fra fem til tre millioner. For å få til det vil de kutte i kommunens kompetansesenter.

Fredag la posisjonen frem sitt forslag til økonomiplan for de neste fire årene. Rådmannen mener det er mulig å kutte fem millioner fra skolebudsjettet. Dette beskriver hovedtillitsvalgt Kristin Høibakk for Utdanningsforbundet i Drammen som en logisk brist.

For å bøte på skaden foreslår posisjonen å flytte to millioner fra en annen post i budsjettet, over til skolebudsjettet, slik det totale skolekuttet blir tre millioner.

Pengene tar de fra kommunens kompetansesenter, som har et budsjett på 34,7 millioner. SV har tidligere både overfor Dagsavisen Fremtiden og i et leserinnlegg i Drammens Tidende gitt uttrykk for at de mener kommunens kompetansesenter har for stort budsjett.

Herfra gir posisjonen også tre millioner til barnehagene.

Med et kutt på totalt fem millioner, står senteret igjen med 30 millioner.

Posisjonen skriver at de forventer at rådmannen legger frem et forslag til hvor man kan kutte i kompetansesenterets virksomheter på nyåret.

Les også: Enige om budsjett: dette vil flertallet gjøre

Utvikling og kompetanseheving

Kompetansesenteret er en del av seksjonen for utvikling og digitalisering i Drammen, og kan beskrives som et senter for personer med spisskompetanse. De 20 ansatte er involvert i så godt som alle deler av kommunens virksomheter.

De videreutvikler de ansatte og tjenestene, sikrer at kommunen oppfyller de nye, statlige reformene, utvikler knutepunktene i Drammen og tilbyr norskopplæring og digitaliseringskurs for de kommunalt ansatte.

De har blant annet én person som kartlegger hvor mange av kommunens ansatte som har opplevd vold og trusler på jobben, og en som utvikler tilbudet for de som bor på sykehjem og de med utviklingshemminger som bor hjemme.

Les også: Budsjettet: – På tide å gi de evnerike skoleelevene et løft

Vil ta grep mot mobbing

De fem millionene fra kompetansesenteret skal ifølge budsjettforslaget brukes til å «bygge gode skole- og barnehagemiljøer».

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Eivind Knudsen, forteller at selv om det er opp til hovedutvalget for oppvekst og utdanning å bestemme nøyaktig hva de fem millionene skal brukes til innenfor skole og barnehage, tror de pengene kan brukes til å styrke jobben de sosialfaglige ansatte på barnetrinnet gjør.

– Vi vet at vi har noen utfordringer i Drammen som gjør det fornuftig å være enda tettere på det sosialfaglige feltet i drammensskolen, med å forebygge mobbing og uønskede situasjoner.

###

Eivind Knudsen (Ap) mener to millioner vil styrke det sosiale miljøet i skole- og barnehagene. Foto: Kenneth Lia Solberg

– Kompetansesenteret er ikke det det var

Cathrin Janøy (MDG), leder for hovedutvalget for oppvekst og utdanning, forteller at det har skjedd store endringer i kompetansesenteret, som gjør det naturlig å overføre penger til skolene.

– Tidligere har 17 millioner til kompetansesenteret kommet fra oppvekstsektoren. På det tidspunktet var senteret kun knyttet til skole, men senere har senteret fått helt andre oppgaver. Da er det riktig å tilbakeføre noen av disse midlene til oppvekst, sier Janøy, før hun legger til:

– Vi mener ikke at senteret skal legges ned, men i og med at det er store behov i skolene og barnehagene, mener vi kompetansesenteret kan nedskalere driften eller bruke pengene annerledes.

Cathrin Janøy valgte MDG - og blir der. Hun mener hun kan bidra med mer i et eksisterende parti - enn i et parti som må bygges opp helt fra bunnen av.

Cathrin Janøy (MDG) leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning. Foto: Wesenberg Kolonihagen Studio

Ikke første gang

Virksomhetsleder for kompetansesenteret, Lisbeth Bakken, sier at hun har full forståelse for at politikerne må gjøre noen vanskelige prioriteringer. På spørsmål om det er mulig å kutte fem millioner fra senteret, svarer hun at de må forholde seg til rammene de får fra politikerne.

– Jeg har jobbet i kommunen i 30 år, og har vært gjennom dette mange ganger før. Når budsjettet er vedtatt, vil vi gå inn i tiltakene vi jobber med for å se om det er noe vi kan endre på.

Selv om hun har forståelse for at politikerne i en vanskelig økonomisk situasjon må kutte, understreker hun at det å satse på kompetanseheving blant de ansatte og utvikling av de kommunale tjenestene er noe av det viktigste en kommune kan gjøre.

– I tøffe tider er det vanskelig å få til, men de som kan mest om dette sier at det er nettopp i den perioden vi må utvikle oss.

###

Lisbeth Bakken, virksomhetsleder for kompetansesenteret. Foto: Privat

Les også: Full strid rundt støtte til Portåsen: museet mener de får kutt – politikerne at de får mer

Jobber for skolen

Som Cathrin Janøy trekker frem, har kompetansesenteret endret seg mye etter at det ble underlagt seksjonen for digitalisering og utvikling ved kommunesammenslåingen. Selv om fokuset ikke utelukkende er på skole, gjør de fremdeles arbeid rettet mot utvikling i skolen.

– Vi har 2,5 årsverk som lærer opp lærere og ledere i hvilke krav som stilles i den nye skolereformen, og utvikler innholdet i planen. De kurser lærere i hvordan de skal bruke de digitale verktøyene som er en del av undervisningen, slik skolene får kompetansen de trenger for å endre måten de skal undervise på, forklarer Bakken.

De har også to ansatte som har gjennomført og analyserer en stor trivselsundersøkelse i barnehagene.

Mer fra Dagsavisen