Nyheter

Full strid rundt støtte til Portåsen: museet mener de får kutt – politikerne at de får mer

Drammen kommune kuttet to tredjedeler av tilskuddet til Portåsen i 2020-budsjettet. Museet var sikre på at de skulle få det tilbake til neste år – men kommunen mener det var et unntakstilfelle at de fikk så mye som de gjorde i 2019.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Fredag presenterte flertallspartiene i Drammen sitt budsjett.

Kommunens kulturpolitikere sendte også ut egen pressemelding om Portåsen og Fossekleiva – som de er fornøyde med å ha økt tilskuddet til. Portåsen i Nedre Eiker får 600.000 mer enn i rådmannens forslag og Fossekleiva i Svelvik 250.000 mer, skriver de.

Det vil si at Portåsen får 1,2 millioner i tilskudd i 2021.

– Vi takker for støtten fra kommunen og håper på godt samarbeid fremover - vi skal gjøre det vi kan for å levere et produkt til befolkningen som forsvarer støtten, sier Jon Mihle ved museet.

Men han understreker likevel at de mener bevilgningen burde vært langt høyere.

Utdeling av Årets Herman 2015 i Portåsen. Jon Mihle hedrer norsklærer Ole David Sofienlund.

Jon Mihle er daglig leder på Portåsen. Foto: Silje S. Skibshamn

Kuttet drastisk i år

For i 2019 fikk Portåsen 1,8 millioner i tilskudd fra Nedre Eiker kommune. Samtidig vedtok kommunestyret der at de mente dette nivået burde videreføres inn i nye Drammen – som kommunen ble slått sammen med i 2020.

Derfor fikk museet litt av et sjokk da de kun ble bevilget 600.000 i år – altså en tredjedel av det de fikk året før. De har hele tiden fått signaler om at dette var midlertidig, og at meninga var at de skulle løftes opp igjen på nivået fra Nedre Eiker, hevder Mihle.

Men rådmannen ønsket å videreføre tilskuddet på 600.000 i 2021. Politikerne dobler likevel dette i sitt budsjett, men det er fremdeles langt unna tilskuddet Portåsen hadde regnet med.

– Vi er glad for at de nå øker fra rådmannens budsjett med 600.000, men vi er langt unna det vi fikk i Nedre Eiker. Det var en klar intensjon fra politikerne i Nedre Eiker at bevilgningene skulle videreføres i den nye kommunen. Så egentlig er det et kutt. De kutter tilskuddet vårt med nærmere 35 prosent, om du tar med at de heller ikke prisvekstjusterer, sier han.

Unntak i 2019

Leder Mads Hilden (Ap) i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet snur derimot det hele litt på hodet. Han påpeker at Portåsens tilskudd var 600.000 hvert år – fram til det ble økt i 2019, og da ble det tredoblet.

– Så dette er andre året hvor de får en styrking. Det vi jobba for var å få dem opp på nivået fra 2019, men i veldig harde prioriteringer var det umulig. De har fått en stor andel av det vi hadde tilgjengelig av midler, sier han.

Hilden påpeker at pengene til Portåsen var noe av det de valgte å prioritere i et trangt budsjett - fordi de mener stedet er unikt, og at de som driver det har vist stor gjennomføringsevne.

Ap-politiker og Svelviking Mads Hilden sier at det er uaktuelt at det kommer avgiftsparkering i Svelvik sentrum.

Mads Hilden (Ap). Foto: Pål Karstensen

Så håper han at de vil kunne plusse på litt til.

– Det blir fortsatt trange tider, men nå får de mulighet til å jobbe mer sånn som de var ment å jobbe da de fikk økt tilskuddet i 2019, med blant annet flere kulturarrangementer. De må gå litt ned på ambisjonsnivået fra den gang. Men vi vil se på budsjettene fram mot første tertial. Vi har tro på Portåsen, og vil opprettholde entusiasmen, sier Hilden.

– En forventning 

Mihle på sin side mener det er feil å kalle tilskuddsøkningen i 2019 et unntak. Det var meninga at det skulle bli den nye normalen, forteller han. Det var også den enstemmige intensjonen bak vedtaket i Nedre Eiker i 2018.

– Og økningen var ikke noe som kom over natta, men resultat av en lengre prosess vi jobba med over to år. For bevilgninga til Portåsen hadde stått stille siden oppstart i 2010, så tiden var overmoden for et løft. Vi hadde dobla besøkstall, omsetning og stab de siste åtte årene. Og hadde ikke blitt prisjustert heller siden 2010. Pengene som kom i 2019 var derfor også en prisjustering, med litt ekstra på toppen, sier han.

Mihle mener det er helt legitimt å forvente at denne økningen ville bli opprettholdt når museet gikk inn i sitt tiende år i år. Han sier kuttet fra rådmannen kom som lyn fra klar himmel.

– Det er jo vanligvis sånn at når man får en økning i driftstilskudd, var det varig. Så det var vår forventning.

Et vanskelig år

– Vi har vært et slags kulturelt fyrtårn i Nedre Eiker. I forbindelse med kommunesammenslåinga var beskjeden vi fikk fra politikerne at de skulle ta vare på Portåsen. Nå ser det ut som om veldig mange har glemt det, bemerker Mihle.

Han mener de har vært tålmodige i år og hatt forståelse for at kommunen ikke har fått økt tilskuddet igjen i løpet av året. Men de regnet med at det skulle ordnes opp i i budsjettet for 2021. For ham er dette bare én av mange dårlige nyheter i 2020 - der museet har vært kraftig rammet økonomisk av koronapandemien.

– Vi vil gå med stort underskudd i år. Vi er tungt rammet av korona, og har holdt stengt i store perioder. Så dette var en tung nyhet på tampen av et veldig, veldig vanskelig år. Vi hadde håpet på en klapp på skulderen, men det ble en litt liten klapp, sier han.

Håper på mer penger

Selv om Mihle er bekymret over kuttet fra fjorårets sum har han et håp om at politikerne vil finne flere penger å bevilge, slik Hilden antyder at de vil jobbe for fram mot sommeren.

– Jobben er ikke over. Vi må fortsette dialogen og håpe de forstår hva vi driver med, og at vi forvalter Portåsen på vegne av befolkninga, sier han.

Utvalget øker også rammen til Fossekleiva i Svelvik med 250.000 - de fikk, i motsetning til Portåsen, beholde summen fra Svelvik i 2019 da de ble en del av nye Drammen. Men de fikk ingen økning, slik Svelvik hadde lagt opp til i sine budsjetter. Nå har kulturpolitikerne sørget for at de får en påplussing på 250.000.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum i Svelvik. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

I praksis kan det likevel bli kutt for museet - de får ikke direktetilskudd, fordi de er eid av kommunen, men en del av totalpotten til kultur og idrett. Denne minsker neste år. I tillegg vil ikke støtten justeres for prisvekst. Så hva deres totalbudsjett blir er for tidlig å si, er beskjeden Dagsavisen Fremtiden får fredag.

De hadde i år et budsjett på rundt 3,3 millioner kroner.

Mer fra: Nyheter