Nyheter

Enige om budsjett: dette vil flertallet gjøre

De bevarer Ung11 til neste år, gir penger til fritidskort og framskynder både Åskollen og Veiavangen - samtidig legger de opp til noen store kutt.

Flertallspartiene Ap, Sp, SV, MDG og Venstre i Drammen har brukt de siste dagene på å finpusse og bli enige om sitt budsjett. Ettersom de har flertall vil deres budsjett trolig gå gjennom slik det ble lagt fram fredag.

Hovedtrekkene er at de regner med 2,5 millioner ekstra i skatteinntekter og samtidig gjør noen kutt for å dekke inn for blant annet Ung11-klassen til neste år, penger til studenthus (250.000) og driftstilskudd til Portåsen og Fossekleiva, for å nevne noe. 

De vil ta av disposisjonsfondet for å bruke 500.000 på fritidskortordningen - som kommer oppå de 15 millionene staten bidrar med. Ved å kun ha én valgdag i stedet for to, sparer de 1,6 millioner kroner.

Halverer til Ung11

Men: de bevilger kun 1,6 millioner til Ung11 i årene framover. Det er rundt halvparten av hva det koster per skoleår. Samtidig legger de opp til at kommunen skal få i gang et slags samarbeid med fylket om samordning av Ung11, fylkets ordning UngInvest og kominbasjonsklassen.

«Målet er å øke kvaliteten på tilbudene, og bygge på erfaringen og kunnskapen som er fra alle tilbudene og videreutvikle det til en pilot med målsetting at flere av våre ungdommer fullfører sitt utdanningsløp. Drammen kommune bidrar med 1,6 mill til grunnskolelærere, i tillegg til dagens lærerressurs som brukes på kombinasjonsklassen.»

I praksis betyr dette at de mer enn halverer summen det koster å drive Ung11, per år. Og i stedet legger opp til en løsning der fylket lager et tilbud mens Drammen bidrar med lærere. Simon Nordanger i Sp, posisjonens felles gruppeleder, sier det ikke vil gå utover tilbudet.

– UngInvest har et større lokale enn man trenger. Drammen kommune har tidligere betalt alle driftsutgifter. Som leie av lokale fra fylkeskommunen. Om vi kan samlokalisere får vi kuttet i utgiftene, sier han.

Nordanger understreket at tilbudet vil bestå - og bli i Drammen.

– Tilbudet fortsetter. Vi har forespeila en videreføring av tilbudet slik det er i dag.

Økonomiplanen behandles til nytt hvert år, så planene kan endres. Men foreløpig legger de altså opp til et betydelig kutt i pengene til Ung11 framover - men påstår de ikke kutter i tilbudet.

Vil kutte i kostnader

De legger til grunn i sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan fram mot 2024 at flere av kommunens planlagte prosjekter kan bygges billigere. For eksempel mener de at nye Krokstad sykehjem skal bygges for nesten 300 millioner mindre enn anslått. De tar ut krav om massivtre og BREEAM-sertifisering (en form for miljøsertifisering), og «forventer at Drammen Eiendom KF leverer prosjektet til 850 millioner, i lys av kostnader ved andre lignende prosjekter her til lands.»

LES OGSÅ: Barnehagene og rusomsorgen blør i budsjettet

De vil også kutte 50 millioner hver i utbyggingen av Åskollen og ferdigstillelsen av Veiavangen - men samtidig ønsker de å framskynde disse, sånn at de bevilger penger til bygging av Åskollen i 2024 og Veiavangen i 2025.

Det har også kommet signaler på forhånd om hva partiene syns er viktigst og hva de mener kan nedprioriteres. Blant annet har SV både overfor Dagsavisen Fremtiden og i et leserinnlegg i Drammens Tidende gitt uttrykk for at de mener kommunens kompetansesenter har for stort budsjett.

De har fått med seg flertallet på å kutte i dette. I posisjonens budsjettforslag legger de opp til at minst fem millioner kan flyttes fra kompetansesenteret til skole (to millioner) og barnehage (tre millioner). Disse pengene skal prioriteres til å bygge gode barnehage- og skolemiljøer, skriver de. De peker på de sosialfaglige stillingene (det er snakk om tre i Nedre Eiker) som et eksempel.

Beholder rådmannkutt

Men samtidig er det mange deler av rådmannens budsjettforslag de ikke kommer med endringer av. I praksis betyr det at rådmannens budsjett vil bli vedtatt der de ikke har laget egne forslag.

For eksempel legger de ikke opp til å reversere kuttet på fem millioner i skolenes driftsbudsjett. Men hvis de bruker av pengene fra kompetansesenteret til sosialfaglige lærere i skolen, vil skolen kunne beholde noe mer i rammetilskudd. Det er likevel ikke snakk om noen full reversering av kuttet.

De legger heller ikke opp til å gjøre noe med kuttet til sommerskolen. Rådmannen kuttet 1,3 millioner til sommerskolen i sitt budsjett og dette er ikke tatt inn igjen.

Det gjøres heller ingen endringer i barnehagebudsjettet fra rådmannens forslag - utover at de ber rådmannen se på om man kan kutte i ledersjiktet slik at man heller kan ansette flere i barnehagene. Dagsavisen Fremtiden skrev i november om at barnehagesektoren står foran store kutt i årene framover.

Mer fra Dagsavisen