Nyheter

Reagerer sterkt på skole-kutt: – Du kan ikke kutte ut en klasse fordi du får én elev mindre

Utdanningsforbundet er ikke nådige med rådmannens budsjettforslag.

I starten av november la Drammens rådmann Elisabeth Enger fram sitt budsjettforslag for 2021 - og legger opp til totalt 90 millioner kutt. Skole er et av områdene der det kuttes. Fem millioner fjernes fra skolenes driftsbudsjett hvis rådmannen får det som hun vil.

Kommunen forklarer kuttet med «elevtallsnedgang som tilsier at driftskostnadene blir ca. 5 millioner kroner lavere neste år.» For ut fra befolkningstallene vil det gå 49 færre elever på skolen i Drammen neste år enn i år. 

Et kutt på 5 millioner tilsvarer omtrent sju lærerstillinger i kroner og øre.

– Helt usannsynlig

Denne argumentasjonen reagerer Utdanningsforbundet på. Slik fungerer ikke verden, mener hovedtillitsvalgt Kristin Høibakk for Utdanningsforbundet i Drammen.

– Hvis du er så heldig at alle de 49 elevene går på samme skole og samme klasse, da kan du kutte. Men sannsynligheten er veldig liten. Det er vel omtrent like sannsynlig som å vinne toppgevinsten i Lotto.

For Drammen har totalt 32 skoler. De 49 færre elevene neste år, vil trolig fordele seg på skoler flere steder i kommunen. Kanskje vil det være snakk om én elev mindre her, og tre elever mindre der. Alt i alt ikke nok til at man kan kutte i for eksempel lærerressurser, påpeker Høibakk.

– Du kan ikke kutte ut en klasse fordi du får én elev mindre på en skole.

Utdanningsforbundet har nå sendt ut innspill til alle gruppelederne og til hovedutvalget for oppvekst og utdanning der de er sterkt kritiske til kuttene rådmannen foreslår.

LES OGSÅ: «Rådmannen sier vi ikke har råd til å fortsette med det ekstra skoleåret. Vel – kjære folkevalgte, vi har rett og slett ikke råd til å la være.»

Kan gå utover de svakeste

Kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola, erkjenner at man ikke nødvendigvis kan redusere antall lærere om elevtallet går ned, men peker på at det heller ikke vil være behov for å øke antall lærere om elevtallet øker.

– Elevene kan ofte inngå i allerede eksisterende klasser.

Sola viser til at kommunen får tilskudd per elev fra staten. Når elevantallet går ned, får de også mindre penger. Derfor kutter de tilsvarende i skolebudsjettet.

Det argumentet syns ikke Høibakk holder:

– Det kan nok stemme at det er en innretting på støtten fra nasjonalt hold der du får tilskudd per hode. Men det er en likevel en prioritering hvordan du bruker pengene som kommer inn. Drammen kommune er en av kommunene som bruker minst per elev fra før, det er et valg, sier hun.

På spørsmål om hva som blir konsekvensen, sier Høibakk at hver skole vil få mindre penger. Lærernormen fastslår minsteantall lærere per klasse.

– Så det kan man ikke gjøre noe med. Da vil kuttet stort sett gå utover spesialpedagogisk hjelp og tilpasset opplæring, sier hun.

De er også skeptiske til kuttet i Ung11 og kombinasjonsklassen ved Åssiden vgs.

LES OGSÅ: Rådmannen om budsjettet: – Må kutte mye vi gjerne skulle hatt råd til

Ny læreplan

Forbundet reagerer spesielt på at kuttene kommer samme år som de skal over på ny læreplan.

– Det innføres ny læreplan fra august. Det kom noen statlige midler til nye læremidler, men det var under 500 kroner per elev. Det er knapt nok til én lærebok. I tillegg må jo lærerne øke kompetansen sin, det er behov for kurs. Da må lærerne tas ut av undervisninga, men med kutt har vi ikke råd til vikar. Å tro at en så stor reform kan innføres gratis er spesielt.

– Drammen får en stadig eldre befolkning, og penger må flyttes over til helse og omsorg. Da må man jo ta penger fra et annet sted?

– Alle ser at vi blir flere eldre. Vi forstår at det må mer penger inn der. Men da er det noe feil med tildelingene til kommunen, om vi ikke har råd til å gi både et godt tilbud til eldre og barn og unge.

LES OGSÅ: Høyre vil ha posisjonen med på å redde Ung11

Nyeste fra Dagsavisen.no: