Nyheter

– Jeg har dessverre sett før at pålagt aktivitet fra Nav gjør folk sykere

Lise Christoffersen (Ap) vil ha slutt på systemet med Nav-legene som kan overprøve vurderingene til folks egne leger.

Av Yngvil Mortensen / FriFagbevegelse

FriFagbevegelse fortalte tidligere i uka om den tidligere smeden og lastebilsjåføren Rune Breivik som har vært ti år i Nav-systemet, uten at Nav har bestemt hva som skal skje med ham.

For 23 år siden skadet Rune seg i en arbeidsulykke. Overkroppen ble klemt mellom en lastebil og en pall med frossen laks. I årene som fulgte, ble han stadig dårligere.

Nav avslo søknaden hans om uføretrygd og krevde at han gikk en runde til i systemet. Nav sendte ham på såkalt arbeidsavklaring, til en bedrift som tester om folk har helse til å jobbe og prøver ut ulike arbeidsoppgaver.

Breivik, som har fibromyalgi, muskelsmertesyndrom og andre diagnoser, fikk svært store smerter av testene.

– Jeg har aldri tatt så mye smertestillende som etter jeg startet på arbeidsavklaring, sier Rune Breivik. Opplegget varte i fire uker.

Les også: Lovforslag vil gi fri rettshjelp til over dobbelt så mange – men også høyere egenandeler

– Gjør sterkt inntrykk

«Det gjør sterkt inntrykk å høre om Breiviks opplevelse av prosessen med å avklare arbeidsevnen hans», skriver Saida Begum (Høyre), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun ber om forståelse for at hun ikke kan kommentere enkeltsaker i detalj.

FriFagbevegelse spør henne om Nav generelt bør lytte mer til vurderingene fra folks selv om deres egne symptomer og lytte mer til deres egne behandlere når Nav skal avgjøre om det er nødvendig at folk går gjennom arbeidsutprøving.

Dette svarer ikke Begum på.

Folk kan slippe arbeidsutprøving bare hvis det er åpenbart at det ikke er «hensiktsmessig», skriver statssekretæren.

Les også: Forslag til ny forvaltningslov: – Oppskrift på et rettssikkerhetsmessig klasseskille

Hvordan ta vare på helsa?

– Mange opplever det samme som Rune Breivik, sier Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen til FriFagbevegelse.

– Nav bryter ned det folk har igjen av helse med en slik arbeidsutprøving, i stedet for å hjelpe dem å ta vare på helsa deres, mener hun.

– Nav bør starte med å kartlegge hvordan den syke kan leve med sykdommen sin. Deretter bør Nav finne ut sammen med den syke hva hen har igjen av energi og mulighet til å jobbe, når «resthelsa» er tatt vare på, mener Thoresen.

– Opplegget må skreddersys den enkelte syke. Det er ikke den syke som skal måtte tilpasse seg tiltaksplassen, fordi det kan forverre helsa, fastslår hun.

Les også: Starter eget rettshjelpsfond

– Har sett det før

– Jeg har dessverre vært borti lignende saker før, der pålagt aktivitet fra Nav gjør den enkelte sykere, sier Arbeiderpartiets Lise Christoffersen. Hun understreker at hun bare kjenner Rune Breiviks sak fra FriFagbevegelse.

– Det burde ikke ha vært et system der en annen enn behandlende lege/fysioterapeut kan overprøve deres vurderinger uten engang å ha sett den det gjelder, sier hun.

Hun viser til systemet med Nav-legene som kan føre til at Nav forkaster vurderingene til folks egne leger og andre behandlere.

– Mange rekker ikke å bli ferdig avklart, verken til arbeid eller trygd, før de lempes ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger og karensår. Da får de heller ikke uføretrygd, sier hun.

– Det er grunn til å se på hvordan Nav bruker sine ressurser internt, mener Lise Christoffersen.

– At folk sendes i en runddans, som her, blant annet fordi Nav-legene ikke deler vurderingene som er gjort i førstelinja, gjør at man kanskje bør se nærmere på hvordan saksbehandlingen foregår, sier hun.

Høyre: Nav har nok folk

– Mener du jevnt over at Nav har nok ansatte til å gi brukerne/pasientene, som er i AAP-løp, oppfølgingen de har krav på?

– Nei, det trengs opplagt flere folk, i tillegg til bedre rutiner, sier Christoffersen i Ap.

SVs Solfrid Lerbekk mener også «Nav må få mer ressurser til å sørge for bedre kvalitet både i veiledning og vedtak».

«Vi har hørt om ansatte i Nav som har over 100 personer som får arbeidsavklaringspenger på sitt bord. Det er altfor mye og fører til dårlig oppfølging av den enkelte», mener Lerbekk.

Statssekretær Saida Begum i Arbeids- og sosialdepartementet er helt uenig med dem.

«Nav-kontorene er rustet til å gi AAP-mottakere den oppfølgingen de har krav på», skriver hun i en e-post til FriFagbevegelse.

FriFagbevegelse sendte flere spørsmål om saken til KrFs representant i Arbeids- og sosialkomiteen og til KrFs presseavdeling på Stortinget, men har ikke fått svar.