Nyheter

Høyre vil ha posisjonen med på å redde Ung11

– Ung11 har en lav pris om du ser på hva vi får igjen.

Fredag foreslå rådmannen i sitt budsjettforslag å kutte ut Ung11 - det ekstra skoleåret mellom ungdomsskolen og videregående for elever som trenger litt ekstra tid og oppfølging før de går over i videregående skole.

Det har vekket reaksjoner.

«Rådmannen sier vi ikke har råd til Ung11. Vel, kjære folkevalgte – vi har rett og slett ikke råd til å la være,» skriver blant annet denne moren.

Det er Høyre helt enige i. Nå varsler Høyre i Drammen at de vil sikre Ung11 i sitt alternative budsjett. Høyres fraksjonsleder Wali Gilani begrunner det med de gode resultatene til Ung11.

– Det er ofte snakk om elever som ikke er fanget opp tidlig nok i skoleløpet, de fortjener at vi gir dem en sjanse. Vi ønsker at flest mulig skal fullføre videregående skole, og noen trenger mer tid, sier Gilani.

Her er rektor Monica Søhus (midten/øverst) med Ung11-kullet fra i fjor. Foto: Pernille Sørensen

– Skolen feilet dem

Rådmann Elisabeth Enger sa i et intervju med Dagsavisen Fremtiden at hun mener det er fylket som har ansvar for elevene når de er ferdige på grunnskolen.

Gilani mener dette ikke holder helt vann.

– Det er ikke feil det hun sier at de er fylkets ansvar, men ungdommene er i situasjonen de er i fordi den kommunale skolen har sviktet, Drammen kommunes skoler, påpeker han.

Startet av Høyre

Det må sies at prosjektet ble innført da Høyres Tore Hansen Opdal var ordfører. Og det har vært et viktig prosjekt for Høyre - men også for kommunen. Gilani mener tilbudet har en lav pris, med hva tanke på hva man får igjen. Kommunen anslår å spare 1,6 millioner neste år på å kutte tiltaket.

– Ung11 gir deltakerne et solid fundament for å klare seg videre i livet. Å fullføre videregående skole er veldig viktig for hvordan det går i livet senere. Tilbudet burde egentlig vørt unødvendig, fordi de burde fått hjelp i det ordinære skoleløpet. Men slik er det ikke, da trengs dette tilbudet. sier Gilani.

LES OGSÅ: Rådmannen vil kutte suksessprosjekt i skolen: – Hjertet mitt blør

– Da må dette spares inn et annet sted. Hvor skal dere ta pengene fra?

– Vi er ikke ferdige med budsjettet, og jobber fortsatt med hvor pengene kan tas fra. Vi ser på hvert område og ser hva vi kan gjøre. Vi kommer til å snu hver stein for å finne finansiering. Det har høyeste prioritet hos oss i budsjettarbeidet vårt, sier Gilani.

Appellerer til de røde

Høyre er en del av mindretallet - så deres budsjett vil ikke bli vedtatt. Det erkjenner Gilani også. Men han håper det er mulig å få med seg posisjonspartiene (Ap, Sp, SV, V og MDG) på å redde Ung11.

– Ja, jeg forventer det, egentlig. De gangene vi har hatt Ung 11-orienteringer i hovedutvalget har alle vært unisone på at dette må fortsette, dette vil vi ha, sier Gilani.

Han kommer også med en klar appell til venstresidepartiene:

– Posisjonen kan slå sprekker, det skjedde på forrige møte. Jeg håper partiene som sier de vil ha et Drammen med små forskjeller kjenner sin besøkelsestid. Er det noe som skaper forskjeller er det at elever ikke får hjelpen de trenger.

Færre barn, flere eldre

Rådmannen begrunnet kuttet med at det ikke er lovpålagt, og dessuten at kommunen må spare inn på alle områder for å ha råd til å yte forsvarlige tjenester innen helse og omsorg.

Gilani sier Høyre har forståelse for argumentasjonen, og at rådmannen bare gjør jobben sin ved å peke på områder der det kan spares inn. Det er politikerne som skal ta avgjørelsene om hvor det skal kuttes til slutt. Og det bør ikke være Ung11, mener han.

LES MER OM BUDSJETTET: Tøff budsjettrunde: Kutter 90 millioner - vil fjerne ekstraåret på ungdomsskolen

– Rådmannen peker på at det blir færre barn og unge, det er vel ikke unaturlig at man kutter i tilbud til dem da?

– Det er ikke noen statisk befolkningsutvikling, man må ta høyde for endringene som kommer. Men her har man et prosjekt hvor deltagerne er fornøyde, som har gode resultater, og der de ansatte sier at de ser stor utvikling hos deltakerne. Disse elevene skulle fått hjelpa mye tidligere. Da kan vi ikke kutte noe som hjelper dem.