Nyheter

Nesten hele styret i Nei til Bomring går til Industri- og næringspartiet

Styreleder i NtB Anders Lunde forsikrer om at de uansett vil jobbe perioden ut for programmet de gikk til valg på.

– Nei, vi er ikke klimafornektere, men imot grønn symbolpolitikk - som uansett ikke monner. Vi tror på utvikling framfor avvikling, sier Nei til Bomring (NtB)-general Lunde.

Han beskriver sitt nye parti, Industri- og Næringspartiet (INP), som et alternativ for alle dem som savner det gamle Ap - med stort fokus på arbeidsplasser, og gamle Høyre - med stort fokus på næringslivet.

INP, stiftet på Rjukan i januar 2020, beskriver seg selv som et sentrumsorientert og moderat parti, med slagordene «Stabilitet og forutsigbarhet» og «Utvikling, ikke avvikling». De vil ikke begrense Norges olje- og gassproduksjon, som er «den reneste i verden», slik at verdens behov for fossil energi vil måtte erstattes av andre land - med en langt mer forurensende produksjon. Forøvrig er partiet veldig imot vindmøller - både til lands og til vanns.

Les også: Følger Oslo - strammer inn fra mandag

Men fortsetter for NtB i drammen

Sammen med nestleder i NtB Catarina Chruchow og det ene av to styremedlemmer Grethe Beck, danner Lunde nå interimstyret i Drammen INP lokkallag, som er Viken INPs første bygruppe. Lunde forsikrer likevel om at de vil sitte perioden ut for NtB - både Lunde og Chruchow er kommunestyrerepresentanter, mens Beck er vararepresentant - og at det uansett ikke er noen motsetninger mellom INPs program til Stortinget og det de jobber for i NtB.

– Også IN er imot bompenger, og som kommunestyrerepresentanter er vi foretsatt like imot eiendomsskatt og bompenger - og for bygging at Åskollen ungdomsskole. Uansett er det ikke som om vi går fra et parti til et annet, for NtB er ikke et parti - men en tverrpolitisk valgliste med medlemmer som kommer fra en hel rekke partier, forklarer Lunde.

Les også: Tøff budsjettrunde: Kutter 90 millioner - vil fjerne ekstraåret på ungdomsskolen

Norge; et u-land

Videre forteller han at INP er opptatte av det norske trepartssamarbeidet og den norske modellen, og at de vil kjempe for norske arbeidsplasser. Dette skal blant annet skje ved satse på de ressursene vi har - og viderutvikling av eksisterende næringer.

–  For at ikke alle ufaglærte skal bli arbeidsløse - og i Drammen har vi mange ufaglærte - må vi også bli bedre på videreforedling innenfor landets grenser. Det finnes det ingen gode grunner for å sende norsk fisk til Kina for å videreforedle der. Likeledes bør vi bli bedre på videreforedling av råolje og petrokjemi her hjemme. Norge kan ikke forbli et u-land, som stort sett bare eksporterer råvarer - for å kjøpe tilbake ferdige produkter.

Lunde synes det er spesielt at det ikke har blitt større vekst i privat sektor, etter så mange år med borgerlig regjering. Og han har liten sans for at norske håndverkere utkonkurreres, mens automatkasser i butikkene gjør flere butikkansatte arbeidsløse, uten at det bygges opp andre arbeidsplasser de kan gå til.

Forøvrig er Lunde klar på at det også er klare skillelinjer mellom INP - og partier som Frp og Sp.

– Frp er et liberalistisk parti, som fisker i fordommer. De får bli der ute på ytre høyre fløy. Vi deler heller ikke Sps absolutte holdning til jordvern - eller deres ensidige fokus på distriktene og bondenæringen.

Les også: Rådmannen om budsjettet: – Må kutte mye vi gjerne skulle hatt råd til

Velgerne må avgjøre

Valgekspert Svein Tore Marthinsen sier det ikke er noe fomelt i veien for at Lunde og co. fortsetter som representanter for NtB - og samtidig melder seg inn i INP.

– Spørsmålet er heller om velgerne som har stemt på dem føler seg snytt. Uansett indikerer jo dette at de ikke kommer til å stille for NtB ved neste valg, men nå har vi i senere tid sett oppløsningstendenser i flere bompartier. Det er liksom noe av problemet med slike énsakspartier, for hva skjer etter at de har lyktes med sin éne store sak? Da går unektelig futten litt ut av dem.

Marthinsen påpeker at det vanligste likevel er at man fortsetter som uavhengig representant, når man melder seg inn i et nytt parti. Han mener det er NtBs velgere som bør svare på om dette er innafor, spesielt når det handler om politikere som skal representere dem i hele tre år til.

Allerede før det nye kommunestyret ble konstituert mistet NtB to av sine fire toppkandidater, da Harald Wessel Berg og Randi Eng meldte overgang til Frp i oktober 2019. I september i år valgte NtBs vararepresentant i kommunestyret Mohammad Mostafaei å gå over til Ap.

Les mer om det sistnevnte her: Harald Wessel-Berg og Randi Eng melder overgang til Frp

- og her: Nei til bomring-vara ble Ap-politiker: – Flyktningsaken ble avgjørende

Nyeste fra Dagsavisen.no: