Nyheter

Tøff budsjettrunde: Kutter 90 millioner - vil fjerne ekstraåret på ungdomsskolen

Rådmannens forslag til budsjett varsler store kutt i nesten alle programområder. Pengene må sluses fra andre områder inn i helse og omsorg. Åskollen-investeringa utsettes.

Rådmannen legger onsdag fram sitt forslag til budsjett for 2021, og økonomiplanen for 2024.

Stikkordet er kutt. Nesten 89 millioner må kuttes i tjenesteområdene til kommunen neste år - og kuttsummen vil øke år for år, fram mot 2024. Penger må sluses inn i helse-, sosial- og omsorg fra de andre tjenesteområdene.

Det skyldes store behov - helse-, sosial- og omsorg er det eneste av kommunens tjenesteområder som går i underskudd hittil i år, og framskrivninger av befolkninga viser at det vil bli flere eldre og flere med pleiebehov. Derfor vil kommunen i budsjettet blant annet opprette 10 nye plasser på Svelvik sykehjem og spytte mer penger inn i hjemmetjenesten.

Ramma til helse og omsorg styrkes totalt med 204 millioner i perioden (over fire år). Men de vil fortsatt ha trange rammer, selv med disse ekstrabevilgningene, fordi behovet er så stort.

Det betyr samtidig kutt på andre områder.

Kutter ekstraår på ungdomsskolen

Noe av det mest dramatiske er at Ung11, ekstraåret på ungdomsskolen for dem som trenger et ekstra år før de begynner på videregående, kuttes i rådmannens forslag. I stedet mener kommunen at tilbudet bør gis via fylkeskommunen.

Ung11 har vært et prestisjeprosjekt, der Drammen har vært en pionér. Målet har vært å forhindre frafall.

Ny Åskollen ungdomsskole tas ut av investeringsbudsjettet og skyves fram i tid. Rådmannens presentasjon i dag legger opp til at det ikke vil bevilges penger til Åskollen før i 2025-26.

Betalingsmodellene for SFO vil endres, og graderes i større grad enn i dag. Sommerskolen vil få et betydelig kutt, på 1,3 millioner - men vil videreføres.

Barnehagene må tilpasse seg gamle Drammens modell der det kun er én pedagogisk leder per barnehagegruppe. I for eksempel gamle Nedre Eiker var det vanlig med flere i tilsvarende stillinger.

Tilbudet om gratis barnehageplass vil beholdes. Men totalt sett vil både barnehageområdet og skoleområdet få ganske store kutt fram mot 2024.

Økte avgifter

De kommunale avgiftene økes.

Parkeringsavgiften på kommunens p-plasser vil økes med 10 prosent. Vann- og avløpsgebyrene vil økes med tre prosent, og kostnadene for byggesaker vil økes til 100 prosent selvkost. Altså at søker må betale hele den faktiske kostnaden for byggesaken selv.

Totalt vil dette gi kommunen ca. 6,5 millioner ekstra.

Samtidig har kommunen inngått ny, og dyrere, brøytekontrakt - men den skal gi bedre brøyting, ifølge rådmannen.

OBS: I den første versjonen av denne saken sto det at endringene for pedagogiske ledere i barnehagen i praksis betyr at mange som i dag har stillinger som lønnes som pedagogiske ledere må belage seg på stillingsendringer og lønnskutt. Dette er ifølge hovedtillitsvalgt i kommunen feil. Kommunen skriver i sine papirer at man kan «ta ut effekten i årene fremover ved naturlig avgang.» 

Mer fra Dagsavisen